2014 24/06

Беларускамоўныя салігорцы падтрымалі ініцыятыву праваабаронцы Гары Паганяйлы па абароне беларускай мовы ад дыскрымінацыі й накіравалі адпаведныя звароты ў Канстытуцыйны суд.

Як вядома, 13 красавіка 2014 году набыў моц Закон “Аб канстытуцыйнай судавытворчасьці”, які прыйшоў на зьмену ранейшай рэдакцыі Закона “Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь”. Упершыню права зьвяртацца ў Канстытуцыйны Суд для ўзбуджэньня вытворчасьці па справах аб выпраўленьні ў заканадаўстве прабелаў, выключэньня ў ім калізіяў і праўнай нявызначанасьці атрымалі грамадзяне й грамадзкія аб’яднаньні. Каб пазбавіцца калізіяў у заканадаўстве аб мовах і зьявілася ініцыятыва юрыдчынага экспэрта Беларускага Гэльсынскага Каміэтэту Гары Паганяйлы.

Ідэя была актыўна падтрыманая Рабочай групай Асаблеі НДА Беларусі. У сеціве і на Беларускім Праўным Партале былі зьмешчаныя адпаведныя мэтадычныя рэкамэндацыі й зварот, які кожны жадаючы можна самастойна накіраваць у Канстытуцыйны Суд. Гэткай магчымасьцю скарысталіся й некаторыя жыхары Салігоршчыны, дадаўшы ў зварот прыклады дыскрымінацыі беларускамоўных у сваім рэгіёне. Сярод падпісантаў ёсьць і вядомыя ў Салігорску грамадзкія дзеячы – Уладзімер Шыла, Леанід Мархотка, Аляксей Валабуеў, Рыгор Астапеня.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Солигорцы направили в Конституционный суд обращение относительно белорусского языка

Белорусскоязычные солигорцы поддержали инициативу правозащитника Гарри Погоняйло по защите белорусского языка от дискриминации и направили соответствующие обращения в Конституционный суд.

Как известно, 13 апреля 2014 года вступил в силу Закон “О конституционной судопроизводства”, который пришёл на смену прежней редакции Закона “О Конституционном Суде Республики Беларусь”. Впервые право обращаться в Конституционный Суд для возбуждения производства по делам об отправлении в законодательстве пробелов, исключения в нём коллизий и правовой неопределенности получили граждане и общественные объединения. Чтобы избавиться коллизий в законодательстве о языках и явилась инициатива юрыдчынага эксперта Белорусского Хельсинкского Камиэтэтв Гарри Погоняйло.

Идея была активно поддержана Рабочей группой ассамблеи НГО БеларусиВ сети и на Беларуском Правовом Портале были размещены соответствующие метадические рекомендации и обращение, которое каждый желающий может самостоятельно направить в Конституционный Суд. Такой возможностью воспользовались и некоторые жители Солигорского, добавив в обращение примеры дискриминации белорусскоязычных в своем регионе. Среди подписантов есть и известные в Солигорске общественные деятели – Владимир Шило, Леонид Мархотка, Алексей Воробьев, Григорий Астапеня.

Паводле licviny.info,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*