2015 05/02

Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch (HRW) абнародавала сваю 25-ю штогадовую справаздачу пра стан з правамі чалавека ў сьвеце. Сёлетні даклад арганізацыі ахоплівае 90 краінаў.

У разьдзеле справаздачы, прысьвечаным Беларусі, канстатуецца, што беларускія ўлады летась працягвалі ў значнай ступені абмяжоўваць свабоду выказваньня і асацыяцый. Сярод станоўчых зьменаў у дакладзе адзначаецца вызваленьне з турмы праваабаронцы Алеся Бяляцкага. HRW падкрэсьлівае, што Беларусь застаецца адзінай эўрапейскай краінай, дзе выносяцца сьмяротныя прысуды і выконваецца сьмяротнае пакараньне.

Сёлета ў Беларусі былі расстраляныя два чалавекі.

У разьдзеле, у якім ідзе гаворка пра перасьлед праваабаронцаў і палітычных актывістаў, прыгадваецца, што за кратамі застаюцца 7 чалавек, прысуды якім праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі.

HRW адзначае крымінальную справу супраць кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Плятформа» Андрэя Бандарэнкі і дэпартацыю ў Расею праваабаронцы Алены Танкачовай.

У дакладзе прыгадваецца, што праваахоўныя ворганы Беларусі ў красавіку-траўні «прафіляктычна» арыштавалі 43 грамадзкіх актывістаў падчас гадавіны Чарнобыльскай катастрофы і правядзеньня ў Менску чэмпіянату сьвету па хакеі. У дакладзе прыводзяцца дадзеныя Беларускай асацыяцыі журналістаў, паводле якіх у 2014 годзе ўлады адвольна затрымлівалі 15 журналістаў.

У прадмове да агульнай справаздачы выканаўчы дырэктар Human Rights Watch Кэнэт Рот адзначае згубнасьць падыходу некаторых урадаў, якія лічаць, што выкананьне правоў чалавека — занадта вялікая раскоша ў часы цяжкіх выпрабаваньняў, калі пад пагрозу трапляе нацыянальная бясьпека.

У сваёй прадмове ён адзначае, што экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» ўзьнікла не ў апошнюю чаргу з прычыны таго, што ўлады Сірыі і Іраку падаўлялі правы чалавека ў сваіх краінах. Рэакцыяй на ўрадавы гвалт стаў гвалт баевікоў-ісламістаў.

У дакладзе ўтрымліваецца крытыка Злучаных Штатаў. Летась сэнацкая камісія па выведцы абнародавала даклад аб ужываньні катаваньняў амэрыканскімі службоўцамі. Human Rights Watch асуджае прэзыдэнта Барака Абаму за тое, што ён адмовіўся распачаць крымінальны перасьлед асобаў, датычных да гэтых катаваньняў.

Праваабарончая арганізацыя крытыкуе цяперашняе кіраўніцтва Эгіпту, якое ужывае рэпрэсіўныя захады супраць ісламістаў, што, на думку Human Rights Watch, можа заахвочваць гвалт у адказ.

«Некаторыя ўрады робяць памылку, лічачы правы чалавека раскошай для менш цяжкіх часоў, замест таго, каб бачыць у іх компас для палітычных дзеяньняў», — піша ў дакладзе Human Rights Watch выканаўчы дырэктар гэтай арганізацыі Кэнэт Рот.

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

HRW: Права человека – не помеха, а путь выхода из кризиса

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала свою 25-ю ежегодный отчет о состоянии с правами человека в мире. Нынешний доклад организации охватывает 90 стран.

В разделе отчета, посвященном Беларуси, констатируется, что белорусские власти в прошлом году продолжали в значительной степени ограничивать свободу выражения и ассоциаций. Среди положительных изменений в докладе отмечается освобождение из тюрьмы правозащитника Алеся Беляцкого. HRW подчеркивает, что Беларусь остается единственной европейской страной, где выносятся смертные приговоры и выполняется смертную казнь.

В этом году в Беларуси были расстреляны два человека.

В разделе, в котором идет речь о преследовании правозащитников и политических активистов, вспоминается, что за решеткой остаются 7 человек, приговоры в отношении которых правозащитники считают политически мотивированными.

HRW отмечает уголовное дело против руководителя правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко и депортацию в Россию правозащитника Елены Тонкачевой.

В докладе упоминается, что правоохранительные органы Беларуси в апреле-мае «профилактическая» арестовали 43 общественных активистов во время годовщины Чернобыльской катастрофы и проведения в Минске чемпионата мира по хоккею. В докладе приводятся данные Белорусского ассоциации журналистов, согласно которым в 2014 году власти произвольно задерживали 15 журналистов.

В предисловии к общей отчета исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот отмечает пагуба подхода некоторых правительств, которые считают, что соблюдение прав человека – слишком большая роскошь во времена тяжелых испытаний, когда под угрозу попадает национальная безопасность.

В своем предисловии он отмечает, что экстремистская группировка «Исламское государство» возникло не в последнюю очередь из-за того, что власти Сирии и Ираке подавляли права человека в своих странах. Реакцией на правительственный насилие стал насилие боевиков-исламистов.

В докладе содержится критика Соединенных Штатов. В прошлом году сэнацкая комиссия по разведке обнародовала доклад о применении пыток американскими чиновниками. Human Rights Watch осуждает президента Барака Обаму за то, что он отказался возбудить уголовное преследование лиц, причастных к этим пыток.

Правозащитная организация критикует нынешнее руководство Египта, которое применяет репрессивные меры против исламистов, что, по мнению Human Rights Watch, может поощрять насилие в ответ.

«Некоторые правительства делают ошибку, считая права человека роскошью для менее тяжелых времен, вместо того, чтобы видеть в них компас для политических действий», – пишет в докладе Human Rights Watch исполнительный директор этой организации Кеннет Рот.

Паводле www.svaboda.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Паратал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*