2013 16/08

Больш за дваццаць грамадзянскіх і палітычных актывістаў Гомелю паставілі свае подпісы ў падтрымку Дома Правоў Чалавека (ДПЧ), які знаходзіцца ў расейскім горадзе пабраціме – Варонежы. Зварот, які адрасаваны губэрнатару Варонежскай вобласьці Аляксею Гардзееву ўтрымлівае просьбу не пазбаўляць Цэнтар па Правах Чалавека займанага ім памяшканьня.

Копіі звароту таксама накіраваныя ўпаўнаважанаму па правах чалавека ў Варонежскай вобласьці, Кіраўніку гарадзкой акругі Варонежу, Старшыні Савета пры Прэзыдэнце РФ па разьвіцьці грамадзянскай супольнасьці й правоў чалавека, а таксама Ўпаўнаважанаму па правах чалавека ў РФ.

Дом Правоў Чалавека ў Варонежы – супольнасьць сацыяльна-арыентаваных грамадзянскіх, дабрачынных і праваабарончых арганізацыяў, вядомых далёка за межамі Варонежу ды Варонежскай вобласьці, якая зьяўляецца адным з найбуйнейшых і найстарэйшых у Расеі цэнтраў, якія забясьпечваюць захаваньне й абарону правоў грамадзянаў. Прызнаньнем гэтага факту зьяўляецца намінаваньне на Нобэлеўскую прэмію міру ў гэтым годзе міжнароднага Моладзевага Праваабарончага Руху (МПД), разьвіцьцё якога да 2013 году шмат у чым было магчымым дзякуючы падтрымцы Дома Правоў Чалавека.

«Дзейнасьць арганізацыяў-удзельніцаў ДПЧ вядомая ў Расеі ды за ейнымі межамі, забясьпечваючы станоўчы імідж гораду, рэгіёну і краіны ў цэлым, пацьвярджаючы тэзісы аб найважнейшай ролі грамадзянскіх арганізацыяў ва ўмацаваньні ўзаемаразуменьня і даверу паміж дзяржавай і грамадзянскай супольнасьцю. Дзякуючы працы нашых калегаў з ДПЧ і мы ведаем пра Варонеж як аб адным з цэнтраў грамадзкай актыўнасьці ў Расеі»
, – заявіў нашаму сайту адзін з арганізатараў акцыі салідарнасьці гомельскі праваабаронца Леанід Судаленка.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Гомельчане солидарны с Воронежским Домом Прав Человека!

Более двадцати гражданских и политических активистов Гомеля поставили свои подписи в поддержку Дома Прав Человека (ДПЧ), который находится в российском городе побратиме – Воронеже. Обращение, адресованное губернатору Воронежской области Алексею Гордееву содержит просьбу не лишать Центр по Правам Человека занимаемого им помещения.

Копии обращения также направлены уполномоченному по правам человека в Воронежской области, Главе городского округа Воронежа, Председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, а также уполномоченный по правам человека в РФ.

Дом Прав Человека в Воронеже – сообщество социально-ориентированных гражданских, благотворительных и правозащитных организаций, известных далеко за пределами Воронежа и Воронежской области, которая является одним из крупнейших и старейших в России центров, обеспечивающих сохранение и защиту прав граждан. Признанием этого факта является номинирование на Нобелевскую премию мира в этом году международного Молодежного Правозащитного Движения (МПД), развитие которого к 2013 году во многом было возможным благодаря поддержке Дома Прав Человека.

«Деятельность организаций-участников ДПЧ известна в России и за её пределами, обеспечивая положительный имидж города, региона и страны в целом, подтверждая тезисы о важнейшей роли гражданских организаций в укреплении взаимопонимания и доверия между государством и гражданским обществом. Благодаря работе наших коллег из ДПЧ и мы знаем про Воронеж как об одном из центров общественной активности в России», – заявил нашему сайту один из организаторов акции солидарности гомельский правозащитник Леонид Судаленко.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*