2013 01/12

Перад пачаткам другога дня працы Вў-ROOM у Вільні 29.11.2013 насупраць гатэля „Novotel” з 12.00 да 12.30 на прашпэкце Гэдыміна беларускія актывісты й эколягі Тацяна Новікава, Ірына Сухій, Мікола Уласевіч ды іншыя правялі пікет супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.

За ходам мірнага сходу назірала паліцыя. Грамадзяне прыпыняліся, фатаграфавалі ўдзельнікаў пікету, падыходзілі й размаўлялі.

Пікетоўцы перад завяршэньнем акцыі зьмянілі месца ейнага правядзеньня. Яны выйшлі бліжэй да праезнай часткі, што адразу насупраць гатэля. Паліцыянты аніякім чынам не заміналі гэтаму і толькі назіралі.

Аляксей Лапіцкі, які непасрэдна назіраў за падзеяй, паведаміў: “Дадзенае мерапрыемства ладзілася грамадзянамі Беларусі, удзельнікамі Bў-ROOM, праца якой праходзіла паралельна саміту краінаў удзельніцаў праграмы Усходняга партнэрства. У гэтай сувязі цікавымі ёсьць ня толькі сутнасьць пікетаваньня, але й факт ягонай арганізацыі й абсалютна свабоднага правядзеньня ў самым цэнтры гораду, дзе ў сувязі з міжнародным самітам узмацняліся патрабаваньні да грамадзкай бясьпекі.”

Дадзены станоўчы досьвед вельмі паказальны й карысны для Беларусі, дзе магчымасьць рэалізацыі права на свабоду мірных сходаў, выказваньне меркаваньняў і распаўсюд інфармацыі фактычна адсутнічае. Цікава было б запытацца ў арганізатараў дадзенага пікетаваньня (Тацяны Новікавай ды Ірыны Сухій), што яны зрабілі для таго, каб правесьці гэтае мерапрыемства? На колькі складанай (ці наадварот лёккай) была працэдура ўзгадненьня дадзенага пытаньня з праваахоўнікамі, прадстаўнікамі ўлады?

“Можна толькі адзначыць, што ў Летуве дзейнічае паведамляльны прынцып правядзеньня мірных сходаў. Таму, для правядзеньня падобнага пікетаваньня дастаткова да моманту ягонага правядзеньня любым спосабам паведаміць пра гэта ў дэпартамэнт паліцыі”, – адзначыў праваабаронца.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

В Вильнюсе проведён пикет против строительства АЭС в Беларуси (фото)

Перед началом второго дня работы Вy-ROOM в Вильнюсе 29.11.2013 напротив отеля “Novotel” с 12.00 до 12.30 на проспекте Гэдымина белорусские активисты и экологи Татьяна Новикова, Ирина Сухий, Николай Уласевич и другие провели пикет против строительства АЭС в Беларуси.

За ходом мирного собрания наблюдала полиция. Граждане останавливались, фотографировали участников пикета, подходили и разговаривали.

Пикетчики перед завершением акции изменили место её проведения. Они вышли ближе к проезжей части, что сразу напротив отеля. Полицейские никак не препятствовали этому и только наблюдали.

Алексей Лапицкий, который непосредственно наблюдал за событием, сообщил: “Данное мероприятие проводилось гражданами Беларуси, участниками By-ROOM, работа которой проходила параллельно саммиту стран участниц программы Восточного партнёрства. В этой связи интересными являются не только суть пикетирования, но и факт его организации и абсолютно свободного проведения в самом центре города, где в связи с международным саммитом усиливались требования к общественной безопасности.”

Данный положительный опыт очень показателен и полезен для Беларуси, где возможность реализации права на свободу мирных собраний, выражение мнений и распространение информации фактически отсутствует. Интересно было бы спросить у организаторов данного пикетирования (Татьяны Новиковой и Ирины Сухий), что они сделали для того, чтобы провести это мероприятие? На сколько сложной (или наоборот легкой) была процедура согласования данного вопроса с правоохранителями, представителями власти?

“Можно только отметить, что в Литве действует уведомительный принцип проведения мирных собраний. Поэтому, для проведения подобного пикетирования достаточно до момента его проведения любым способом сообщить об этом в департамент полиции”, – отметил правозащитник.


Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Фота: Aleś Łapicki

Цэтлікі: , , ,

2 thoughts on “У Вільні зладзілі пікет супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі (фота)”

  1. Унівэрсальнае для любой цывілізаванай краіны права на выказваньне меркаваньняў ды на мірныя сходы … – свабодна рэалізуецца, напрыклад, у суседняе Вільні… Для Беларусі, заціснутай у кайданы дыктатарскага рэжыму, у цяперашніх умовах – гэта недапушчальная раскоша… Палохаючы ўласных грамадзянаў усім, чым толькі можна, праўладная намэнклятура, верагодна, сама больш за ўсіх баіцца – баіцца аб’яднаньня грамадзянаў і публічнага выказваньня імі думкі, баіцца праўды, баіцца самога народу, баіцца на столькі, што гатовая злачынным чынам, усімі праўдамі й няпраўдамі абмяжоўваць ягонае неад’емнае права “людзьмі звацца”, прыніжаючы чалавечую годнасьць і гонар кожнага беларуса. Досьвед нашых бліжэйшых эўрапейскіх суседзяў … паказвае кірунак дэмакратычных зьменаў у нацыянальным заканадаўстве, пазытыўных зьменаў, да якіх прыйдзецца ў любым выпадку зьвяртацца, да якіх абавязкова неабходна імкнуцца …

  2. Литва – это страна с демократической практикой. И для того, чтобы провести пикет, в котором участвует небольшое количество участников (точной цифры я не помню) не надо ничего никому объявлять и заявлять. В данном же случае заявка была. И она была сделана от имени литовских организаторов пикета. Насколько я знаю, сделать её тоже несложно и принцип уведомительный, то есть Вам, по дейстуюўему в Литве закону, который не противоречит Конституции и международным стандартам права, совсем не нужно получать разрешения от властей (!).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*