2016 17/03

Мэтад напісаньня праўных артыкулаў для Інтэрнэту (рас.) з выкарыстаньнем базы дадзеных BLP і партнэраў (бел.) – уводзіны, навучаньне, практыка.

Беларускі Праўны Партал (BLP) пры ўдзеле выпускнікоў навучальных праэктаў BISH/EHREL праграмы ILIA прэзентуе:

1) актуальны спосаб напісаньня праўных артыкулаў для Інтэрнэту – гл. відэа-лекцыю вышэй (30 хвіл.) і PDF-дадатак;

2) прапановы па найпрасьцейшым скарыстаньні пошукавых магчымасьцяў уласнай і партнэрскіх базаў дадзеных -лэ гл. відэа ніжэй (5 хвіл.) і PDF-дадатак.

I. Спосаб напісаньня артыкула для Інтэрнэту (унівэрсальны мэтад)

Базісныя элемэнты мадэлі:

1. ВЕДАНЬНЕ сваёй мэтавай ГРУПЫ (аўдыторыі);
2. ФОКУС абранай для асьвятленьня ТЭМЫ;
3. СТРУКТУРА рэпартажу (артыкула);
4. навіна, цытаты, лічбы й факты, атмасфэра;
5. ключавое паведамленьне, загаловак і лід.

II. Пошукавыя магчымасьці ўласнай (BLP) і партнэрскіх базаў дадзеных (відэа, 5 хвіл.)

Скарыстаньне найбольш поўных і ўзаемадапаўняльных базаў дадзеных на Беларускім Праўным Партале (Belarusian Legal Portal, BLP) і сайтах партнэраў.

Асноўныя пытаньні

Як карыстацца дакумэнтальнай базай дадзеных па праваабарончых справах і рашэньнях КПЧ ААН адносна Беларусі (ды іншых краінаў)?

Як гэта рабіць проста й хутка з дапамогаю прапануемых інструмэнтаў пошуку для скарыстаньня ў працы публікацыяў, фактаў, праўнай дакумэнтацыі?

Актуальная інфармацыя на сайце тычыцца праблемаў імплемэнтацыі нормаў МПГіПП, зваротаў у КПЧ ААН, адпаведных рашэньняў, дзеяньняў беларускіх уладаў.

  • Па спасылках ніжэй даступныя PDF-слайды І-й і II-й прэзентацыяў. Для пытаньняў па тэме – пошта сайту PravaByInfo@gmail.com.

ДАДАТКІ:

1) спосаб напісаньня артыкулаў для Інтэрнэту (PDF-прэзентацыя – метод подачи информации, рус.);

2) пошукавыя магчымасьці ўласнай (BLP) і партнэрскіх базаў дадзеных (PDF-прэзентацыя – Documents Database & Tools (BLP), бел.).

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

ПРАВОЗАЩИТА И ЖУРНАЛИСТИКА – ДВА В ОДНОМ? (видео, PDF-приложения)

Метод написания правовых статей для Интернета (рус.) с использованием базы данных BLP и партнеров (блр.) – введение, обучение, практика.

Беларуский Правный Портал (BLP) при участии выпускников учебных проектов BISH/EHREL программы ILIA презентует:

1) актуальный способ написания правовых статей для Интернета – см. видео-лекцию выше (30 мин.) и PDF-приложение;

2) предложения по Простейший применению поисковых возможностей собственной и партнерских базам данных – см. видео ниже (5 мин.) и PDF-приложение.

I. Способ написания статьи для Интернета (универсальный метод)

Базисные элементы модели:

1. Знание своей целевой ГРУППЫ (аудитории);
2. ФОКУС выбранной для освещения ТЕМЫ;
3. СТРУКТУРА репортажа (статьи);
4. новость, цитаты, цифры и факты, атмосфера;
5. ключевое сообщение, заголовок и лид.

II. Поисковые возможности собственной (BLP) и партнерских баз данных (видео, 5 мин.)

Применение наиболее полных и взаимодополняющих баз данных на Беларуском Правном Портале (Belarusian Legal Portal, BLP) и сайтах партнеров.

Основные вопросы

Как пользоваться документальной базой данных по правозащитным делам и решениях КПЧ ООН в отношении Беларуси (и других стран)?

Как это делать просто и быстро с помощью предлагаемых инструментов поиска для применению в работе публикаций, фактов, правовой документации?

Актуальная информация на сайте касается проблем имплементации норм МПГиПП, обращений в КПЧ ООН, соответствующих решений, действий белорусских властей.

  • По ссылкам ниже доступны PDF-слайды I-й и II-й презентаций. Для вопросов по теме – почта сайта PravaByInfo@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1) способ написания статей для Интернета (PDF-презентация – метод подачи информации, рус.);

2) поисковые возможности собственной (BLP) и партнерских базам данных (PDF-презентация – Documents Database & Tools (BLP), бел.).

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , , , , , ,

One thought on “ПРАВААБАРОНА Й ЖУРНАЛІСТЫКА – ДВА Ў АДНЫМ? (відэа, PDF-дадаткі)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*