2015 06/02

Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў скаргу гомельскага актывіста Аб’яднанай грамадзянскай партыі (АГП) Мікалая Новікава, які падчас правядзеньня мясцовых выбараў з’яўляўся кандыдатам у дэпутаты Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў. Прэтэнзіі экс-кандыдата тычацца адмовы мясцовай друкарні “Палесдрук” вырабіць перадвыбарчую ўлётку з партыйнай стратэгіяй “За сумленныя выбары!”.

Нагадаем, з’яўляючыся кандыдатам у дэпутаты Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў, Мікалай Новікаў зьвярнуўся ў друкарню па пытаньні вырабу перадвыбарчых улётак, у якіх распавядалась аб стратэгіі АГП “За сумленныя выбары!”, аб адсутнасьці у краіне сумленных і празрыстых выбараў.

Галоўнай мэтай удзелу ў выбарчай кампаніі з’яўлялася данясеньне да выбаршчыка інфармацыі аб тым, што свабодныя выбары ў Беларусі магчымыя толькі пры зьмене ўлады ў краіне. Усе вылучаныя ад АГП кандыдаты ў дэпутаты тлумачылі, што свабодныя выбары ў краіне не магчымыя да таго часу, пакуль прэзідэнтам з’яўляецца Аляксандр Лукашэнка. Па гэтай прычыне мне забаранілі друкаваць улёткі, а калі я пайшоў у суд, дык мне адмовілі ва ўзбуджэньні справы, матывуючы непадведамыя спрэчкі суду”, – патлумачыў М. Новікаў.

Праваабаронца Леанід Судаленка, які дапамагае актывісту весьці справу у ААН падкрэсьліў, што ў скарзе ідзе размова аб парушэньні дзяржаваю права на доступ да правасудзьдзя, права на свабоду выказваньня меркаваньня, на распаўсюд інфармацыі, права быць абраным на спавядлівых выбарах, а таксама пастаўлена пытаньне аб прымяненьні дыскрымінацыі па палітычных матывах.

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

Комитет ООН принял к рассмотрению жалобу активиста ОГП

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу гомельского активиста Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Новикова, который во время проведения местных выборов являлся кандидатом в депутаты Гомельского областного Совета депутатов. Претензии экс-кандидата касающиеся отказа местной типографии “Полеспечать” произвести предвыборную листовку с партийной стратегией «За честные выборы!”.

Напомним, являясь кандидатом в депутаты Гомельского областного Совета депутатов, Николай Новиков обратился в типографию по вопросу изготовления предвыборных листовок, в которых рассказывалось о стратегии ОГП “За честные выборы!”, Об отсутствии в стране честных и прозрачных выборов.

«Главной целью участия в избирательной кампании являлось донесение до избирателя информации о том, что свободные выборы в Беларуси возможны только при смене власти в стране. Все выделенные от ОГП кандидаты в депутаты объясняли, что свободные выборы в стране невозможны до тех пор, пока президентом является Александр Лукашенко. По этой причине мне запретили печатать листовки, а когда я пошел в суд, так мне отказано в возбуждении дела, мотивируя непадведамыя споры суда“, – пояснил М. Новиков.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает активисту вести дело в ООН подчеркнул, что в жалобе идет речь о нарушении государством права на доступ к правосудию, права на свободу выражения мнения, на распространение информации, право быть избранным на спавядливых выборах, а также поставлен вопрос о применении дискриминации по политическим мотивам.

Паводле gomelspring.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Паратал,
www.prava-by.info

 

 

Цэтлікі: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*