Не забірай жыцьцё!
2014 02/09

Адзіную беларускамоўную клясу ў Баранавічах, дзе вучыліся ўсяго тры дзяўчынкі Яся Малашчанка, Аліса Філіпчык і Вераніка Міхальчук, спыніла сваё існаваньне. У сувязі з сканчэньнем пачатковае школы СШ №14 і са зьменай жыхарства бацькі дзяцей спрабавалі працягнуць навучаньне па-беларуску ў 5-ай клясе гімназыі № 4, але безвынікова.

Спачатку нам казалі, што ў гімназыі няма фінансавых магчымасьцяў для адкрыцьця беларускамоўнае клясы, а потым, што неабходна пісьмовая згода ня менш як 24 бацькоў навучэнцаў клясы. Мы зьвярталіся да кіраўніцтва гораду з мэтай захаваньня адзінай беларускамоўнай клясы. Нядаўна, знаходзячыся ў сярэдняй школе № 40 Магілёва, намесьнік прэм’ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік зьвярнуў увагу на неабходнасьць папулярызацыі больш шырокага выкарыстаньня беларускай мовы ва ўстановах адукацыі. Аднак гарадзкія ўлады нашу ідэю не падтрымалі, – паведаміла маці Ясі Тацяна Малашчанка.

Грамадзкая актывістка дадала, што Яся Малашчанка і Аліса Філіпчык цяпер будуць вучыцца ў расейскамоўнай 5″А” клясе, і толькі матэматыка, сусьветная гісторыя, а таксама прадмет “Чалавек і сьвет” будуць для дзяўчынак на беларускай мове.

На фота: Яся Малашчанка, Аліса Філіпчык, якія хочуць навучацца па-беларуску

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Барановичи: единственный белорусскоязычный класс прекратил своё существование

Единственный белорусскоязычную класс в Барановичах, где учились всего три девочки Яся Малащенко, Алиса Филипчик и Вероника Михальчук, прекратил своё существование. В связи с окончанием начальной школы СШ №14 и со сменой жительства родители детей пытались продолжить обучение на беларуском языке в 5-ом классе гимназии №4, но безрезультатно.

Сначала нам говорили, что в гимназии нет финансовых возможностей для открытия белорусскоязычного класса, а потом, что необходимо письменное согласие не менее чем 24 родителей учащихся класса. Мы обращались к руководству города с целью сохранения единственного белорусскоязычного класса. Недавно, находясь в средней школе № 40 Могилева, заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Тозик обратил внимание на необходимость популяризации более широкого использования белорусского языка в учреждениях образования. Однако городские власти нашу идею не поддержали, – сообщила мать Яси Татьяна Малащенко.

Общественная активистка добавила, что Яся Малащенко и Алиса Филипчик теперь будут учиться в русскоязычном 5″А” классе, и только математика, всемирная история, а также предмет “Человек и мир” будут для девочек на белорусском языке.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фото: Яся Малащенко, Алиса Филипчик, которые хотят учиться по-беларуски

Цэтлікі: , , ,