Не забірай жыцьцё!
2015 05/02

Прадстаўнікі вядучых беларускіх праваабарончых арганізацый сустрэліся са спецыяльным дакладчыкам ААН па правах чалавека ў Беларусі Міклашам Харасьці. Мерапрымства праводзілася 2-3 лютага ў Вільні, паколькі беларускія ўлады не прызнаюць мандату спецдакладчыка ААН і не даюць яму запрашэньня наведаць Беларусь.

Сёлета Рэспубліка Беларусь павінна прайсьці чарговую працэдуру ў рамках Унівэрсальнага перыядычнага агляду (УПА1). Другі этап УПА намечаны на травень 2015 году. Беларусь павінна прадставіць вынікі выкананьня папярэдніх рэкамэндацый па сітуацыі з правамі чалавека, прынятых ёю ў ходзе першага этапу. Напярэдадні гэтага агляду беларускія НДА накіравалі альтэрнатыўны ​​даклад у офіс Вярхоўнага камісара па правах чалавека ААН.

Па словах намесьніка старшыні Праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча, пад час кансультацый была абмеркаваная сітуацыя з грамадзка-палітычнымі правамі ў краіне, іншыя праблемы, датычныя захаваньня правоў чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы выказалі заклапочанасьць адсутнасьцю рэальнага прагрэсу па ключавых праблемных сфэрах з правамі чалавека ў краіне за апошнія 5 гадоў.

Варта нагадаць, што на чэрвень заплянаванае галасаваньне ў Савеце па правах чалавека ААН аб падаўжэньні мандату спецдакладчыка па правах чалавека ў Беларусі.

  • Універсальны перыядычны агляд (УПА), які ў дадзены момант праходзіць Беларусь, — гэта адносна новы (з 2006 года) мэханізм Савета па правах чалавека ААН, які ацэньвае ступень, у якой кожная з 192 дзяржаў-членаў ААН выконвае свае міжнародныя абавязацельствы па правах чалавека. УПА закліканы паляпшаць сытуацыю з правамі чалавека «на месцах», спрыяць выкананьню абавязацельстваў дзяржавы ў галіне правоў чалавека і ўмацоўваць патэнцыял дзяржавы ў справе абароны правоў чалавека. Сітуацыя з правамі чалавека па кожнай краіне разглядаецца адзін раз на пяць гадоў.

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

Правозащитники встретились со специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси

Представители ведущих белорусских правозащитных организаций встретились со специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси Миклошем Харашти. Мероприятие проводилось 2-3 февраля в Вильнюсе, поскольку белорусские власти не признают мандата спецдокладчика ООН и не дают ему приглашения посетить Беларусь.

В этом году Республика Беларусь должна пройти очередную процедуру в рамках Универсального периодического обзора (УПА1). Второй этап УПА намечен на май 2015 года. Беларусь должна представить результаты выполнения предыдущих рекомендаций по ситуации с правами человека, принятых ею в ходе первого этапа. Накануне этого обзора белорусские НПО направили альтернативный доклад в офис Верховного комиссара по правам человека ООН.

По словам заместителя председателя Правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, во время консультаций была обсуждена ситуация с общественно-политическими правами в стране, другие проблемы, касающиеся соблюдения прав человека в Беларуси. Правозащитники выразили озабоченность отсутствием реального прогресса по ключевых проблемных сферах с правами человека в стране за последние 5 лет.

Стоит напомнить, что на июнь запланировано голосование в Совете по правам человека ООН о продлении мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси.

  • Универсальный периодический обзор (УПО), который в данный момент проходит Беларусь, – это относительно новый (с 2006 года) механизм Совета по правам человека ООН, который оценивает степень, в которой каждая из 192 государств-членов ООН выполняет свои международные обязательства по правам человека. УПО призван улучшать ситуацию с правами человека «на местах», способствовать выполнению обязательств государства в области прав человека и укреплять потенциал государства в деле защиты прав человека. Ситуация с правами человека по каждой стране рассматривается один раз в пять летю.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Паратал,
www.prava-by.info

На фота – Старшыня ПЦ “Вясна” Алесь Бяляцкі і спецдакладчык ААН па правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харасьці

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*