2014 02/09

Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў, што правы журналісткі “Народнай волі” парушаныя пры адмове ёй у акрэдытацыі ў Палаце прадстаўнікоў беларускага парлямэнту.

Справа з адмовай у акрэдытацыі цягнецца яшчэ з 2008 году. Журналістка зьвярталася з просьбай аб акрэдытацыі пры Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ, але без тлумачэньня прычынаў атрымала адмову, хоць раней такую акрэдытацыю мела.

Рэдакцыя “Народнай волі” накіравала зварот да старшыні Палаты прадстаўнікоў. Адказаў газэце не сьпікер, а старшыня Камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і СМІ Юры Кулакоўскі. У вуснай форме ён патлумачыў, што журналістцы забаронены допуск у Дом ураду.

Пасьля гэтага Марына Коктыш некалькі разоў зьвярталася ў суд, але сытуацыя з акрэдытацыяй журналісткі так і не зьмянілася. Цяпер жа справа намесьніцы галоўнага рэдактара “Народнай волі” была разгледжаная на паседжаньні Камітэту па правах чалавека ААН.

Сябры Камітэту прыйшлі да высновы, што беларускія ўлады пры адмове ў акрэдытацыі парушылі артыкул 19 Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, які гарантуе кожнаму чалавеку права на свабодны збор, пошук і распаўсюд інфармацыі.

Безумоўна я рада, што міжнародная праўная супольнасць не забываецца на правы беларускіх журналістаў і падтрымлівае нас. Хоць я вельмі сумняюся, што пасьля дадзенага рашэньня сытуацыя з маёй акрэдытацыяй неяк зьменіцца, – распавяла Марына Коктыш прэс-службе ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Марина Коктыш выиграла дело против Беларуси в Комитете по правам человека ООН

Комитет по правам человека ООН признал, что права журналистки “Народной воли” нарушены при отказе ей в аккредитации в Палате представителей белорусского парламента.

Дело с отказом в аккредитации тянется ещё с 2008 года. Журналистка обращалась с просьбой об аккредитации при Палате представителей Национального собрания РБ, но без объяснения причин получила отказ, хотя ранее такую ​​аккредитацию имела.

Редакция «Народной воли» направила обращение к председателю Палаты представителей. Ответил газете не спикер, а председатель Комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Юрий Кулаковский. В устной форме он объяснил, что журналистке запрещён доступ в Дом правительства.

После этого Марина Коктыш несколько раз обращалась в суд, но ситуация с аккредитацией журналистки так и не изменилось. Теперь же дело заместителя главного редактора “Народной воли” была рассмотрена на заседании Комитета по правам человека ООН.

Члены Комитета пришли к выводу, что белорусские власти при отказе в аккредитации нарушили статью 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах, который гарантирует каждому человеку право на свободный сбор, поиск и распространение информации.

Безусловно я рада, что международное правовое сообщество не забывает права белорусских журналистов и поддерживает нас. Хотя я очень сомневаюсь, что после данного решения ситуация с моей аккредитацией как-нибудь изменится, – сказала Марина Коктыш пресс-службе ОО “Белорусская ассоциация журналистов”.

ДАДАТАК:

Рашэньне КПЧ ААН па справе “Марыны Коктыш супраць Беларусі” (№1985/2010) – PDF, Eng.

Паводле baj.by,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота – журналістка Марына Коктыш

Цэтлікі: , , , , ,

One thought on “Марына Коктыш выйграла справу супраць Беларусі ў Камітэце па правах чалавека ААН (дакумэнт)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*