2014 19/03

Адносна падзеяў ва Ўкраіне, а дакладней непасрэдна толькі аднаго пытаньня, зьвязанага з адзьдзяленьнем Крыма з складу Украіны, прыводзім праўны аналіз (гл. артыкул цалкам) і прадстаўляем погляд беларускага юрыста міжнародніка Яна Гвардзіяна.

Юрыст Ян Гвардзіян адзначае, што сэцэсія Крыму супярэчыць нормам міжнароднага права і, у прыватнасці, парушае адзін зь ягоных асноватворных прынцыпаў – прынцып тэрытарыяльнай цэласнасьці. На думку Яна, адзьдзяленьне Крыму ад Украіны з наступным далучэньнем да Расейскай Фэдэрацыі зьяўляецца неправамерным, паколькі статус асобаў, якія імкнуцца да сэцэсіі, не задавальняе наступным крытэрам:

– Асобы, якія імкнуцца да сэцэсіі, павінны ўяўляць сабою “народнасьць” у этнаграфічным сэнсе;

– Дзяржава, ад якой адбываецца адзьдзяленьне, павінна груба парушаць іхныя правы чалавека, і, у прыватнасьці, права на самавызначэньне шляхам удзелу ў дзяржаўным кіраваньні;

– Не павінна існаваць аніякіх іншых эфэктыўных сродкаў праўнай абароны, акрамя сэцэсіі.

Цалкам з артыкулам Яна Гвардзіян можна пазнаёміцца​​ тут.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

О незаконности отделения Крыма в соответствии с международным правом

Относительно событий в Украине, а точнее непосредственно только одного вопроса, связанного с отделением Крыма из состава Украины, приводим правовой анализ (см. статью полностью) и представляем взгляд белорусского юриста международника Яна Гвардиана.

Юрист Ян Гвардиан считает, что сецессия Крыма противоречит нормам международного права и, в частности, нарушает один из его основополагающих принципов – принцип территориальной целостности. По мнению Яна, отделение Крыма от Украины с последующим присоединением к Российской Федерации является неправомерным, поскольку положение лиц, стремящихся к сецессии, не удовлетворяет следующим критериям:

– лица, стремящиеся к сецессии, должны представлять собой “народность” в этнографическом смысле;

– государство, от которого происходит отделение, должно грубо нарушать их права человека, и, в частности, право на самоопределение путём участия в государственном управлении;

– не должно существовать никаких иных эффективных средств правовой защиты, кроме сецессии.

Со статьёй Яна Гвардиана можно познакомиться здесь.

Паводле ILIA Follow-up Belarus,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

One thought on “Аб незаконнасьці адзьдзяленьня Крыму ў адпаведнасьці з міжнародным правам”

  1. Так, цалкам згодзен. Шмат якія экспэрты таксама адназначна канстатуюць парушэньне прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасьці Украіны пры адзьдзяленьні Крыму… Але, як падаецца, ужо кожнаму й без таго бачна, што тут мае месца дэманстратыўная анэксія.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*