2013 21/10

b-00034052-a-00008751Жанчына-зьняволеная зь цяжкім анказахворваньнем ледзь не памерла з-за абыякавасьці ўкраінскага судзьдзі. Яна мела патрэбу ў тэрміновай мэдычнай дапамозе, якую адміністрацыя СІЗА не здольная была забясьпечыць. Судзьдзя прызначыць такую ​​дапамогу не захацеў.

Варта адзначыць, што да судзьдзі Струкава (старшыні раённага суду ў Палтаве) з хадайніцтвам перавезьці жанчыну ў спэцыялізаваную лячэбную ўстанову зьвярталіся як адвакат, гэтак і адміністрацыя СІЗА.

Але Струкаў ня ўбачыў праблем у тым, што жанчыне паставілі дыягназ – злаякасная пухліна. Не пераканала яго й тое, што яна некалькі разоў губляла прытомнасьць падчас паседжаньняў. Што хвароба таксама суправаджалася ускладненьнем працы сардэчна -сасудзістай сыстэмы. Лекары, адвакат, адміністрацыя СІЗА настойвалі – патрабуецца хірургічнае лячэньне, так пацыентка можа памерці.

Прадстаўнік Фэміды на гэта не рэагаваў, і назіраў за пакутамі жанчыны ад пасяджэньня да пасяджэньня.

Зьмяніў сытуацыю толькі тэрміновы зварот у Эўрапейскі суд па правах чалавека (ЭСПЧ), падрыхтаваны кіраўніком юрыдычнай прыймальні Украінскай Гэльсынскай рады па правах чалавека Алегам Лявіцкім.

У адрозненьні ад украінскага калегі, ЭСПЧ абавязаў неадкладна перавесьці жанчыну ў лякарню і забясьпечыць належны догляд за ёй. Сёньня ўказаньне было выканае, хворая нарэшце атрымала дапамогу і яна была шпіталізаваная ў спэцыялізаваную мэдычную ўстанову.

З словаў Алега Лявіцкага: «Можна выказаць здагадку, што незадаволеным такім разьвіцьцём падзеяў застаўся судзьдзя Струкаў, якога пазбавілі магчымасьці назіраць за пакутамі жанчыны».

*

*
(Паведамленьне, рас.)

Европейский суд не позволил полтавскому коллеге убить заключённую

1379568_10202120025979665_1929517086_n

Судзьдзя Струкаў (Палтава, Украіна)

Женщина-заключенная с тяжелым онкозаболеванием чуть не умерла из-за безразличия украинского судьи. Она нуждалась в срочной медицинской помощи, которую администрация СИЗО не способна была обеспечить. Судья назначить такую ​​помощь не захотел.

Следует отметить, что к судье Струкову (председателю районного суда в Полтаве) с ходатайством перевезти женщину в специализированное лечебное учреждение обращались как адвокат, так и администрация СИЗО.

Но Струков не увидел проблем в том, что женщине поставили диагноз – злокачественная опухоль. Не убедило его и то, что она несколько раз теряла сознание во время заседаний. Что болезнь также сопровождалась усложнением работы сердечно-сосудистой системы. Врачи, адвокат, администрация СИЗО настаивали-требуется хирургическое лечение, так пациентка может умереть.

Представитель Фемиды на это не реагировал, и наблюдал за страданиями женщины от заседания к заседанию.

Изменило ситуацию только срочное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), подготовленное руководителем юридической приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Левицкий.

В отличие от украинского коллеги, ЕСПЧ обязал немедленно перевести женщину в больницу и обеспечить надлежащий уход за ней. Сегодня указание было выполнено, больной наконец получила помощь и она была госпитализирована в специализированное медицинское учреждение.

По словам Олега Левицкого: «Можно предположить, что недовольным таким развитием событий остался судья Струков, которого лишили возможности наблюдать за страданиями женщины».

Паводле helsinki.org.ua,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

 

судье Струкову

Цэтлікі: , ,

One thought on “Эўрапейскі суд не дазволіў палтаўскаму калегу забіць зьняволеную”

  1. Al says:

    Па добраму можна пазайздросьціць суседзям адносна іхных магчымасьцяў зваротаў у ЭСПЧ і ўплыву на нацыянальную судовую практыку. Украіна – сябра Рады Эўропы, таму ўкраінцы могуць карыстацца паслугамі Эўрапейскага Суду па Правах Чалавека (ЭСПЧ) у Стразбуры…, а гэта дастаткова эфэктыўны мэханізм абароны права з адпрацаванай сыcтэмаю выкананьня вынесеных рашэньняў …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*