2016 11/04

KAdr-apr2_500m_

Падчас папярэдняга судовага паседжаньня прадстаўнік Слуцкай раённай Рады (Савету) дэпутатаў адстойваў законнасьць блякаваньня прэзыдыюмам нарматворчай ініцятывы мясцовага дэмакратачнага актывіста Віталя Амяльковіча ў падтрымку права на мірныя сходы.

Паколькі бакам не ўдалося прыйсьці да згоды, было вырашана прызначыць на 19 красавіка судовае разьбіральніцтва па справе.

 

Варта адзначыць, што першапачаткова рашэньне аб адмове ў разглядзе праэкту рашэньня Віталя Амяльковіча на сэсіі Рады (Савету) было прынята адзінаасобна ягоным старшынём Віктарам Ражанцом. Скаргі з гэтай нагоды ў пракуратуру й Менскую абласную Раду (Савет) дэпутатаў плёну не прынесьлі.

Аднак на папярэдняе судовае паседжаньне Слуцкай раённвй Радай (Саветам) дэпутатаў ужо было накіраванае рашэньне прэзыдыюма па гэтым пытаньні, падрыхтаванае папярэдняй датай.

Зрэшты, нават гэтае рашэньне груба парушае артыкул 35 закона “Аб мясцовым самакіраваньні”, у адпаведнасьці зь якім праэкты рашэньняў ад грамадзянаў, якія выступаюць з нарматворчай ініцыятываю, падлягаюць абавязковаму разгляду менавіта на сэсіі Рады (Савету) з удзелам аўтараў ці іхных прадстаўнікоў.

Віталь Амяльковіч спадзяецца, што суд стане на ягоны бок у гэтай спрэчцы, і праэкт рашэньня “Аб свабодзе мірных сходаў у Слуцкім раёне” ўсё ж будзе разгледжаны мясцовымі дэпутатамі.

Аднак пры гэтым, заяўнік лічыць, што шансаў на перамогу ў заяўленай справе ў яго насамрэч практычна няма.

 

«Я першапачаткова не разлічваў выйграць суд, — адзначыў Віталь Амяльковіч. — Будзе абласное абскарджваньне, вярхоўны суд, пасьля ізноў пляную падаваць у Камітэт па правах чалавека ААН».

 

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

 

Cлуцк: предварительное судебное заседание по делу о свободе мирных собраний обнаружила некомпетентность Президиума местного Совета

В ходе предварительного судебного заседания представитель Слуцкого районного Совета депутатов отстаивал законность блокирования президиумом нормотворческой инициативы местного демократических активиста Виталия Амельковича в поддержку права на мирные собрания.

Поскольку сторонам не удалось прийти к согласию, было решено назначить на 19 апреля судебные разбирательства по делу.

 

Стоит отметить, что изначально решение об отказе в рассмотрении проекта решения Виталия Амельковича на сессии Совета было принято единолично его председателем Виктором Ражанцом. Жалобы по этому поводу в прокуратуру и Минский областной Совет депутатов результата не принесли.

Однако на предварительное судебное заседание Слуцким районным Советом депутатов уже было направлено решение президиума по этому вопросу, подготовленное предыдущей датой.

Впрочем, даже это решение грубо нарушает статью 35 закона “О местном самоуправлении”, в соответствии с которым проекты решений от граждан, выступающих с нормотворческой инициативой, подлежат обязательному рассмотрению именно на сессии Совета с участием авторов или их представителей.

Виталий Амелькович надеется, что суд станет на его сторону в этом споре, и проект решения “О свободе мирных собраний в Слуцком районе” все же будет рассмотрен местными депутатами.

Однако при этом, заявитель считает, что шансов на победу в заявленном деле у него на самом деле практически нет.

 

«Я изначально не рассчитывал выиграть суд, – отметил Виталий Амелькович. – Будет областное обжалование, верховный суд, после опять планирую подавать в Комитет по правам человека ООН».

Паводле spring96.org і pyx.by
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*