Не забірай жыцьцё!
2009 25/03

Франак ВячоркаМенскі міжгарнізонны вайсковы 23 сакавіка суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеяньні вайскоўцаў і мэдыкаў падчас прызыву ў войска Франка Вячоркі. Нагадаем, 16 студзеня ў палату вайсковага шпіталя, дзе Франак праходзіў мэдычнае абсьледаваньне, уварваліся людзі ў цывільным. Яны зьбілі хлопца й адвезьлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз паўгадзіны завязуць у войска.

Франак запатрабаваў даць яму час, каб зьняць пабоі і зьвярнуцца ў суд на дзеяньні вайскоўцаў, якія незаконна пазбавілі волі й самавольна спынілі мэдычнае абсьледаваньне.
Пазьней суд спыніў прызыў, але праз два тыдні Франка Вячорку затрымалі міліцыянты, якімі зноў камандавалі людзі ў цывільным. Яго адвезьлі ў ваенкамат, там зьбілі й адтуль у кайданках адвезьлі ў вайсковую частку ў Баранавічах.

Судова-мэдычная экспэртыза зафіксавала пабоі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, зьвярнуў увагу судзьдзі на тое, што Франак празь некалькі дзён пасьля прыняцьця прысягі трапіў у шпіталь з павышанным ціскам. У судзе прагучаў аргумэнт пра тое, што нават калі й быў завочны прысуд, ён усё роўна не ўступіў у сілу, таму гвалтоўны прызыў ёсьць парушэньнем заканадаўства.

Вінцук Вячорка паведаміў, што ў судзе высьветліліся новыя акалічнасьці справы. У матэрыялах справы ёсьць сьведчаньні, што Франка сапраўды зьбілі людзі ў цывільным. Вайсковы камісар сказаў у судзе, што гэта былі людзі, якія працуюць у войску. Таму Вінцук Вячорка запатрабаваў высьветліць іхнія прозьвішчы й прыцягнуць да адказнасьці. Калі гэтыя людзі самі ня ўдзельнічалі ў зьбіцьці, то яны дапусьцілі зьбіцьцё прызыўніка ў ваенкамаце.

Вайсковы камісар Алег Загурскі сказаў, што яны дзейнічалі ў адпаведнасьці з заканадаўствам. Вайсковы пракурор заклікаў адмовіць у скарзе, бо, на ягоную думку, не былі парушаныя ніякія нормы. Што тычыцца пабояў, то гэтае пытаньне засталося без адказу.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Суд отказал Франаку Вечерке

Минский межгарнизонный военный суд 23 марта отказался признать незаконными дествия военнослужащих и медиков во время призыва в армию Франка Вечёрка. Напомним, 16 января в палату военного госпиталя, где Франак проходил медицинское обследование, ворвались люди в штатском. Они избили парня и отвезли в военкомат. Там ему сообщили, что через полчаса отвезут в армию.

Франак затребовал дать ему время, чтобы снять пабои и обратиться в суд на действия военнослужащих, которые незаконно лишили свободы и самовольно остановили медицинское обследование.

Поздней суд остановил призыв, но через две недели Франка Вечерка задержали милиционеры, которыми снова командовали люди в штатском. Его отвезли в военкомат, там избили и оттуда в наручниках отвезли в военную часть в Барановичах.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала побои. Отец Франка, Винцук Вечерка, обратил внимание судьи на то, что Франак через несколько дней после принятия присяги попал в госпиталь с павышенным давлением. В суде прозвучал аргумент про то, что даже когда и был заочный приговор, он все равно не вступил в силу, потому насильственный призыв является нарушением законодательства.

Винцук Вечерка сообщил, что в суде выяснились новые обстоятельства дела. В материалах дела имеются свидетельства того, что Франка действительно избили люди в штатском. Военный комиссар сказал в суде, что это были люди, которые работают в армии. Поэтому Винцук Вечерка затребовал выяснить их фамилии и притянуть к ответственности. Когда эти люди сами не участвовали в избиении, то они допустили избиение призывника в военкомате.

Армейский комиссар Олег Загурский сказал, что они действовали в соответствии с законодательством. Военный прокурор призвал отказать в жалобе, так как, по его мнению, не были нарушены никакие нормы. Что касается побоев, то этот вопрос остался без ответа.

Крыніца: Радыё «Свабода».

Падрыхтаваў, Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*