2014 17/10

Сябра Аб’яднанай грамадзянскай партыі (АГП) Міхаіл Цімашэнка, не знайшоўшы абароны правоў унутры краіны, зьвярнуўся ад свайго імя, а таксама ад імя яшчэ адзінаццаці гомельскіх дэмакратаў з калектыўнаю скаргаю ў Камітэт ААН па правах чалавека. Сёньня ён атрымаў паведамленьне з Жэнэвы аб рэгістрацыі і прыняцьці да разгляду ягонае скаргі.

Нагадаем, група актывістаў АГП планавала правесці ў Гомелі 7 мая 2013 года ў дзень выкрадання экс-міністра МУС Юрыя Захаранкі ў розных месцах абласнога цэнтра 20 пікетаў. Гомельскі гарвыканкам, а следам і ўсе судовыя інстацыі краіны палічылі, што актывісты АГП не маюць права нагадваць гараджанам аб выкрадзеным экс-міністры МУС.

У Гомелі за апошнія дзесяць гадоў гарадзкія ўлады не дазволілі правесьці прадстаўнікам дэмакратычнай грамадзкасьці ніводнага з больш чым 200-сот заяўленых мірных сходаў, патрабуючы ад іх практычна невыканальных умоваў. І, наадварот, калі 5 гадоў таму дэмакратычныя актывісты выйшлі да абласнога УУС с партрэтамі скрадзенага генэрала Юрыя Захаранкі, іх усіх потым улада перасьледвала ў адміністратыўным парадку, – абураецца партыец сталага веку.

Сябра АГП, юрыст Леанід Судаленка, які дапамагае весьці гэтую справу адзначыў, што рэгістрацыя скаргі ў ААН зьяўляецца добрым падарункам Міхалу Цімашэнку да дня народзінаў, у наступным месяцы той будзе святкаваць 84 гады з дня нараджэньня.

Праваабаронца ўпэўнены, што гады праз тры па скарзе будзе прызнаным масавае парушэньне з боку дзяржавы правоў заяўнікоў на свабоду выказваньня меркаваньня праз правядзеньне мірных сходаў.

*
*
(Паведамлненьне, рас.)

83-х летний активист ОГП из Гомеля зарегистрировал жалобу в ООН

Член Объединенной гражданской партии (ОГП) Михаил Тимошенко, не найдя защиты прав внутри страны, обратился от своего имени, а также от имени ещё одинадцати гомельских демократов с коллективной жалобой в Комитет ООН по правам человека. Сегодня он получил сообщение с Женевы о регистрации и принятии к рассмотрению его жалобы.

Напомним, група активистов ОГП планировала провести в Гомеле 7 мая 2013 годав день похищения экс-министра МВД Юрия Захаренко в разных местах областного центра 20 пикетов. Гомельский горисполком, а следом и все судебные инстацыи страны посчитали, что активисты ОГП не вправе напоминать горожанам о похищенном экс-министре МВД.

В Гомеле за последние десять лет городские власти не разрешили провести представителям демократической общественности ни одного из более чем 200-сот заявленных мирных собраний, требуя от них практически неисполнимых условий. И, наоборот, если 5 лет назад демократические активисты вышли к областному УВД с портретами похищенного генерала Юрия Захаренко, их всех потом власть преследовала в административном порядке, – возмущается партиец пожилого возраста.

Член ОГП, юрист Леонид Судаленко, который помогает вести это дело отметил, что регистрация жалобы в ООН является хорошим подарком Михаилу Тимошенко ко дню рождения, в следующем месяце тот будет праздновать 84 года с дня рождения.

Правозащитник уверен, что года через три по жалобе будет признанным массовое нарушение со стороны государства прав заявителей на свободу выражения мнения через проведение мирных собраний.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: ,

One thought on “83-х гадовы актывіст АГП з Гомеля зарэгістраваў скаргу ў ААН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*