2016 01/04

KAdr-apr2_500m_Менскі абласны Савет дэпутатаў не задаволіў скаргі рэгіянальных актывістаў на незаконныя рашэньні старшыняў Салігорскага й Слуцкага раённых Саветаў дэпутатаў аб адмове ў разглядзе на сэсіі праэктаў рашэньняў аб свабодзе мірных сходаў.
У абодвух выпадках старшыня Менскага абласнога Савета дэпутатаў Іван Ліпніцкі “не знайшоў падставаў для прыняцьця мераў рэагаваньня” на незаконныя дзеяньні старшыняў рэгіянальных прадстаўнічых ворганаў.

Адказы спадара Ліпніцкага былі не па сутнасьці выкладзеных у скаргах мясцовых актывістаў просьбаў.

У іх ён так і не даў ацэнку незаконным адзінаасобным рашэньням старшыняў Салігорскага й Слуцкага раённых Саветаў дэпутатаў, якія адмовілі актывістам у разглядзе на сэсіях дэпутатаў іхных праэктаў рашэньняў “Аб свабодзе мірных сходаў”.

Цяпер дамагацца разгляду гэтых праэктаў рашэньняў на адпаведных сэсіях дэпутатаў мясцовыя актывісты будуць праз суд. З словаў дэмакратычнага актывіста Віталя Амяльковіча, адпаведныя скаргі ўжо накіраваныя ў Слуцкі й Салігорскі раённыя суды.

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

На Советы депутатов Солигорского и Слуцкого подали в суд

Минский областной Совет депутатов не удовлетворил жалобы региональных активистов на незаконные решения председателей Солигорского и Слуцкого районных Советов депутатов об отказе в рассмотрении на сессии проектов решений о свободе мирных собраний.

В обоих случаях председатель Минского областного Совета депутатов Иван Липницкий “не нашёл оснований для принятия мер реагирования” на незаконные действия председателей региональных представительных органов.

Ответы господина Липницкого были не по существу изложенных  жалоб местных активистов к просьбам. В них он так и не дал оценку незаконным единоличным решениям председателей Солигорского и Слуцкого районных Советов депутатов, отказавшим активистам в рассмотрении на сессиях депутатов их проектов решений «О свободе мирных собраний”.

Сейчас добиваться рассмотрения этих проектов решений на соответствующих сессиях депутатов местные активисты будут через суд. По словам демократического активиста Виталия Амельковича, соответствующие жалобы уже направлены в Слуцкий и Солигорский районные суды.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*