2014 10/02

«Правы. Рызыкі. Перамены!» – пад такім лёзунгам міжнародная арганізацыя Front Line Defenders разгарнула кампанію па прыцягненьні ўвагі да праваабаронцаў з Усходняй Эўропы і Цэнтральнай Азіі, якія церпяць перасьлед.

Сярод 12 імёнаў – Алесь Бяляцкі, кіраўнік ПЦ «Вясна» і віцэ-прэзыдэнт Міжнароднай фэдэрацыі за правы чалавека.

Кампанія стартавала ў Сеціве ды сацыяльных мэдыях адначасова з адкрыцьцём зімовых Алімпійскіх гульняў у Сочы.

У сьпісе Front Line Defenders імя беларускага палітвязьня суседнічае зь імёнамі ягоных калегаў – Стэфаніі Кулаевай (Расея), Яўгена Віцішкі (Расея), Натальлі Таўбіной (Расея), Рустама Мацава (Расея), Аляксандры Дварэцкай (Украіна), Націі Гвініяшвілі (Грузія), Анара Мамедлі (Азербайджан), Дзілрабо Самадавай (Таджыкістан), Дзілмурода Саіда (Узбекістан), Азімжона Аскарава (Кыргызстан) і Розы Тулетаевай (Казахстан).

Кампанія «Правы. Рызыкі. Перамены!» зьвяртаецца да грамадзкасьці з просьбай выказаць сваю салідарнасьць, падтрымаць гэтых 12 праваабаронцаў і аказаць ціск на мясцовыя ўлады, заклікаць іх паважаць працу праваабаронцаў.

«У той час як ўвага сусьветнай грамадзкасьці прыкаваная да неверагодных здольнасьцяў і ўпартасьці спартоўцаў з розных краінаў сьвету, якія сабраліся на гэтыя Алімпійскія гульні, што павінны прайсьці пад знакам спартовага майстэрства й сумленнай гульні, Front Line Defenders зьвяртае вашую ўвагу на іншых гэрояў, якія працуюць зь вялікай рызыкай для сябе, каб, ня гледзячы ні на што, дамагчыся выкананьня базавых правоў і свабодаў іншых людзей», – заявіла Мэры Лолар, выканаўчы дырэктар Front Line Defenders, падчас адкрыцьця кампаніі.

Усе 12 праваабаронцаў, якім прысьвечана бягучая кампанія, прадэманстравалі выдатную мужнасьць і сумленнасьць у працы над шэрагам праблемаў у галіне абароны правоў чалавека, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Алімпійская каманда праваабаронцаў – пачынаючы з тых, хто, падобна Алесю Бяляцкаму зь Беларусі й Азімжону Аскараву з Кыргызстану, адбывае доўгае турэмнае зьняволеньне, і, скончваючы тымі, хто, падобна Стэфаніі Кулаевай і Яўгену Віцішка, сутыкнуўся з крымінальным перасьледам за тое, што кінуў выклік дыскрымінацыі альбо абараняў навакольнае асяродзьдзе, – сутыкаюцца з небывалымі складанасьцямі ў працы па абароне правоў чалавека.

На думку Front Line Defenders, сапраўды таксама, як энэргетычна зараджаная публіка можа дапамагчы спартоўцам устанавіць новы сусьветны рэкорд, грамадзкасьць можа істотна зьмяніць жыцьцё праваабаронцаў, выдаткаваўшы некалькі хвілінаў на тое, каб далучыцца да кампаніі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Олимпийская кампания Front Line Defenders в поддержку правозащитников

«Права. Риски. Перемены!» – под таким лозунгом международная организация Front Line Defenders развернула кампанию по привлечению внимания к преследуемым правозащитникам из Восточной Европы и Центральной Азии. Среди 12 имен – Алесь Беляцкий, руководитель ПЦ «Весна» и вице-президент Международной федерации за права человека.
Кампания стартовала в Сети и социальных медиа одновременно с открытием зимних Олимпийских игр в Сочи.

В списке Front Line Defenders имя белорусского политзаключенного соседствует с именами его коллег – Стефании Кулаевой (Россия), Евгения Витишко (Россия), Натальи Таубиной (Россия), Рустама Мацева (Россия), Александры Дворецкой (Украины), Натии Гвиниашвили (Грузия), Анара Мамедли (Азербайджан), Дилрабо Самадовой (Таджикистан), Дилмурода Сайида (Узбекистан), Азимжона Аскарова (Кыргызстан) и Розы Тулетаевой (Казахстан).

Кампания «Права. Риски. Перемены!» обращается к общественности с просьбой выразить свою солидарность, поддержать этих 12 правозащитников и оказать давление на местные власти, призвав их уважать работу правозащитников.

«В то время как внимание мировой общественности приковано к невероятным способностям и упорству спортсменов из разных стран мира, собравшихся на эти Олимпийские игры, которые должны пройти под знаком спортивного мастерства и честной игры, Front Line Defenders обращает ваше внимание на других героев, которые трудятся с большим риском для себя, чтобы, не смотря ни на что, добиться соблюдения базовых прав и свобод других людей», – заявила Мэри Лолор, исполнительный директор Front Line Defenders, на открытии кампании.

Все 12 правозащитников, которым посвящена текущая кампания, продемонстрировали незаурядное мужество и честность в работе над рядом проблем в области защиты прав человека, говорится в пресс-релизе организации. Олимпийская команда правозащитников – начиная с тех, кто, подобно Алесю Беляцкому из Беларуси и Азимжану Аскарову из Кыргызстана, отбывает длительное тюремное заключение, и, заканчивая теми, кто, подобно Стефании Кулаевой и Евгению Витишко, столкнулся с уголовным преследованием за то, что бросил вызов дискриминации или защищал окружающую среду, – сталкивается с невиданными сложностями в работе по защите прав человека.

По мнению Front Line Defenders, точно также, как энергетически заряженная публика может помочь спортсменам установить новый мировой рекорд, общественность может существенно изменить жизни правозащитников, потратив несколько минут на то, чтобы присоединиться к кампании.

Паводле licviny.info
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*