2014 28/10

Рада ААН па правах чалавека прызначыла Харасьці спэцдакладчыкам па Беларусі ў 2012 годзе. Ён адзначыў, што ўважліва адсочваў сытуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, і за апошні год яна істотна не зьмянілася.

Харасьці адзначыў, што дзейнасьць грамадзянскай супольнасьці паралізуюць тры асноўныя фактары: дазвольны прынцып рэгістрацыі аб’яднаньняў і масавыя адмовы ў рэгістрацыі, крымінальная адказнасьць за дзейнасьць ад імя незарэгістраванай арганізацыі і яе фінансаваньне.

Паводле спэцдакладчыка, у Беларусі паўсюдна выкарыстоўваюцца пагрозы і папярэджаньні для запалохваньня праваабаронцаў, каб перашкодзіць іх дзейнасьці.

У якасьці станоўчых тэндэнцый Харасьці назваў ўнясеньне паправак у заканадаўства аб грамадзкіх аб’яднаньнях і палітычных партыях, якія ўступілі ў сілу ў лютым 2014 году. А таксама вызваленьне па амністыі праваабаронцы Алеся Бяляцкага.

Харасьці адзначыў, што так і ня змог пабываць у Беларусі. Ён выказаў надзею, што беларускія ўлады ўсё ж пагодзяцца зь ім супрацоўнічаць.

Прадстаўнік МЗС Беларусі падчас пасяджэньня заявіў, што «даклады аб сытуацыі ў Беларусі пішуцца спэцдакладчыкам пад дыктоўку з Брусэлю» і назваў гэта «спробай умяшаньня ва ўнутраныя справы».

Паводле прадстаўніка Беларусі, з моманту заснаваньня мандата спэцдакладчыка ў 2012 годзе Беларусь папярэджвала, што яго дзейнасьць ня будзе аб’ектыўнай і непрадузятай.

Удзельнік дыскусіі ад Расеі назваў даклад «палітычна ангажаваным і аднабокім».

У падтрымку даклада Харасьці выступілі прамоўцы ад Канады, Швэйцарыі, Нарвэгіі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Спецдокладчик ООН: ситуация с правами человека в Беларуси существенно не изменилась

Совет ООН по правам человека назначила Харашти спецдокладчика по Беларуси в 2012 году. Он отметил, что внимательно отслеживал ситуацию с правами человека в Беларуси, и за последний год она существенно не изменилась.

Харашти отметил, что деятельность гражданского общества парализуют три основных фактора: разрешительный принцип регистрации объединений и массовые отказы в регистрации, уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации и её финансирование.

По спецдокладчика, в Беларуси повсеместно используются угрозы и предупреждения для запугивания правозащитников, чтобы помешать их деятельности.

В качестве положительных тенденций Харашти назвал внесение поправок в законодательство об общественных объединениях и политических партиях, которые вступили в силу в феврале 2014 году. А также освобождение по амнистии правозащитника Алеся Беляцкого.

Харашти отметил, что так и не смог побывать в Беларуси. Он выразил надежду, что белорусские власти все же согласятся с ним сотрудничать.

Представитель МИД Беларуси в ходе заседания заявил, что «доклады о ситуации в Беларуси пишутся спецдокладчику под диктовку из Брюсселя» и назвал это “попыткой вмешательства во внутренние дела».

По словам представителя Беларуси, с момента основания мандата спецдокладчика в 2012 году Беларусь предупреждала, что его деятельность не будет объективной и непредвзятой.

Участник дискуссии от России назвал доклад «политически ангажированным и однобоким».

В поддержку доклада Харашти выступили ораторы от Канады, Швейцарии, Норвегии.

Паводле Радыё Свабода,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота – Спэцыяльны дакладчык ААН па Беларусі Міклаш Харасьці

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*