2014 30/07

Жодзінскаму ЖКГ ёсьць з чаго выбіраць. 10 млн. за 1 паперку сьмецьця пасьля пікету праваабаронцаў альбо ўсяго 1,0 BYR за выкананьне уласных службовых абавязкаў па ўмоўнай платнай дамове – такія дадатковыя прапановы на заключэньне дамовы паступілі сёньня ад праваабаронцаў, заяўнікоў мірнага сходу ў Жодзіне.

Сёньня 30.08.2014г., за 5 дзён да плянуемага пікетаваньня 04 жніўня 2014г., заяўленага да правядзеньня з 16-00 да 17-30 ля канцэртнай пляцоўкі Гарадзкога парку культуры ў Жодзіне, праваабаронцы Сьвятлана Лапіцкая й Аляксей Лапіцкі атрымалі адмову ад кіраўніцтва ЖКГ на залючэньне абавязковай па Рашэньні №1020 выканкаму платнай дамовы.

Кіраўніцтва камунальнай службы гораду, адказваючы беларускамоўным заяўнікам па-беларуску, у максымальна карэктнай форме тлумачыць сваю адмову закючаць платную дамову з арганізатарамі пікетаваньня недахопам працоўных рэсурсаў і тэхнічных магчымасьцяў (у сувязі зь летнім сэзонам) выканаць прыборку тэрыторыі пасьля правядзеньня на ёй пікету салідарнасьці з Мікалаем Статкевічам і іншымі палітвязьнямі, а таксама з асуджэньнем расейскай вайсковай агрэсіі супраць братняй Украіны.

У сувязі з тым, што афіцыйнага адказу з выканкаму наконт заяўленага мерапрыемства заяўнікі дагэтуль не атрымлівалі, а пасьля 4 дзён сустрэчаў зь юрыстамі й кіраўніцтвам Гарадзкой Лякарні імі ўсё ж была падпісаная патрабуемая выканкамам дамова на аказаньне платных мэдычных паслугаў з гарадзкой лякарняй (ЦГБ, гл. у дадатаку), не зважаючы на адсутнасьць рэакцыі на падобны ж зварот з боку Жодзінскага ГАЎС, адказны за правядзеньне мерапрыемства Аляксей Лапіцкі тэрмінова зрабіў зварот з дадатковымі прапановамі арганізатараў у бок ЖКГ (гл. у дадатках).

Спадзяючыся на лёгіку й ясныя імпэратывы права (канстытуцыйныя, міжнародныя), а таксама на звычайны здаровы сэнс у прыватнасьці, Аляксей Лапіцкі прапанаваў жодзінскаму ЖКГ, у якога маюцца значныя тэхнічныя праблемы, выйсьце з існуючай бюракратычнай пасткі – сытуацыі, у якой выканкам патрабуе платных дамоваў ад тых суб’ектаў, якія ня могуць, не абавязаныя альбо проста ня маюць права іх заключаць. Жодзінскі праваабаронца прапанаваў кіраўніцтву ЖКГ выйсьце з дадзенай тупіковай сытуацыі нават з прыбыткам на суму аж 10 млн. беларускіх рублёў. Такія грошы праваабаронца гатовы заплаціць ЖКГ напрацягу 10 дзён (з пеню ў 1 % за кожны дзень пратэрміноўкі аплаты) у тым выпадку, калі пасьля правядзеньня ахоўваемага міліцыяй і кантралюемага арганізатарамі пікетаваньня, на ягоным месцы правядзеньня застанецца хоць адна паперка сьмецьця. У той жа час, на выбар, кіраўніцтву прадпрыемства камунальнай гаспадаркі Жодзіна прапануецца заключыць дамову і на 1 умоўны беларускі рубель, ды ў выпадку ўзьнікненьня неабходнасьці ЖКГ, як бюджэтнай установе, выканаць свае функцыянальныя абавязкі ў звычайным штодзённым працоўным рэжыме (без абсалютна непатрэбных дадатковых і спэцыяльных для гэтага выдаткаў).

Такім чынам праваабаронцы з Жодзіна падчас камунікацыі з чыноўнікамі спрабуюць расплюшчыць іхныя вочы й паказаць ужо дакумэнтальна фактычна даказаныя ў судзе (зафіксаваныя пратакольна ды ў адпаведных аўдыёзапісах), але не заўважаемыя дагэтуль афіцыйна факты пра тое, што п.5 Рашэньня №1020 мясцовага выканкаму: 1) ёсьць практычна невыканальным; 2) што ён мог бы быць датычным такога віду мерапрыемстваў, як «іншыя масавыя мерапрыемствы» (спартовыя, камэрцыйныя…), пра якія ідзе гаворка ў п. 4 выканкамаўскага рашэньня. Аднак, нават ад арганізатараў гэткіх мерапрыемстваў (якія маюць свой бюджэт, плян прыбыткаў і выдаткаў ад правядзеньня мерапрыемства) не патрабуецца на практыцы прыкладаць копіі платных дамоваў да падаваемых імі заявак. Яны заключаюць сапраўды неабходныя ім дамовы пасьля падачы заяўкі паралельна з узгадненьнем яе ў выканкаме.

У сувязі з гэтым па масавых мерапрыемствах грамадзка-палітычнай скіраванасьці (мірных сходах: пікетах, мітынгах…), па якіх дзяржава ў адпаведнасьці з арт. 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь мае гарантыі перад грамадзянамі й нясе адпаведныя пазытыўныя абавязкі па садзеяньні ў рэалізацыі імі дадзеных грамадзка-палітычных свабодаў, паўсюль у Беларусі арганізатары сыстэматычна й безпадстаўна пазбаўляюцца сваіх канстытуцыйных правоў і свабодаў, перасьледуюцца й дыскрымінуюцца.

В связи с этим по массовым мероприятиям общественно-политической направленности (мирным собраниям: пикетам, митингам …), по которым государство в соответствии со ст. 35 Конституции Республики Беларусь имеет гарантии перед гражданами и несёт соответствующие позитивные обязанности по содействию в реализации ими данным общественно-политических свобод, везде в Беларуси организаторы систематически и безосновательно лишаются своих конституционных прав и свобод, преследуются и дискриминируются.

“Пасьля падобнага адказу з ЖКГ, вынік рашэньня Жодзінскага выканкаму практычна ўжо вядомы”, – адзначае Аляксей Лапіцкі. Праваабаронца мяркуе, што пікетаваньне ў падтрымку Мікалая Статківіча ды іншых палітвязьняў, а таксама супраць расейскай агрэсіі ды ў абарону тэрытарыяльнай цэласнасьці Украіны – будзе забароненае.

“Аднак адмова ад 10 млн. прыбыткаў за 1 паперку сьмецьця пасьля пікетаваньня (сьмяецца) пры вызначаных абставінах для ЖКГ таксама запомніцца. Не заключэньне дамовы па такой выгоднай прапанове (пры пэўных умовах) таксама можа разглядацца як акт безгаспадарчасьці з прынясеньнем стратаў прадпрыемству ў выглядзе страчанай магчымасьці папоўніць праблемны гарадзкі бюджэт практычна без аніякіх “спэцыяльных ці дадатковых выдаткаў” – літаральна з паветра. Сапраўды, ва ўмовах цалкам верагодных і (зыходзячы з патрабавальнай пазыцыі й лёгікі выканкаму) нават “неабходных” у любых абставінах “выдаткаў па ўборцы тырыторыі пасьля правядзеньня на ёй масавага мерапрыемства” ды вельмі выгодных для бюджэту (абяцаных дамоўным бокам у нашым выпадку) звыш кампэнцасыяў – неакцэптаваньне падобнай афэрты выглядае дастаткова сур’ёзным марнатраўствам з боку кіраўніцтва дадзенай дзяржустановы”, – падсумаваў праваабаронца.

*
*
(ПЕРАКЛАД, рас.)

Жодино: отказажется ли ЖКХ от 10 млн. BYR за 1 бумажку мусора …? (документы)

Жодинскому ЖКХ есть из чего выбирать. 10 млн. за 1 бумажку мусора после пикета правозащитников или всего 1,0 BYR за исполнение собственных служебных обязанностей по условно платному договору – такие дополнительные предложения для заключения договора поступили сегодня от правозащитников, заявителей мирного собрания в Жодино.

Сегодня 30.08.2014г., за 5 дней до планируемого пикетирования 4 августа 2014г., заявленного к проведению с 16-00 до 17-30 возле концертной площадки Городского парка культуры в Жодино, правозащитники Светлана Лапицкая и Алексей Лапицкий получили отказ от руководства ЖКХ на залючэньне обязательного по Решению №1020 исполкома платного договора.

Руководство коммунальной службы города, отвечая беларускоязычным заявителем по-белоруски, в максимально корректной форме объясняет свой отказ закючаць платный договор с организаторами пикетирования нехваткой трудовых ресурсов и технических возможностей (в связи с летним сезоном) выполнить уборку территории после проведения на ней пикета солидарности с Николаем Статкевичем и другими политзаключенными, а также с осуждением российской военной агрессии против братской Украины.

В связи с тем, что официального ответа из исполкома по поводу заявленного мероприятия заявители до сих пор не получали, а после 4 дней встреч с юристами и руководством Городской Больнице ими всё же был подписан требуемый исполкомом договор на оказание платных медицинских услуг с городской больницей (ЦГБ, см. в приложении), невзирая на отсутствие реакции на подобное же обращение со стороны Жодинского ГОВД, ответственный за проведение мероприятия Алексей Лапицкий срочно сделал обращение вместе с дополнительными предложениями организаторов для ЖКХ (см. в приложениях).

Надеясь на логику и ясные императивы права (конституционные, международные), а также на обычный здравый смысл в частности, Алексей Лапицкий предложил жодинскому ЖКХ, у которого имеются значительные технические проблемы, выход из существующей бюрократической ловушки – ситуации, в которой исполком требует платных договоров от тех субъектов, которые не могут, не обязаны либо просто не имеют права их заключать. Жодинский правозащитник предложил руководству ЖКХ выход из данной тупиковой ситуации даже с прибылью в сумме 10 млн. белорусских рублей. Такие деньги правозащитник готов уплатить ЖКХ в течение 10 дней (с пеню в 1% за каждый день просрочки оплаты) в том случае, если после проведения охраняемого милицией и контролируемого организаторами пикетирования, на его месте проведения останется хоть одна бумажка мусора. В то же время, на выбор, руководству предприятия коммунального хозяйства Жодино предлагается заключить договор и на 1 условный белорусский рубль, но в случае возникновения необходимости для ЖКХ, как бюджетного учреждения, выполнить свои функциональные обязанности в обычном ежедневном рабочем режиме (без абсолютно ненужных дополнительных и специальных для этого расходов).

Таким образом правозащитники из Жодино во время общения с чиновниками пытаются открыть их глаза и показать уже документально фактически доказанные в суде (зафиксированные протокольно и в соответствующих аудиозаписях), но не замечаемые до сих пор официально факты о том, что п.5 Решения №1020 местного исполкома: 1) является практически невыполнимым; 2) что он мог относиться к такому виду мероприятий, как «другие массовые мероприятия» (спортивные, коммерческие …), о которых идёт речь в п.4 исполкомовского решения. Однако, даже от организаторов таких мероприятий (которые имеют свой бюджет, план доходов и расходов от проведения мероприятия) власти не требуют на практике прилагать копии платных договоров к подаваемым ими заявкам. Они заключают действительно необходимые им договора после подачи заявки параллельно с согласованием её в исполкоме.

В связи с этим по массовым мероприятиям общественно-политической направленности (мирным собраниям: пикетам, митингам …), по которым государство в соответствии со ст. 35 Конституции Республики Беларусь имеет гарантии перед гражданами и несёт соответствующие позитивные обязанности по содействию в реализации ими данным общественно-политических свобод, везде в Беларуси организаторы систематически и безосновательно лишаются своих конституционных прав и свобод, преследуются и дискриминируются.

“После подобного ответа с ЖКХ, результат решения Жодинского исполкома практически уже известен”, – отмечает Алексей Лапицкий. Правозащитник считает, что пикетирование в поддержку Николая Статкивича и других политзаключенных, а также против российской агрессии и в защиту территориальной целостности Украины – будет запрещено.

“Однако отказ от 10 млн. дохода за 1 бумажку мусора после пикетирования (смеется) при определённых обстоятельствах для ЖКХ также запомнится. Не заключение договора по такому выгодному предложению (при определенных условиях) также может рассматриваться как акт бесхозяйственности с принесением ущерба предприятию в виде упущенной возможности пополнить проблемный городской бюджет практически без каких-либо “специальных или дополнительных затрат” – буквально из воздуха. Действительно, в условиях совершенно вероятных и (исходя из требовательной позиции и логики исполкома) даже “необходимых” в любых обстоятельствах “расходов по уборке территории после проведения на ней массового мероприятия “и очень выгодных для бюджета (обещанных договорной стороной в нашем случае) сверх компенсаций – неакцепт подобной аферты выглядит достаточно серьёзным расточительством со стороны руководства данного госучреждения” , – подытожил правозащитник.

ДАДАТКІ:
1) Рашэньне №1020 жодзінскага выканкаму (мясцовы парадак правядзеньня мерапрыемстваў);
2) Пачатковая заява-афэрта на заключэньне дамовы з ЖКГ ад 16.07.2014 – 01 і 02 аркушы.

Пачатковая заява-афэрта на заключэньне дамовы з ЖКГ ад 16.07.2014;

Пачатковая заява-афэрта на заключэньне дамовы з ЖКГ ад 16.07.2014 - 02 арк.

3) Адказ з ЖКГ ад 30.07.2014г. з адмоваю заключаць патрабуемую дамову;
4) Дадатковыя прапановы арганізатараў для ЖКГ.
5) Выніковы адказ з ЖКГ з адмоваю ад 10 млн. BYR

Выніковы адказ з ЖКГ з адмоваю ад 10 млн. BYR

Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота: Аляксей Лапіцкі й Сьвятлана Лапіцкая
Фота: А.Лапіцкага

Цэтлікі: , , , ,

3 thoughts on “Жодзіна: ці адмовіцца ЖКГ ад 10 млн. BYR за 1 паперку сьмецьця…? (дакумэнты)”

  1. Паказальная правакацыя з мэтаю выяўленьня сапраўдных дзяржаўных правапарушальнікаў і правакатараў …

    З сытуацыі вынікае толькі адно. Невыканальныя патрабаваньні заключаць платныя дамовы з тымі, хто іх не заключае ёсьць сьвядомай ці наўмыснай перашкодаю ў рэалізацыі канстытуцыйнага права. І гэтая перашкода насуперак патрабаваньняў права й рашэньняў КПЧ ААН ёсьць складовай і неад’емнай часткаю зламыснай стратэгіі кіруючага ў Беларусі антыдэмакратычнага, антыбеларускага ды антызаходняга па сваёй нутранай сутнасьці аўтарытарна-каманднага дыктатарскага рэжыму.

    Усё астатняе – ад лукавага.

    Але, калі дыскрымінацыйныя й невыканальныя “мясцовыя парадкі” гарадзкіх выканкамаў адносна правядзеньня масавых мерапрыемстваў фактычна адмяняюць канстытуцыйнае права (!) на свабоду мірных с ходаў, чаму б не зьвярнуць сёньня на гэта ўвагу КС Беларусі?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*