2009 28/02

Günter Nooke

Günter Nooke

Упаўнаважаныя па правох чалавека ў ЭС прапаноўваюць Беларусі адмовіцца ад празьмернай канцэнтрацыі ўлады і перайсьці да рэальнага падзелу яе галінаў.

“Важна, каб у Беларусі меў месца рэальны падзел уладаў, а не ўся ўлада была сканцэнтраваная ў адных руках”, – заявіў журналістам амбудсмэн Федэральнага ўраду Нямеччыны Гюнтэр Нооке, зьмешчаны ў Менску зь візытам у складзе дэлегацыі амбудсмэнаў шэрагу дзяржаваў Эўразьвязу.

У прыватнасьці, ён лічыць, што беларускі парлямэнт можа ўзяць на сябе функцыі абароны правоў чалавека. “У парлямэнце магла б быць структура, якая прымала б скаргі грамадзянаў на парушэньне правоў чалавека”, – растлумачыў упаўнаважаны па правах чалавека ФРГ. Адказваючы на пытаньне, ці запатрабуюцца Беларусі для гэтага канстытуцыйныя зьмены, Нооке адзначыў, што “найважнейшы момант – мець добрую Канстытуцыю, якая абараняе, ахоўвае правы й свабоды”.

Варта адзначыць, што, па сьцьвярджэньні беларускіх уладаў, у краіне пачалася “палітычная адліга”: улады нібы пайшлі насустрач патрабаваньням апазыцыі, адпусьцілі палітычных зьняволеных, не разганяюць апазыцыйныя акцыі, праводзяць выбары без парушэньняў і нават жадаюць скасаваць сьмяротнае пакараньне.

Тым ня менш, па дадзеных апазыцыі, чарговая “адліга” апынулася ўяўнай. Нагадаем, што ў сярэдзіне лютага ў пасольства Беларусі ў Маскве прайшла незвычайная акцыя супраць палітычных рэпрэсыяў у Беларусі. У пікеце прынялі ўдзел грамадзянская актывістка з плякатам “У Беларусі чацьвёра апазыцыянэраў – у турмах, трое – у войску … І гэта – “адліга”?!”, а таксама два сьнегавіка з расьцяжкаю “Бацька – адмарозак” і бела-чырвона-белымі сьцяжкамі.

*
*

(Паведамленьне, рас.)

Уполномоченные по правам человека в ЕС предлагают Белоруссии отказаться от чрезмерной концентрации власти и перейти к реальному разделению ее ветвей.

“Важно, чтобы в Белоруссии имело место реальное разделение властей, а не вся власть была сконцентрирована в одних руках”, – заявил журналистам омбудсмен Федерального правительства Германии Гюнтер Нооке, находящийся в Минске с визитом в составе делегации омбудсменов ряда государств Евросоюза.

В частности, он считает, что белорусский парламент может взять на себя функции защиты прав человека. “В парламенте могла бы быть структура, которая принимала бы жалобы граждан на нарушение прав человека”, – пояснил уполномоченный по правам человека ФРГ. Отвечая на вопрос, потребуются ли Беларуси для этого конституционные изменения, Нооке отметил, что “самый важный момент – иметь хорошую Конституцию, которая защищает, охраняет права и свободы”.

Стоит отметить, что, по утверждению белорусских властей, в стране началась “политическая оттепель”: власти якобы пошли навстречу требованиям оппозиции, отпустили политических заключённых, не разгоняют оппозиционные акции, проводят выборы без нарушений и даже хотят упразднить смертную казнь.

Тем не менее, по данным оппозиции, очередная “оттепель” оказалась мнимой. Напомним, что в середине февраля у посольства Беларуси в Москве прошла необычная акция против политических репрессий в республике. В пикете приняли участие гражданская активистка с плакатом “В Беларуси четверо оппозиционеров – в тюрьмах, трое – в армии… И это – “оттепель”?!”, а также два снеговика с растяжкой “Батька – отморозок” и бело-красно-белыми флажками.

Паводле Newsru.com

Падрыхтаваў Алесь Лета,
Licviny-INFA

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*