Не забірай жыцьцё!
2016 30/03

intyham_alijeu_adp
28 сакавіка ў Азэрбайджане выходзіць на свабоду яшчэ адзін палітвязень – праваабаронца Інтыгам Аліеў.

Вярхоўны суд зьмяніў яму турэмны тэрмін на ўмоўны. Адвакат Аліева заявіў, што будзе дамагацца поўнай рэабілітацыі падабароннага ў Эўрапейскім судзе па правах чалавека.

Пленум Вярхоўнага суду Азэрбайджана сёньня прыняў рашэньне аб зьмякчэньні пакараньня Інтыгаму Аліеву, замяніўшы пазбаўленьне волі тэрмінам у 7,5 гадоў на ўмоўнае пакараньне тэрмінам у 5 гадоў, і пастанавіў неадкладна вызваліць праваабаронцу.

Адвакат Джавад Джавадаў распавёў інфармацыйнаму рэсурсу contact.az, што сёння падчас разгляду справы на Пленуме Вярхоўнага суда абарона па-ранейшаму настойвала на спыненьні крымінальнай вытворчасьці й апраўданьні Інтыгама Аліева. У той жа час, абарона не пярэчыла касацыйнаму пратэсту пракурора аб зьмякчэньні пакараньня ў сувязі са станам здароўя праваабаронцы.

Пазытыўна ацаніўшы рашэньне пленуму, Джавадаў заявіў, што абарона накіруе ў ЭСПЧ скаргу аб прызнаньні парушэньня правоў Аліева, гарантаваных Эўрапейскай канвэнцыяй па правах чалавека, і поўнай ягонай рэабілітацыі.

Сын праваабаронцы Наджмін Каміл назваў вэрдыкт суду аб вызваленьні свайго бацькі «чаканым рашэньнем».

«Хоць мы ня лічым, што гэта аднаўленьне справядлівасьці, паколькі характар ​​прысуду застаўся абвінаваўчым, аднак вызваленьне важна для здароўя бацькі й працягу ягонай дзейнасьці», – сказаў Каміль.

Дачка праваабаронцы Нармін Камільсой, у сваю чаргу, сказала:

“Вядома, мы чакалі апраўданьня, бо гэта быў несправядлівы арышт, але тым ня менш мы радыя. Цяпер ён зможа прайсьці лячэньне, працягваць праваабарончую дзейнасьць і дапамагаць іншым палітвязьням. Мы дзякуем усім ягоным адвакатам, яны вельмі стараліся.  – Дзякуем ўсім міжнародным арганізацыям, сябрам за мяжой, якія ўвесь гэты час падтрымлівалі нас і на імгненьне не пакідалі нас адных”.

Нагадаем, Інтыгам Аліеў быў прызнаны Amnesty İnternational “вязьнем сумленьня”. Яго вызваленьня і іншых палітвязьняў настойліва патрабавалі ЗША, ЭЗ, СЭ, АБСЭ і іншыя міжнародныя структуры.

*

*

(ПЕРАКЛАД, РАС.)

В Азербайджане правозащитник Интыгам Алиев выходит на свободу

28 марта в Азербайджане выходит на свободу ещё один политзаключенный – правозащитник Интыгам Алиев.

Верховный суд изменил ему тюремный срок на условный. Адвокат Алиева заявил, что будет добиваться полной реабилитации подзащитного в Европейском суде по правам человека.

Пленум Верховного суда Азербайджана сегодня принял решение о смягчении наказания Интыгаму Алиеву, заменив лишение свободы сроком в 7,5 лет на условное наказание сроком в 5 лет, и постановил немедленно освободить правозащитника.

Адвокат Джавад Джавадов рассказал информационному ресурсу contact.az, что сегодня во время рассмотрения дела на Пленуме Верховного суда защита по-прежнему настаивала на прекращении уголовного производства и оправдания Интыгама Алиева. В то же время, защита не возражала кассационному протесту прокурора о смягчении наказания в связи с состоянием здоровья правозащитника.

Позитивно оценив решение пленума, Джавадов заявил, что защита направит в ЕСПЧ жалобу о признании нарушения прав Алиева, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека, и полной его реабилитации.

Сын правозащитника Нажмин Камил назвал вердикт суда об освобождении своего отца «ожидаемым решением».

«Хоть мы не считаем, что это восстановление справедливости, поскольку характер приговора остался обвинительным, однако освобождение важно для здоровья отца и течение его деятельности», – сказал Камиль.

Дочь правозащитника Нармин Камильсой, в свою очередь, сказала:

“Конечно, мы ожидали оправдания, так как это был несправедливый арест, но тем не менее мы рады. Теперь он сможет пройти лечение, продолжать правозащитную деятельность и помогать другим политзаключенным. Мы благодарим всех его адвокатом, они очень старались. – Благодарим всем международным организациям, друзьям за рубежом, которые все это время поддерживали нас и на мгновение не оставляли нас одних”.

Напомним, Интигам Алиев был признан Amnesty İnternational “узником совести”. Его освобождения и других политзаключенных настойчиво требовали США, ЕС, СЕ, ОБСЕ и другие международные структуры.

Паводле contact.az
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*