2014 22/01

Праваабарончы цэнтар “Вясна” далучыўся да Міжнароднай грамадзянскай ініцыятывы для АБСЭ па стварэньні мэханізму хуткага рэагаваньня на гвалтоўныя разгоны масавых мерапрыемстваў і падпісаў адпаведны зварот.

Апошнія тры гады праваабаронцы канстатуюць у рэгіёне АБСЭ бязьдзейнасьць міжнародных структураў у пытаньні рэагаваньня на масавыя пратэсты. У гэтай сувязі Міжнародная грамадзянская ініцыятыва для АБСЭ заклікае заснаваць у рамках АБСЭ адмысловы мэханізм хуткага рэагаваньня на падобныя падзеі.

Сёньня ўвага многіх з нас зноў прыкаваная да Ўкраіны, дзе на вуліцах Кіева адбываюцца сутыкненьні. На жаль, спраўджваюцца горшыя сцэнары – пры практычнай бязьдзейнасьці міжнародных структураў, у тым ліку АБСЭ, у мандат якіх па ідэі павінна ўваходзіць рэагаваньне на падобныя сытуацыі. Высьвятляецца, што асаблівых мэханізмаў рэагаваньня няма, ды і палітычнай волі для падобнага рэагаваньня – таксама.

За апошнія тры гады ў рэгіёне АБСЭ адбылося некалькі гвалтоўных разгонаў масавых публічных мерапрыемстваў, сярод іх – і тыя, што суправаджаліся сутыкненьнямі паміж прысутнымі й сіламі паліцыі, а таксама масавымі затрыманьнямі: у красавіку 2010 года ў Бішкеку, Кыргызстан; ў сьнежні 2010 года ў Менску, Беларусь; ў сьнежні 2011 года ў Жанаазене, Казахстан; ў траўні 2012 года ў Маскве, Расея; ў траўні-жніўні 2013 года ў Стамбуле і іншых гарадах Турцыі і, нарэшце, у дадзены момант у Кіеве, Украіна.

У выніку гэтых падзеяў зьявілася вялікая колькасьць пацярпелых, а ў некаторых выпадках – і ахвяраў. Пытаньне бясьпекі грамадзянаў у апошнія гады ў рэгіёне АБСЭ зьвязаны ня толькі з вайсковым супрацьстаяньнем, але і з масавым ужываньнем сілы ў адносінах да пратэстуючых альбо з сутыкненьнямі паміж імі й сіламі правапарадку, – паведамляе праваабарончы сайт lawtrend.org

Сябры Міжнароднай грамадзянскай ініцыятывы для АБСЭ прапануюць заснаваць у рамках АБСЭ адмысловы мэханізм хуткага рэагаваньня на падобныя сытуацыі, які мог бы:

– зьбіраць групы назіральнікаў, як з ліку супрацоўнікаў і прадстаўнікоў міжнародных структураў, так і зь ліку экспэртаў грамадзянскай супольнасьці;
– арганізоўваць доўгатэрміновае назіраньне за канфліктнымі й крызіснымі сытуацыямі;
– займацца мэдыяцыяй паміж рознымі бакамі канфлікту;
– выконваць іншыя функцыі, накіраваныя на зьніжэньне негатыўных наступстваў і прадухіленьне парушэньняў фундамэнтальных правоў і свабодаў чалавека ў падобных сытуацыях.

Такі мэханізм павінен запускацца на працягу 2-3 дзён і валодаць мандатам на хуткае разгортваньне ў выпадку крызіснай сытуацыі.

Калі вы падтрымліваеце ініцыятыву Міжнароднай грамадзянскай ініцыятывы для АБСЭ і хочаце далучыцца да Звароту, адпраўце на solidarity-actions@hrgroups.org ліст з тэкстам Звароту й кантактамі вашай арганізацыі.

З поўным тэкстам звароту можна азнаёміцца тут.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитники призывают ОБСЕ создать механизм быстрого реагирования на насильственные разгоны массовых мероприятий

Последние три года правозащитники констатируют в регионе ОБСЕ бездействие международных структур в вопросе реагирования на массовые протесты. В этой связи Международная гражданская инициатива для ОБСЕ призывает учредить в рамках ОБСЕ специальный механизм быстрого реагирования на подобные события.

В настоящее время, внимание многих из нас вновь приковано к Украине, где на улицах Киева происходят столкновения. К сожалению, оправдываются худшие сценарии – при практическом бездействии международных структур, в т.ч. ОБСЕ, в мандат которых по идее должно входить реагирование на подобные ситуации. Выясняется, что особых механизмов реагирования нет, да и политической воли для подобного реагирования – тоже.

За последние три года в регионе ОБСЕ произошло несколько насильственных разгонов массовых публичных мероприятий, среди них – и те, что сопровождались столкновениями между протестующими и силами полиции, а также массовыми задержаниями: в апреле 2010 года в Бишкеке, Кыргызстан; в декабре 2010 года в Минске, Беларусь; в декабре 2011 года в Жанаозене, Казахстан; в мае 2012 года в Москве, Россия; в мае-августе 2013 года в Стамбуле и других городах Турции и, наконец, в данный момент в Киеве, Украина.

В результате этих событий возникло большое количество пострадавших, а в некоторых случаях – и жертв. Вопрос безопасности граждан в последние годы в регионе ОБСЕ связан не только с военным противостоянием, но и с массовым применением силы в отношении протестующих либо со столкновениями между протестующими и силами правопорядка, – сообщает правозащитный сайт lawtrend.org.

Члены Международной гражданской инициативы для ОБСЕ предлагают учредить в рамках ОБСЕ специальный механизм быстрого реагирования на подобные ситуации, который мог бы:

– собирать группы наблюдателей, как из числа сотрудников и представителей международных структур, так и из числа экспертов гражданского общества;
– организовывать долгосрочное наблюдение за конфликтными и кризисными ситуациями;
– заниматься медиацией между разными сторонами конфликта;
– выполнять иные функции, направленные на снижение негативных последствий и предотвращение нарушений фундаментальных прав и свобод человека в подобных ситуациях.

Такой механизм должен запускаться в течение 2-3 дней и обладать мандатом на быстрое развертывание в случае кризисной ситуации.

Если вы поддерживаете инициативу Международной гражданской инициативы для ОБСЕ и хотите присоединиться к Обращению, отправьте на solidarity-actions@hrgroups.org письмо с текстом Обращения и контактами вашей организации.

С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

Паводле lawtrend.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*