2009 20/03

Праваабаронцы, заснавальнікі ГПА “Наша Вясна”,  19 сакавіка падалі скаргу ў Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь на рашэньне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі.

Нагадаем, што 26 лютага 2009 года Мінюст прыняў рашэньне аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадскага праваабарончага аб’яднаньня “Наша Вясна” — спадкаемцы ліквідаванага ўладамі Грамадскага аб’яднаньня “Праваабарончы цэнтр “Вясна”.

Заснавальнікі Грамадскага праваабарончага аб’яднаньня “Наша Вясна” падкрэсліваюць, што адмова ў рэгістрацыі носіць неабгрунтаваны і незаконны характар, з’яўляецца адкрытай праявай сістэматычнай дыскрымінацыі заснавальнікаў і сяброў арганізацыі па палітычных матывах, непавагай да правоў грамадзянаў краіны, а таксама парушае міжнародныя пагадненьні ў галіне правоў чалавека, ратыфікаваныя Рэспублікай Беларусь.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитники, основатели ОПО “Наша Весна”, 19 марта подали жалобу в Верховный Суд Республики Беларусь на решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отказе в государственной регистрации.

Напомним, что 26 февраля 2009 года Минюст принял решение об отказе в государственной регистрации Общественного правозащитного объединения “Наша Весна” – правопреемники ликвидированного властями Общественного объединения “Правозащитный центр “Весна”.

Основатели Общественного правозащитного объединения “Наша Весна” подчеркивают, что отказ в регистрации носит необоснованный и незаконный характер, является откровенным проявлением систематической дискриминации основателей и членов организации по политическим мотивам, неуважением к правам граждан страны, а также нарушает международные соглашения в области прав человека, ратифицированные Республикой Беларусь.

http://www.spring96.org/be/news/27727/

Цэтлікі: , ,

One thought on “Незарэгістраваная “Наша Вясна” падала скаргу ў Вярхоўны Суд”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*