2014 13/08

Таму «у тым, што адбываецца сёньня ва Украіне, вінаватыя мы ўсе…», – заявіла мэдыя-экспэрт Сьвятлана Яроменка падчас круглага стала «Адзіная краіна. Грамадзянская адзінства, барацьба з сепаратызмам і акупацыяй, супрацьдзеяньне інфармацыйнай агрэсіі на прыкладзе Днепрапятроўскай вобласьці», які адбыўся 12 жніўня.

«Вінаватыя й нашыя прэзыдэнты, якія ня мелі цьвёрдай дзяржаўнай пазыцыі, і грамадзтва, чыя «хата была з краю», мастацкая ды навуковая эліта, сродкі масавай інфармацыі, журналісты, грамадзкія арганізацыі, гэта значыцца кожны з нас … Нядаўна я пабывала ў Запарожжы й была зьдзіўленая! За 24 гады незалежнасьці ў горадзе не зьмянілася тапаніміка: самая доўгая вуліца – вуліца Леніна скончваецца плошчай Леніна з помнікам Леніна. Яшчэ ёсьць востраў і гідраэлектрастанцыя імя Леніна … А на вуліцы Леніна з помнікам Леніна яшчэ й помнік … Дзяржынскаму. На доме, у якім утрымліваецца запарожскае адзьдзяленьне Саюзу журналістаў Украіны, крама «Прадукты СССР». І гэта ў Запарожжы, якое павінна стаць калыскай выхаваньня патрыятызму, таму што мае знакамітую Хорціцу», – цытуе экспэрта Данецкі прэс-клюб.

Паводле яе, усе гэтыя гады ўкраінцы знаходзіліся пад інфармацыйнай акупацыяй, якая асабліва абвастрылася падчас Майдану й дасягнула нябачанай агрэсіі. «Але горш за ўсё, што напады дэзынфармацыі ўкраінскія грамадзяне гадамі цярпелі і «ў тыле» – з боку ўласных мэдыяў, у прыватнасьці тэлебачаньня. На Усходзе Украіны гінуць нашыя сыны, а тэлеэкраны і далей запоўненыя расейскімі сэрыяламі.

«Вуліцы разьбітых ліхтароў», «Марпехі», «Браты», «Адміралы» і т.п. і далей услаўляюць гераічную гісторыю СССР і Расеі. Дробязі? Далёка не! Бо насамрэч услаўленьне чужых герояў уплывае на калектыўнае падсьвядомае й адбіваецца ў масавай сьвядомасьці», – падкрэсліла Сьвятлана Яроменка.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Медиа-эксперт Украины: “Все эти годы украинцы находились под информационной оккупацией …”

Поэтому «в том, что происходит сегодня в Украине, виноваты мы все … », – заявила медиа-эксперт Светлана Еременко во время круглого стола «Единая страна. Гражданская единство, борьба с сепаратизмом и оккупацией, противодействие информационной агрессии на примере Днепропетровской области», который состоялся 12 августа.

«Виновные и наши президенты, которые не имели твердой государственной позиции, и общество, чья «хата была с краю», художественная и научная элита, средства массовой информации, журналисты, общественные организации, это значит каждый из нас …

Недавно я побывала в Запорожье и была удивлена​​! За 24 года независимости в городе не изменилась топонимика: самая длинная улица – улица Ленина заканчивается площадью Ленина с памятником Ленина. Ещё есть остров И гидроэлектростанция имени Ленина … А на Улице Ленина з памятником Ленина ещё и памятник … Дзержинскому. На доме, в котором находится запорожское отделение Союза журналистов Украины, магазин «Продукты СССР». И это в Запорожье, которое должно стать колыбелью воспитания патриотизма, потому что имеет знаменитую Хортицу», – цитирует эксперта Донецкий пресс-клуб.

Согласно ей, все эти годы украинцы находились под информационной оккупацией, которая особенно обострилась во время Майдана и достигла невиданной агрессии. «Но хуже всего, что нападения дезинформации украинские граждане годами терпели и «в тылу» – со стороны собственных СМИ, в частности телевидения. На Востоке Украины гибнут наши сыновья, а телеэкраны и далее заполнены российскими сериалами. «Улицы разбитых фонарей», «Морпехи», «Братья», «Адмиралы» и т.п. И дальше прославляют героическую историю СССР И России. Мелочи? Далеко нет! Ведь на самом деле прославление чужих героев воздействует на коллективное подсознательное и сказывается на массовом сознании», – подчеркнула Светлана Еременко.

Паводле spring96.org,
Падрыхтваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота: Мэдыя-экспэрт з Украіны Сьвятлана Яроменка

http://spring96.org/be/news/72540

Цэтлікі: , , , , ,

One thought on “Мэдыа-экспэрт Украіны: “Усе гэтыя гады ўкраінцы знаходзіліся пад інфармацыйнай акупацыяй …””

  1. Варта і нам рабіць адпаведныя высновы…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*