2014 29/10

Сытуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца стабільна кепскай, што засьведчыла справаздача аб сытуацыі ў Беларусі спэцыяльнага дакладчыка ААН Міклаша Харасьці.
Пра гэта Радыё Свабода заявіў старшыня Праваабарончага цэнтру «Вясна» і віцэ-прэзыдэнт Міжнароднай фэдэрацыі правоў чалавека (FIDH) Алесь Бяляцкі.

Камэнтуючы даклад аб сытуацыі ў Беларусі спэцыяльнага дакладчыка ААН Міклаша Харасьці, Бяляцкі пагадзіўся зь ягонай галоўнай высновай — што за апошні год сытуацыя з правамі чалавека ў Беларусі істотна не зьмянілася.

«Я таксама падзяляю гэтую думку. Мы проста бачым, што сапраўды нічога за гэты час у нас не памянялася ў лепшы бок. Усё стабільна кепска. Улада цалкам кантралюе ўсе сфэры грамадзкага жыцьця, і калі праяўляецца нейкая актыўнасьць ці з боку моладзі, ці з боку незалежных прафсаюзаў, ці з боку незалежных журналістаў, то яна адразу гасіцца», — адзначае праваабаронца.

Бяляцкі зьвяртае ўвагу на распачатую ўладамі кампанію адміністратыўнага перасьледу моладзевых актывістаў і журналістаў-фрылансэраў, што, на ягоную думку, зьвязана з падрыхтоўкай праваахоўных органаў да прэзыдэнцкай кампаніі ў Беларусі.

«Можна меркаваць, што тыя мэтады ціску на грамадзтва, якія выпрабоўваліся за апошні год (я маю на ўвазе і перасьлед незалежных журналістаў, і прэвэнтыўныя затрыманьні грамадзкіх актывістаў), — яны будуць актыўна ўжывацца і падчас выбарчай кампаніі. Таму тактыка такіх кропкавых рэпрэсіяў і кантролю за сытуацыяй, якая выгадная беларускім уладам, будзе захоўвацца», — лічыць старшыня ПЦ «Вясна».

Што тычыцца нядаўніх змяненняў заканадаўства аб грамадскіх аб’яднаннях і палітычных партыях, – Харасьці адзначыў гэта як прыклад станоўчай тэндэнцыі, – то Бяляцкі не ўважае гэтыя сзначнай з’явай.

Што тычыцца нядаўніх зьменаў заканадаўства аб грамадзкіх аб’яднаньнях і палітычных партыях, — Харасьці адзначыў гэта як прыклад станоўчай тэндэнцыі, — то Бяляцкі ня лічыць гэтыя папраўкі значнай зьявай.

«Там былі ўнесеныя касмэтычныя праўкі, але абмежавальная сутнасьць гэтага заканадаўства ў адносінах да грамадзкіх аб’яднаньняў і палітычных партыяў застаецца. Мы гэта бачым на практыцы: новыя арганізацыі не рэгіструюцца або рэгіструюцца вельмі цяжка і мала. Па колькасьці зарэгістраваных арганізацыяў на 1000 чалавек мы адстаём ад сваіх суседзяў прыкладна ў 10 разоў. Гэтыя лічбы гавораць самі за сябе — нічога істотнага тут таксама не зьмянілася», — кажа праваабаронца.

Трэба адзначыць, што беларускія ўлады адмаўляюцца супрацоўнічаць зь Міклашам Харасьці і не прызнаюць ягонага мандата спэцдакладчыка ААН. У МЗС Беларусі цьвердзяць, што дадзеныя, якія ўтрымліваюцца ў дакладах Харасьці, не адпавядаюць рэчаіснасьці.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Алесь Беляцкий: Власти Беларуси «гасят» любую активность в обществе

Ситуация с правами человека в Беларуси остается стабильно плохой.

Это засвидетельствовал отчет о ситуации в Беларуси специального докладчика ООН Миклоша Харашти. Об этом «Радыё Свабода» заявил председатель Правозащитного центра «Весна» и вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH) Алесь Беляцкий.

Комментируя доклад о ситуации в Беларуси специального докладчика ООН Миклоша Харасти, Беляцкий согласился с его главной выводом – что за последний год ситуация с правами человека в Беларуси существенно не изменилась.

«Я тоже разделяю эту мысль. Мы просто видим, что действительно ничего за это время у нас не поменялось в лучшую сторону. Все стабильно плохо. Власть полностью контролирует все сферы общественной жизни, и когда проявляется какая-то активность или со стороны молодежи, или со стороны независимых профсоюзов, или со стороны независимых журналистов, то она сразу «гасится», – отмечает правозащитник.

Беляцкий обращает внимание на начатую властями кампанию административного преследования молодежных активистов и журналистов-фрилансеров, что, по его мнению, связано с подготовкой правоохранительных органов к президентской кампании в Беларуси.

«Можно предположить, что те методы давления на общество, которые испытывались за последний год (я имею в виду и преследование независимых журналистов, и превентивные задержания общественных активистов), – они будут активно применяться и во время избирательной кампании. Поэтому тактика таких точечных репрессий и контроля за ситуацией, которая выгодна белорусским властям, будет сохраняться», – считает председатель ПЦ «Вясна».

Что касается недавних изменений законодательства об общественных объединениях и политических партиях, – Харашти отметил это как пример положительной тенденции, – то Беляцкий не считает эти поправки значительной явлением.

«Там были внесены косметические правки, но ограничительная суть этого законодательства в отношении общественных объединений и политических партий остается. Мы это видим на практике: новые организации не регистрируются или регистрируются очень трудно и мало. По количеству зарегистрированных организаций на 1000 человек мы отстаем от своих соседей примерно в 10 раз. Эти цифры говорят сами за себя – ничего существенного здесь тоже не изменилось», – говорит правозащитник.

Надо отметить, что белорусские власти отказываются сотрудничать с Миклошем Харашти и не признают его мандата спецдокладчика ООН.

Паводле Радыё Свабода,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота-кіраўнік Праваабарончага Цэнтру “Вясна” і віцэ-прэзыдэнт Міжнароднай фэдэрацыі правоў чалавека (FIDH) Алесь Бяляцкі

Фота: А.Лапіцкага,
Lićviny-INFA

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*