2013 13/12

Праваабаронца настойвае, што адсутнасьць законатворчасьці па-беларуску прыводзіць да дыскрымінацыі беларускамоўных грамадзянаў.

Напрыканцы лістапада Валянцін Стэфановіч зьвярнуўся ў Канстытуцыйны суд з просьбай вызначыць адпаведнасьць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь арт. 7 Закону “Аб мовах” і арт. 54 Закону “Аб нарматыўна-праўных актах”. Зварот таксама быў накіраваны ў Палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, Вярхоўны суд, Вышэйшы гаспадарчы суд, Савет Міністраў і прэзыдэнту, якія, паводле арт.116 Канстытуцыі, маюць права накіроўваць прапановы ў Канстытуцыйны суд аб адпаведнасьці законаў нормам Канстытуцыі.

Праваабаронца адзначаў, што Закон Рэспублікі Беларусь “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь” (арт.7) і Закон Рэспублікі Беларусь “Аб нарматыўна-праўных актах Рэспублікі Беларусь” (арт. 54) не ўтрымліваюць гарантыяў роўнасьці дзьвюх дзяржаўных моваў і, па меркаваньні Стэфановіча, супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (арт. 17).

І вось прыйшоў адказ з Палаты прадстаўнікоў за подпісам старшыні Сталай камісіі па адукацыі, культуры й навуцы Генадзя Пальчыка.

“Уважліва вывучыўшы ўзнятае Вамі пытаньне, паведамляем, што камісія не знайшла падставаў для звароту ў Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь”, – гаворыцца ў паведамленьні.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Палата представителей не будет обращаться в Конституционный суд относительно дискриминации белорусскоязычных

Правозащитник настаивает, что отсутствие законотворчества по-белорусски приводит к дискриминации белорусскоязычных граждан.

В конце ноября Валентин Стефанович обратился в Конституционный суд с просьбой определить соответствие Конституции Республики Беларусь ст. 7 Закона “О языках” и ст. 54 Закона “О нормативно-правовых актах”. Обращение также было направлено в Палату представителей, Совета Республики, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, Совет Министров і президенту, которые, по арт.116 Конституции, вправе направлять предложения в Конституционный суд о соответствии законов нормам Конституции.

Правозащитник отмечал, что Закон Республики Беларусь “О языках в Республике Беларусь” (ст.7) и Закон Республики Беларусь «О нормативно-правовых актах Республики Беларусь” (ст.54) содержит только гарантию равенства двух государственных языков и, по мнению Стефановича, противоречит Конституции Республики Беларусь (ст.17).

И вот пришел ответ из Палаты представителей за подписью председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Геннадия Пальчика.

“Внимательно изучив поднятый Вами вопрос, сообщаем, что комиссия не нашла оснований для обращения в Конституционный Суд Республики Беларусь”
, – говорится в сообщении.

ДАДАТАК:

Зварот Валянціна Стэфановіча ў Канстытуцыйны суд наконт моўнай дыскрымінацыі

Паводле licviny.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*