2013 21/12

Тут мы публікуем зборнік матэрыялаў выпускнікоў праекту “Дыстанцыйнае навучаньне адвакатаў
правам чалавека».

Зборнік уяўляе сабою калекцыю артыкулаў, падрыхтаваных юрыстамі зь Беларусі, Расеі, Украіны, Азэрбайджану й Грузіі, па практыцы выкананьня дзяржавамі прадугледжаных міжнародным правам абавязальніцтваў па абароне фундамэнтальных правоў і свабодаў чалавека.

У дадатку прыводзяцца прыклады зваротаў, падрыхтаваных аўтарамі для абароны правоў і свабодаў чалавека на нацыянальным роўні з выкарыстаньнем міжнародных інструмэнтаў.

Прызначаны для прадстаўнікоў ворганаў дзяржаўнай улады, юрыстаў, праваабаронцаў, журналістаў і ўсіх, хто цікавіцца праблемамі выкарыстаньня міжнароднага права для абароны інтарэсаў грамадзянаў і грамадзтва.

Дадзенае выданьне зьдзейсьнена пры фінансавай падтрымцы Нарвэскай Фундацыі Дамоў правоў чалавека (Осла). Зьмест публікацыі зьяўляецца прадметам адказнасьці Расейскага дасьледчага цэнтру па правах чалавека і не адлюстроўвае пункт гледжаньня Нарвэскага Фонду.

Рэдактар: Зьміцер Барценеў

*
*
(Паведамленьне, рас.)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Здесь мы публикуем сборник материалов выпускников проекта “Дистанционное обучение адвакатов
правам человека».

Сборник представляет собой коллекцию статей, подготовленных юристами из Беларуси, России, Украины, Азербайджана и Грузии, по практике исполнения государствами предусмотренных международным правом обязательств по защите фундаментальных прав и свобод человека. В приложении приводятся примеры обращений, подготовленных авторами для защиты прав и свобод человека на национальном уровне с использованием международных инструментов.

Предназначен для представителей органов государственной власти, юристов, правозащитников, журналистов и всех, кто интересуется проблемами использования международного права для защиты интересов граждан и общества.

Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке Норвежского Фонда Домов прав человека (Осло).
Содержание публикации является предметом ответственности Российского исследовательского центра по
правам человека и не отражает точку зрения Норвежского Фонда.

Редактор: Дмитрий Бартенев

ДАДАТАК:
Збонік (рас., PDF-файл, 3,3 Мb)

Паводле раcсылкі ILIA Follow-up Belarus,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*