2014 01/08

Азэрбайджанскія ўлады затрымалі праваабаронцаў у Баку.

Праваабаронца Лэйла Юнус і ейны муж Арыф Юнус былі арыштаваныя 30 ліпеня 2014 году.

Лэйла Юнус была асуджаная да 3-х месяцаў папярэдняга зьняволеньня, у той час як ейны муж знаходзіцца пад кантролем паліцыі, і яму не дазваляецца пакідаць Баку.

“Мы заклікаем да неадкладнага й безумоўнага вызваленьня Лэйлы Юнус, бо мы разглядаем гэтыя дзеяньні ўладаў, як частку перасьледу праваабаронцаў і актывістаў у Азэрбайджане”, – гаворыцца ў заяве Фонду Дамоў Правоў Чалавека.

“Мы бачым беспрэцэдэнтную хвалю рэпрэсіяў супраць праваабаронцаў і актывістаў у Азэрбайджане. Перасьлед Лэйлы Юнус і ейнага мужу Арыфа Юнуса зьяўляецца часткаю гэтага, і яны павінны быць неадкладна й безумоўна вызваленыя. Яны таксама павінны быць рэабілітаванымі ў іхных правах на свабоду перамяшчэньня”, – заявіла Марыя Дале, выканаўчы дырэктар Фонду Дамоў Правоў Чалавека (HRHF).

Калі абвінавачваньні супраць Лэйлы Юнус і Арыфа Юнуса пацьвердзяцца, іхная справа будзе яшчэ адным палітычна матываваным затрыманьнем у Азэрбайджане.

Абвінавачваньні ва ўхіленьні ад выплаты падаткаў і незаконным прадпрымальніцтве такія ж, як тыя, што былі высунутыя ў віну Анару Мамэдлі ды Башыру Сулейманлі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Заявление Фонда Домов прав человека

Азербайджанские власти задержали правозащитников в Баку.

Правозащитник Лейла Юнус и её муж Ариф Юнус были арестованы 30 июля 2014 года.

Лейла Юнус была приговорена к 3-х месяцев предварительного заключения, в то время как её муж находится под контролем полиции, и ему не разрешается покидать Баку.

“Мы призываем к немедленному и безусловному освобождению Лейлы Юнус, так как мы рассматриваем эти действия властей, как часть преследования правозащитников и активистов в Азербайджане”, – говорится в заявлении Фонда Домов Прав Человека.

“Мы видим беспрецедентную волну репрессий против правозащитников и активистов в Азербайджане. Преследование Лейлы Юнус и её мужу Ариф Юнуса является частью этого, и они должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Они также должны быть реабилитированы в их правах на свободу перемещения”, – заявила Мария Дале< strong>, исполнительный директор Фонда Домов Прав Человека (HRHF).

Если обвинения против Лейлы Юнус и Арифа Юнуса подтвердятся, их дело будет ещё одним политически мотивированным задержанием в Азербайджане.

Обвинения в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве такие же, как те, что были выдвинуты в вину Онару Мамэдли и Баширу Сулейманли.

Паводле humanrightshouse.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота: 1) Лэйла Юнус (Азэрбайджан), 2) Марыя Дале (Нарвэгія)

Фота №2 – А.Лапіцкага

Цэтлікі: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*