2016 20/01

Амаль Клуні, адвакатка ў справах, звязаных з парушэннямі правоў чалавека, зоймецца справай азербайджанскай журналісткі Хадзіджы Ісмаілавай.

Як паведамляе «Голос Америки», у інтэрвію амэрыканскаму тэлеканалу NBC Амаль Рамзы Клуні апісала абставіны перасьледу Хадзіджы Ісмаілавай, не называючы пры гэтым ейнае імя.

Клуні, якая цяпер выступае адвакаткаю былога прэзыдэнта Мальдзіваў Махамэда Нашыда, узялася за справу журналісткі з Азэрбайджану, якая, з ейных словаў, «раскрыла сьведчаньні карупцыі ў кіроўным рэжыме ды падпала пад розныя формы перасьледу».

Адвакатка паведаміла, што сумесна з адвакатам зь Ініцыятывы ў юрыдычнай абароне СМІ зьвернецца з пратэстам аб турэмным зьняволеньні Ісмаілавай ў Эўрапейскі суд па правах чалавека (ЭСПЧ).

Адказваючы на пытаньне пра адрозненьні ў падыходах краінаў Захаду да парушэньняў правоў чалавека ў краінах у залежнасьці ад іхнае значнасьці ў сусьветнай палітыцы, адвакатка выказала шкадаваньне, што цяпер не існуе ўнівэрсальнай адказнасьці за парушэньні правоў чалавека ва ўсім сьвеце, а не толькі ў асобных краінах.

«Міжнародная сыстэма мае недасканалую структуру. Няма паліцыі ААН, якая б дамагалася выкананьня міжнароднага права, прымушала б дзяржавы выконваць свае абавязальніцтвы», – адзначыла Клуні.

Вядомая журналістка, якая спэцыялізуецца на расследваньнях, былая супрацоўніца азэрбайджанскай рэдакцыі «Радыё Свабода», Хадзіджа Ісмаілава была арыштаваная 5 сьнежня 2014 году пасьля скаргі журналіста Турала Мустафаева. Ёй было прад’яўленае абвінавачваньне паводле артыкула 125 (давядзеньне да самагубства). Пасьля Мустафаеў заявіў, што даў паказаньні супраць Ісмаілавай пад ціскам і адклікаў сваю скаргу, аднак крымінальная справа супраць журналісткі не была спыненая.

У лютым 2015 улады вылучылі супраць журналісткі новыя абвінавачваньні: прысьваеньне альбо растрата значнай сумы, незаконнае прадпрымальніцтва, ухіленьне ад выплаты падаткаў і злоўжываньне службовымі паўнамоцтвамі. Суд прысудзіў яе да 7,5 гадоў турэмнага зьняволеньня.

Сама Ісмаілава і кіраўніцтва «Радыё Свабода» лічуць абвінавачваньні палітычна матываванымі. Сапраўдная прычына ейнага перасьледу – выкрыцьцё карупцыі ў вышэйшых эшалонах улады Азэрбайджану, улічваючы кіроўную сям’ю.

Дзякуючы Ісмаілавай быў раскрыты той факт, што ўрад Азэрбайджана ў 2012 годзе даў права на прыбытковае залатаноснае радовішча сям’і прэзыдэнта Ільхама Аліева. У 2014 годзе Хадзіджа Ісмаілава пісала, што праз афшорныя кампаніі дзьве дачкі Аліева кантралююць адзін з галоўных апэратараў краіны – Azercell. Таксама, па ейных зьвестак, сям’я Аліевых кантралюе мінімум шэсьць шыкоўных гатэляў у Баку, а дачцэ Аліева Лэйле належыць шыкоўны асабняк на Рублёўцы пад Масквою.

Працэс над Хадзіджай Ісмаілавай праходзіў са шматлікімі парушэньнямі. Улады рабілі ўсё, каб не пусьціць сваякоў і сяброў абвінавачанай, а таксама праваабаронцаў у залю, ствараючы «масоўку» з выпадковых людзей, якія не маюць дачыненьня да працэсу.

*

*

(ПЕРАКЛАД, РАС.)

Жена Джорджа Клуни будет защищать журналистку из Азербайджана

Адвакатка, Амаль Клуні

Адвакатка, Амаль Клуні

Амаль Клуни, адвокат по делам, связанным с нарушениями прав человека, займется делом азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой.

Как сообщает «Голос Америки», в интервью американскому телеканалу NBC Амаль Рамзи Клуни описала обстоятельства преследования Хадиджи Исмаиловой, не называя при этом её имени.

Клуни, которая сейчас выступает адвокатом бывшего президента Мальдив Мохамеда Нашида, взялась за дело журналистки из Азербайджана, которая, по её словам, «раскрыла свидетельства коррупции в правящем режиме и подверглась различным формам преследования».

Адвокат сообщила, что совместно с адвокатом из Инициативы по юридической защите СМИ обратится с протестом о тюремном заключении Исмаиловой в Европейский суд по правам человека.

Отвечая на вопрос о различиях в подходах стран Запада к нарушениям прав человека в странах в зависимости от их веса и значимости в мировой политике, адвокат выразила сожаление, что сейчас не существует универсальной ответственности за нарушения прав человека по всему миру, а не только в отдельных странах.

«Международная система имеет несовершенную структуру. Нет полиции ООН, которая бы добивалась выполнения международного права, заставляла бы государства выполнять свои обязательства», – отметила Клуни.

Известная журналистка, специализирующаяся на расследованиях, бывшая сотрудница азербайджанской редакции «Радио Свобода», Хадижа Исмаилова была арестована 5 декабря 2014 года после жалобы журналиста Турала Мустафаева. Ей было предъявлено обвинение по статье 125 (доведение до самоубийства). После Мустафаев заявил, что дал показания против Исмаиловой под давлением и отозвал свою жалобу, однако уголовное дело против журналистки не было прекращено.

В феврале 2015 власти выдвинули против журналистки новые обвинения: присвоение или растрата в крупном размере, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление должностными полномочиями. Суд приговорил её к 7,5 годам тюремного заключения.

Сама Исмаилова и руководство «Радио Свобода» считают обвинения политически мотивированными. Истинная причина её преследования – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана, учитывая руководящую семью.

Благодаря Исмаиловой был вскрыт тот факт, что правительство Азербайджана в 2012 году предоставило право на прибыльное золотоносное месторождение семье президента Ильхама Алиева. В 2014 году Хадижа Исмаилова писала, что через оффшорные компании две дочери Алиева контролируют один из главных операторов страны – Azercell. Также, по её данным, семья Алиевых контролирует минимум шесть роскошных отелей в Баку, а дочери Алиева Лейла принадлежит шикарный особняк на Рублевке под Москвой.

Процесс над Хадижай Исмаиловой проходил с многочисленными нарушениями. Власти делали всё, чтобы не пустить родственников и друзей обвиняемой, а также правозащитников в зал, создавая «массовку» из случайных людей, не имеющих отношения к процессу.

Паводле www.golos-ameriki.ru
і www.charter97.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Фоты паводле: 1) analitikaua.net; 2) starfever.ru.

Цэтлікі: , , , , , , , , , , , , , ,

One thought on “Жонка Джорджа Клуні будзе абараняць журналістку з Азэрбайджану”

  1. AL Łapicki says:

    Эўрапейскі Суд па правах чалавека і адвакатка Амаль Клуні …
    З гэтай ногоды ў Азэрбайджане ўжо распачаліся інсінуацыі на гэты конт з боку некаторых СМІ. Але, галоўнае ж не ў тым, што вырашыў калісьці ЭСПЧ па справе “Пэрынчак супраць Швайцарыі”, а ў тым, што гэтая высокая міжнародная судовая інстанцыя ў хуткім часе будзе разглядаць і выносіць свой аўтарытытны вэрдыкт па справе “Хадзіджа Ізмаілава супраць Азэрбайджану”. Пажывем – пабачым, якім на гэты раз будзе рашэньне ЭСПЧ і адпаведная рэакцыя афіцыйнага Баку.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*