Не забірай жыцьцё!
2013 06/12

Канстытуцыя кажа пра гарантыі ўладаў, а ўлады пра аплатныя дамовы (!?), як абавязковую ўмову для скарыстаньня такіх гарантыяў! Ці то не абсурд?!!   

Бярозаўскія праваабаронцы атрымалі адказ з райвыканкама на сваю просьбу растлумачыць, якім чынам магчыма заключыць дамовы з бальніцай, ЖКГ і міліцыяй пры жаданні правесці масавае мерапрыемства, калі дадзеныя ўстановы адмаўляюцца.

Напрыклад, бальніца на зварот аб заключэнні дамовы на абслугоўванне пікету адказвала, што яна не мае нават прэйскуранту на падобныя паслугі. Цяпер, як паведаміў намеснік старшыні райвыканкаму Яўген Тарасюк, подпіс якога стаіць пад адказам з выканкаму, ужо распрацаваны прэйскурант для бальніцы. Праўда, кошт паслугаў не паведамляецца.

ЖКГ будзе заключаць дамовы, нягледзячы на тое, у чыёй уласнасці знаходзіцца тэрыторыя. Неабходнасць такога ўдакладнення паўстала з папярэдняга адказу праваабаронцам, калі камунальшчыкі ў адмове на заключэнне дамовы на пікеты 10 кастрычніка і 10 лістапада напісалі, што заяўнікам трэба заключаць дамову з райвыканкамам, паколькі стадыён, дзе планавалася правядзенне пікетаў, знаходзіцца ва ўласнасці райвыканкама.

Міліцыя, згодна з адказам Я. Тарасюка, павінна спярша заключыць дамову з арганізатарамі масавых мерапрыемстваў, а потым райвыканкам з міліцыяй абмяркуюць дэталі аховы парадку, як гэта прадугледжана ў Пастанове Савета міністраў № 207.

Цяпер, кажуць праваабаронцы, гэты адказ будзе ахоўнай граматай пры звяртанні па дамовы, паколькі вышэйзгаданыя службы з’яўляюцца падраздзяленнямі райвыканкама.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Свобода собраний в Березе: райисполком теорию знает, что будет с практикой?

Березовские правозащитники получили ответ из райисполкома на свою просьбу объяснить, каким образом возможно заключить договора с больницей, ЖКХ и милицией при желании провести массовое мероприятие, если данные учреждения отказываются.

Например, больница на обращение о заключении договора на обслуживание пикета отвечала, что она не имеет даже прейскуранту на подобные услуги. Сейчас, как сообщил заместитель председателя райисполкома Евгений Тарасюк, подпись которого стоит под ответом из исполкома, уже разработан прейскурант для больници. Правда, стоимость услуг не сообщается.

ЖКХ будет заключать договора, несмотря на то, в чьей собственности находится территория. Необходимость такого уточнения возникла из предыдущего ответа правозащитникам, когда коммунальщики в отказе на заключение договора на пикеты 10 октября и 10 ноября написали, что заявителям нужно заключать договор с райисполкомом, поскольку стадион, где планировалось проведение пикетов, находится в собственности райисполкома.

Милиция, согласно ответу Я.Тарасюка, должна сначала заключить договор с организаторами массовых мероприятий, а потом райисполком с милицией обсудят детали охраны порядка, как это предусмотрено в постановлении Совета министров № 207.

Теперь, говорят правозащитники, этот ответ будет охранной грамотой при обращении по договору, поскольку вышеупомянутые службы являются подразделениями райисполкома.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*