Не забірай жыцьцё!
2014 09/07

Сакратарыят Таварыства беларускай мовы зрабіў зварот да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь пра вяртаньне беларускай мовы ў беларускае заканадаўства.

Цяпер амаль усе законы ў нашай краіне прымаюцца толькі на расейскай мове і не існуе афіцыйнага перакладу іх на дзяржаўную беларускую мову, што зьяўляецца парушэньнем дзейнай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Кажа старшыня ТБМ Алег Трусаў:

– Зьвяртаецца шмат людзей, якія скардзяцца на тое, што большасць законаў прымаецца толькі па-расейску. Тыя людзі, якія хочуць мець заканадаўства па-беларуску, самі мусяць перакладаць – з памылкамі. Судзьдзі кажуць, што гэта неафіцыйны пераклад. Парушаецца канстытуцыйнае права грамадзянаў працаваць у судах па-беларуску. Таму мы лічым, што паколькі вы прынялі так званы рэфэрэндум, то й давайце законы адразу прымайце на дзвюх мовах. А так па-беларуску мала законаў прымаецца, можа адзін з сотні… Па культуры пара законаў, а астатнія прымаюцца па-расейску. Афіцыйныя пераклады не робяць.

У зьвязку з гэтым Таварыства беларускай мовы прапануе з 1 верасьня ўсе законы і падзаконныя акты адразу прымаць на дзвюх дзяржаўных мовах, а таксама зрабіць афіцыйны пераклад папярэдніх законаў, якія былі прынятыя толькі на расейскай мове, на дзяржаўную беларускую мову й зьмясціць іх на адпаведных сайтах.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

ТБМ требует вернуть белорусский язык в законодательство

Секретариат Общества белорусского языка сделал обращение к депутатам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь о возвращении белорусского языка в законодательство.

Сейчас почти все законы в нашей стране принимаются только на русском языке и не существует официального перевода их на государственный белорусский язык, что является нарушением действующей Конституции Республики Беларусь.

Говорит председатель ТБМ Олег Трусов:

– Обращается много людей, которые жалуются на то, что большинство законов принимается только по-русски. Те люди, которые хотят иметь законодательство по-белорусски, сами должны переводить – с ошибками. Судьи говорят, что это неофициальный перевод. Нарушается конституционное право граждан работать в судах по-белорусски. Поэтому мы считаем, что поскольку вы приняли так называемый референдум, то и давайте законы сразу принимайте на двух языках. А так по-белорусски мало законов принимается, может один из сотни … По культуре пара законов, а остальные принимаются по-русски. Официальные переводы не делают.

В связи с этим Общество белорусского языка предлагает с 1 сентября все законы и подзаконные акты сразу принимать на двух государственных языках, а также сделать официальный перевод предыдущих законов, которые были приняты только на русском языке, на государственный белорусский язык и поместить их на соответствующих сайтах.

Павордле Антон Разумоўскі, Беларускае Радыё Рацыя,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Пратал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

One thought on “ТБМ патрабуе вярнуць беларускую мову ў заканадаўства”

  1. Ales` says:

    Даўно прыйшоў час … Але ці пачуюць намэнклятурнікі? Ці прачнецца голас сумленьня?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*