2014 17/12

У прыватнасьці, заявіла міністр інфармацыі Лілія Ананіч, прадстаўляючы дакумэнт у парляменце, законапраэкт прадугледжвае абмежаваньне доступу да прадукцыі СМІ, якая распаўсюджваецца з дапамогай інфармацыйнага рэсурсу, размешчанага ў Інтэрнэце. Такое абмежаваньне можа ўводзіцца па рашэньні Мінінфарма ў выпадку вынясеньня ўладальніку рэсурсу на працягу года двух і больш пісьмовых папярэджаньняў.

Тэксту законапраэкта да гэтага часу ў адкрытым доступе няма. Вядома, што папраўкі ў закон былі адобраны пленумам афіцыйнага Беларускага саюза журналістаў, у той час як для Беларускай асацыяцыі журналістаў сёньняшні разгляд стаў сюрпрызам. Тэксту законапраекта ў БАЖ не бачылі. Прафесійнае супольнасьць, за выключэньнем БСЖ, да абмеркаваньня паправак у яе не прыцягвалася.

Экспэрты TUT.BY камэнтуюць зьмены.

Юры Зісер: “Выдаваць законы, якія рэгулююць толькі Байнэт, – усё роўна што спрабаваць утрымаць кавалак паветра ў ваньне

У сувязі з высокай папулярнасьцю ў Беларусі замежных медыя і вядомымі падзеямі вакол суседзяў Беларусі ўстаюць на ўвесь рост пытаньні інфармацыйнай бясьпекі. Дэпутацкая клопат пра яе цалкам зразумелая, і, як паказвае вопыт суседзяў Беларусі, скідаць яе з рахункаў было б вялікай памылкай.

На жаль, тэкст новай рэдакцыі Закона аб СМІ пакуль недаступны. Аднак, мяркуючы па каментарах журналістаў, тых, хто чуў прамову міністра інфармацыі, распрацоўшчыкі закона падышлі да праблемы так, як быццам не ведалі, што любы замежны сайт даступны любому беларусу нароўні зь беларускім. Выдаваць законы, якія рэгулююць толькі Байнэт, – усё роўна што спрабаваць утрымаць кавалак паветра ў ваньне.

Сёньня тэарэтычна любому папулярнага ў Беларусі замежнаму СМІ з кантэнтам на рускай або беларускай мовах, любому расейскаму тэлеканалу, “Рускаму радыё”, які вяшчае як у эфіры, так і праз інтэрнэт, любому папулярнага ў Беларусі замежнаму мэдыя (напрыклад, парталам Mail.Ru ці “Яндэкс “) альбо ў сацыяльных сетках магчыма разьмясьціць у інтэрнэце інфармацыю, якая супярэчыць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Вельмі цікава, якім чынам Міністэрства інфармацыі скарыстаецца новай рэдакцыяй для рэгуляваньня распаўсюджваньня інфармацыі праз інтэрнэт Рускай службы BBC, CNN, Euronews, навін на Mail.Ru і “Яндэксе”, расейскіх і ўкраінскіх СМІ, а таксама беларускіх СМІ, што месьцяцца за мяжой.

Мяркуючы па ўсім, наша дзяржава вырашыла адмовіцца ад барацьбы з тымі, хто сапраўды можа патэнцыйна пагражаць інфармацыйнай бясьпекі, пайшоўшы па звыклым аблюбаваным шляху: “Бі сваіх, каб чужыя баяліся”. Між тым моцныя айчынныя мэдыя – залог інфармацыйнай бясьпекі, і замест таго каб рабіць больш жорсткімі рэгуляваньне беларускіх інтэрнэт-мэдыя ў шкоду замежным, лепш бы ўраўнавалі правы традыцыйных СМІ з інтэрнэт-мэдыя, а не наадварот.

Людміла Чэкіна: “Беларускія інфармацыйныя рэсурсы ніколі не былі па-за прававога поля

Інфармацыйныя рэсурсы, якія працуюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, ніколі не былі па-за прававога поля. На іх так жа, як і на сродкі масавай інфармацыі, распаўсюджваліся меры адказнасьці, прадугледжаныя грамадзянскiм, адміністрацыйным і крымінальным заканадаўствам, напрыклад, адказнасьць за распаўсюд недакладнай інфармацыі, ганьбуе гонар, годнасьць ці дзелавую рэпутацыю, паклёп ці абразу. Акрамя таго, якія паважаюць сябе інфармацыйныя інтэрнэт-сайты заўсёды імкнуліся прытрымлівацца і нормаў закона “Аб СМІ”.

Аднак той факт, што інфармацыйныя рэсурсы заканадаўча прыраўнялі да СМІ, несумненна, дае дзяржаве дадатковыя рычагі ўздзеяньня на ўладальнікаў інтэрнэт-сайтаў і іх рэдакцыі.

Доступ да інфармацыйнага рэсурсу, які мае два ці больш папярэджаньні ад Міністэрства інфармацыі на працягу года, можа быць абмежаваны. Пры гэтым пералік падстаў, па якіх можа быць вынесена папярэджаньне, вельмі шырокі. Напрыклад, пісьмовае папярэджаньне можа быць вынесена ў выпадку здзяйсненьня дзеяньняў, якія супярэчаць патрабаваньням Закона “Аб СМІ”, распаўсюджваньня недакладнай інфармацыі, якая можа нанесьці шкоду дзяржаўным або грамадзкім інтарэсам, вытворчасьці або распаўсюджваньня прадукцыi сродку масавай інфармацыі без дазволу галоўнага рэдактара СМІ, распаўсюджваньня зьвестак, якiя не адпавядаюць рэчаіснасьці і ганяць гонар, годнасьць ці дзелавую рэпутацыю фізічных асобаў альбо дзелавую рэпутацыю юрыдычных асобаў і інш. На жаль, варта адзначыць, што большасьць з гэтых падстаў носіць вельмі ацэначны характар.

Таксама выпуск сродкаў масавай інфармацыі можа быць прыпынены на тэрмін да трох месяцаў рашэньнем Мінінфарма ў выпадках, калі пасьля папярэджаньня парушэньні не ліквідаваны ва ўстаноўленыя тэрміны, альбо пра гэта ліквідацыі не паведамiлi ў Мінінфарм з прадстаўленьнем якія пацвярджаюць дакумэнтаў.

За парушэньне Закона “Аб СМІ” прадугледжана і адміністрацыйная адказнасьць, у прыватнасьці, арт.22.9. КаАП РБ прадугледжвае магчымасьць накладаньня штрафаў за парушэньне устаноўленага парадку апублікаваньня сродкам масавай інфармацыі абвяржэньня, незаконны выраб або распаўсюд прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі, парушэньне сродкам масавай інфармацыі заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі паўторна на працягу аднаго года пасьля вынясеньня папярэджаньня, а таксама за атрыманьне грашовых сродкаў або іншай маёмасьці ў мэтах фінансаваньня сродкаў масавай інфармацыі ад замежных юрыдычных асоб, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама ад ананімных крыніц.

Акрамя пытаньняў адказнасьці, на інфармацыйныя рэсурсы цяпер будзе распаўсюджвацца патрабаваньне аб забароне атрыманьня фінансаваньня ад замежных юрыдычных асоб, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, за выключэньнем выпадкаў удзелу ўказаных асобаў у статутным фондзе юрыдычнай асобы, на якую ўскладзены функцыі рэдакцыі сродку масавай інфармацыі, і ад ананімных крыніц.

*
*
(ПЕРАКЛАД, рас.)

“Лучше бы уравняли права традиционных СМИ с интернет-медиа, а не наоборот”. Эксперты – об изменениях в Закон о СМИ

Сразу в двух чтениях рассмотрели депутаты Палаты представителей поправки в Закон о СМИ. Информационные сайты приравняли к средствам массовой информации. Это касается всех положений закона, за исключением требования о государственной регистрации.

В частности, заявила министр информации Лилия Ананич, представляя документ в парламенте, законопроект предусматривает ограничение доступа к продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса, размещенного в интернете. Такое ограничение может вводиться по решению Мининформа в случае вынесения владельцу ресурса в течение года двух и более письменных предупреждений.

Текста законопроекта до сих пор в открытом доступе нет. Известно, что поправки в закон были одобрены пленумом официального Белорусского союза журналистов, в то время как для Белорусской ассоциации журналистов сегодняшнее рассмотрение стало сюрпризом. Текста законопроекта в БАЖ не видели. Профессиональное сообщество, за исключением БСЖ, к обсуждению поправок не привлекалось.

Эксперты TUT.BY комментируют изменения.

Юрий Зиссер: “Издавать законы, регулирующие только Байнет, – все равно что пытаться удержать кусок воздуха в ванне

В связи с высокой популярностью в Беларуси зарубежных медиа и известными событиями вокруг соседей Беларуси встают во весь рост вопросы информационной безопасности. Депутатская забота о ней вполне понятна, и, как показывает опыт соседей Беларуси, сбрасывать ее со счетов было бы большой ошибкой.

К сожалению, текст новой редакции Закона о СМИ пока недоступен. Однако, судя по комментариям журналистов, слышавших речь министра информации, разработчики закона подошли к проблеме так, как будто не знали, что любой зарубежный сайт доступен любому белорусу наравне с белорусским. Издавать законы, регулирующие только Байнет, – все равно что пытаться удержать кусок воздуха в ванне.

Сегодня теоретически любому популярному в Беларуси зарубежному СМИ с контентом на русском или белорусском языках, любому российскому телеканалу, “Русскому радио”, вещающим как в эфире, так и через интернет, любому популярному в Беларуси зарубежному медиа (например, порталам Mail.Ru или “Яндекс”) либо в социальных сетях возможно разместить в интернете информацию, противоречащую национальным интересам Республики Беларусь. Очень любопытно, каким образом Министерство информации воспользуется новой редакцией для регулирования распространения информации через интернет Русской службы BBC, CNN, Euronews, новостей на Mail.Ru и “Яндексе”, российских и украинских СМИ, а также белорусских СМИ, размещающихся за рубежом.

Судя по всему, наше государство решило отказаться от борьбы с теми, кто действительно может потенциально угрожать информационной безопасности, пойдя по привычному излюбленному пути: “Бей своих, чтобы чужие боялись”. Между тем сильные отечественные медиа – залог информационной безопасности, и вместо того чтобы ужесточать регулирование белорусских интернет-медиа в ущерб зарубежным, лучше бы уравняли права традиционных СМИ с интернет-медиа, а не наоборот.

Людмила Чекина: “Белорусские информационные ресурсы никогда не были вне правового поля”

Информационные ресурсы, работающие на территории Республики Беларусь, никогда не были вне правового поля. На них так же, как и на средства массовой информации, распространялись меры ответственности, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством, например, ответственность за распространение недостоверной информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, клевету или оскорбление. Кроме того, уважающие себя информационные интернет-сайты всегда стремились придерживаться и норм закона “О СМИ”.

Однако тот факт, что информационные ресурсы законодательно приравняли к СМИ, несомненно, предоставляет государству дополнительные рычаги воздействия на владельцев интернет-сайтов и их редакции.

Доступ к информационному ресурсу, имеющему два или более предупреждения от Министерства информации в течение года, может быть ограничен. При этом перечень оснований, по которым может быть вынесено предупреждение, весьма обширен. Например, письменное предупреждение может быть вынесено в случае совершения действий, противоречащих требованиям Закона “О СМИ”, распространения недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам, производства или распространения продукции средства массовой информации без разрешения главного редактора СМИ, распространения сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц и др. К сожалению, следует отметить, что большинство из этих оснований носит весьма оценочный характер.

Также выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением Мининформа в случаях, если после предупреждения нарушения не устранены в установленные сроки, либо об этом устранении не сообщили в Мининформ с представлением подтверждающих документов.

За нарушение Закона “О СМИ” предусмотрена и административная ответственность, в частности, ст.22.9. КоАП РБ предусматривает возможность наложения штрафов за нарушение установленного порядка опубликования средством массовой информации опровержения, незаконное изготовление или распространение продукции средств массовой информации, нарушение средством массовой информации законодательства о средствах массовой информации повторно в течение одного года после вынесения предупреждения, а также за получение денежных средств или другого имущества в целях финансирования средств массовой информации от иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь, а также от анонимных источников.

Помимо вопросов ответственности, на информационные ресурсы теперь будет распространяться требование о запрете получения финансирования от иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь, за исключением случаев участия указанных лиц в уставном фонде юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и от анонимных источников.

Паводле news.tut.by
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*