2015 18/02

Адпаведнае паведамленьне 18 лютага з Жэневы атрымаў вядомы грамадзкі ды палітычны дзеяч, жыхар Гомеля Юры Варонежцаў. Камітэт па правах чалавека ААН паведамляе аб рэгістрацыі скаргі, якую ён разам з гомельскімі праваабаронцамі Анатолем Паплаўным і Леанідам Судаленка падаў у сувязі з забаронай у абласным цэнтры 4 жніўня 2013 года вулічнага шэсьця ў падтрымку палітычнага зьняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага.

Юры Варонежцаў просіць Камітэт ўстанавіць факт парушэньня з боку дзяржавы яго і праваабаронцаў правоў на свабоду правядзеньня мірнага сходу і свабоду выказваньня меркаваньня і рэкамендаваць беларускаму ўраду прывесьці закон “Аб масавых мерапрыемствах”, а таксама рашэньне мясцовай улады аб парадку правядзеньня масавых мерапрыемстваў у адпаведнасьць з міжнароднымі абавязацельствамі.

Згодна з працэдурай, пасьля рэгістрацыі скаргі яна накіроўваюцца Ўраду краіны, які цягам шасьці месяцаў павінен даць свой камэнтар. Аўтару скаргі прадастаўляецца магчымасьць пракаментаваць камэнтар Ураду, пасьля чаго скарга чакае чаргі на разгляд, якая складае зараз у Камітэце па правах чалавека ААН ад 2-х да 3-х гадоў.

Раней Камітэт па правах чалавека зарэгістраваў скаргу былога мэра Гомеля Святланы Гальдадэ, якая разам з праваабаронцамі скардзіцца на забарону мірнага сходу ў падтрымку Алеся Бяляцкага 4 жніўня 2012 года. Таксама ў КПЧ ААН разглядаецца скарга праваабаронцаў Анатоля Паплаўнага і Леаніда Судаленкі аб забароне акцыі ў падтрымку Алеся Бяляцкага ў год яго затрыманьня – 4 жніўня 2011 года.

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

Комитет по правам человека принял к рассмотрению жалобу о запрете акции в поддержку Алеся Беляцкого

Соответствующее сообщение 18 февраля из Женевы получил известный общественный и политический деятель, житель Гомеля Юрий Воронежцев. Комитет по правам человека ООН сообщает о регистрации жалобы, которую он вместе с гомельскими правозащитниками Анатолием Поплавным и Леонидом Судаленко подал в связи с запретом в областном центре 4 августа 2013 года уличного шествия в поддержку политического заключенного правозащитника Алеся Беляцкого.

Юрий Воронежцев просит Комитет установить факт нарушения со стороны государства его и правозащитников прав на свободу проведения мирного собрания и свободу выражения мнения и рекомендовать белорусскому правительству привести закон “О массовых мероприятиях”, а также решение местной власти о порядке проведения массовых мероприятий в соответствие с международными обязательствами .

Согласно процедуре, после регистрации жалобы она направляются Правительству страны, который на протяжении шести месяцев должен дать свой комментарий. Автору жалобы предоставляется возможность прокомментировать комментарий Правительству, после чего жалоба ждет очереди на рассмотрение, составляющего сейчас в Комитете по правам человека ООН от 2-х до 3-х лет.

Ранее Комитет по правам человека зарегистрировал жалобу бывшего мэра Гомеля Светланы Гольдаде, которая вместе с правозащитниками жалуется на запрет мирного собрания в поддержку Алеся Беляцкого 4 августа 2012 года. Также в КПЧ ООН рассматривается жалоба правозащитников Анатолия Поплавного и Леонида Судаленко о запрете акции в поддержку Алеся Беляцкого в год его задержания – 4 августа 2011 года.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*