2016 22/01

На сайце Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў прэзентаваны зручны для выкарыстаньня любой аўдыторыяй вельмі наглядны падручны матэрыял (буклет) Упраўленьня Вярхоўнага Камісара па Правах Чалавека, у якім, у тым ліку і ў візуальнай форме, даецца інфармацыя пра ўсе Дамоўныя ворганы ў галіне правоў чалавека і пра Камітэт па Правах Чалавека ААН у тым ліку.

У буклеце вельмі даходліва патлумачана:

– што ўяўляюць сабою і як дзейнічаюць Камітэты экспэртаў арганізацыі аб’яднаных нацыяў у галіне правоў чалавека,

– якім чынам разглядаюцца даклады;

– цыкл справаздачнасьці ў адпаведнасьці зь міжнароднымі дамовамі ў галіне правоў чалавека;

– якую ролю ў гэтым працэсе адыгрывае дзяржава;

– якім чынам іншыя бакі прыцягнутыя да працэсу;

– што такое заўвагі агульнага парадку;

– індывідуальныя скаргі.

Напрыкацы матэрыялу прыводзяцца АКТУАЛЬНЫЯ КАНТАКТЫ кожнага з Камітэтаў ААН з наўпростымі інтэрактыўнымі спасылкамі на афіцыйныя рэсурсы дамоўных ворганаў арганізацыі аб’яднаных нацыяў з іхнымі адпаведнымі працоўнымі паштовымі адрэсамі ды іншыя карысныя для працы спысылкі.

Прапанаваны буклет падобны на “электронны мініпадручнік” УВКПЧ ААН для зацікаўленых бакоў, у якім для зручнасьці карыстаньня прадстаўлена самая асноўная інфармацыя. Яго можна ўбачыць у дадатках ніжэй.

ДАДАТКІ:

*

*

(ПЕРАКЛАД, РАС.)

 

Договорные органы ООН в области прав человека (буклет УВКПЧ ООН)

470IMG_2220

На сайте Организации Объединенных Наций имеется презентация удобного для использования любой аудиторией очень наглядного подручного материала, буклета, который выпущен Управлением Верховного Комиссара по Правам Человека и в котором, в том числе и в визуальной форме, даётся информация о всех Договорные органы в области прав человека и о Комитете по Правам человека, в том числе.

 

В буклете очень доходчиво разъяснено:

 

– что представляют собой и как действуют Комитеты экспертов организации объединённых наций в области прав человека,

– каким образом рассматриваются доклады;

– цикл отчётности в соответствии с международными соглашениями в области прав человека;

– какую роль в этом процессе играет государство;

– каким образом другие стороны привлечены к процессу;

– что такое замечания общего порядка;

– индивидуальные жалобы.

В конце материала приводятся АКТУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ каждого из Комитетов ООН с прямыми интерактивными ссылками на официальные ресурсы договорных органов организации объединенных наций с их соответствующими рабочими почтовыми адресами и другие полезные для работы спысылки.

Предлагаемый буклет похож на “электронный мини-учебник” УВКПЧ ООН для заинтересованных сторон, в котором для удобства пользования предоставлена самая основная информация. Его можно увидеть в приложениях ниже.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Крыніца www.ohchr.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , ,

One thought on “ДАМОЎНЫЯ ВОРГАНЫ ААН у галіне ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА (буклет УВКПЧ ААН – рас., анг.)”

  1. AL Łapicki says:

    Каштоўны матэрыял для практычнага скарыстаньня праваабаронцамі ды юрыстамі, актывістамі грамадзянскай супольнасьці ды ўсіх тых, хто дабіваецца праўды й права … і ня толькі ў Беларусі.

    Буклет выглядае як “малы электронны падручнік” пра асноўнае … з карыснымі інтэрактыўнымі спасылкамі на рэсурсы ды актуальныя кантакты адпаведных Камітэтаў экспэртаў, у тым ліку КПЧ ААН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*