2009 02/04

zabarona1Прыхільнікі “Руху “За Свабоду” атрымалі адмоўны адказ на прапанову адмяніць рашэнне гарвыканкама “Пра парадак правядзення ў г. Баранавічы масавых мерапрыемстваў”, якое робіць іх правядзенне амаль немагчымым.

Адказ прыйшоў з Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта за подпісам намесніка старшыні Леаніда Цупрыка і старшыні Баранавіцкага гарадскога савета дэпутатаў Уладзіміра Стахнова.

Яшчэ ў сакавіку 2009 года Баранавіцкія актывісты “Руху “За Свабоду” Віктар Сырыца, праваабаронца Сяргей Гоўша і юрыст Карней Пятровіч накіравалі зварот ў Баранавіцкі гарадскі савет дэпутатаў і Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт з прапановай адмяніць рашэнне Баранавіцкага гарвыканкама ад 17.01.2006 года №4 “Пра парадак правядзення ў г. Баранавічы масавых мерапрыемстваў”. На думку ініцыятараў зварота, згодна з палажэнням гэтага нарматыўнага акта ў Баранавічах фактычна немагчыма легальна правесці ніводнага масавага мерапрыемства.

Заяўнікі звярнулі ўвагу на тое, што дадзены нарматыўны акт парушае Канстытуцыю Беларусі, Закон “Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь”ад 30.12.1997 і Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах.

Нягледзячы на аргументаваны і юрыдычна абгрунтаваны зварот заяўнікі атрымалі кароткі адказ: “рашэнне Баранавіцкага гарвыканкама ад 17.01.2006 года №4 “Пра парадак правядзення ў г. Баранавічы масавых мерапрыемстваў” адпавядае закону, а ваш зварот лічым неабгрунтаваным”.

Як паведаміў актывіст “Руху “За свабоду” Віктар Сырыца, аўтары звароту намераны звяртацца ў вышэйстаячыя органы ўлады, каб адмяніць незаконнае рашэнне Баранавіцкага гарвыканкама.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Барановичские чиновники не позволяют реализовать право на митинги

Сторонники “Движения “За Свободу” получили отрицательный ответ на предложение отменить решение горисполкома “О порядке проведения в г. Барановичи массовых мероприятий”, которое делает их проведение почти невозможным.

Ответ пришел с Брестского областного исполнительного комитета за подписью заместителя председателя Леонида Цуприка и председатели Барановичского городского совета депутатов Владимира Стахнова.

Еще в марте 2009 года Барановичские активисты “Движения “За Свободу” Виктор Сырица, правозащитник Сергей Говша и юрист Корней Петрович направили обращение в Барановичский городской совет депутатов и Брестский областной исполнительный комитет с предложением отменить решение Барановичского горисполкома с 17.01.2006 года №4 “О порядке проведения в г. Барановичи массовых мероприятий”. По мнению инициаторов обращения, согласно положениям этого нормативного акта в Барановичах фактически невозможно легально провести ниодного массового мероприятия.

Заявители обратили внимание на то, что данный нормативный акт нарушает Конституцию Беларуси, Закон “О массовых мероприятиях в Республике Беларусь” с 30.12.1997 и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Несмотря на аргументированное и юридически обоснованное обращение заявители получили краткий ответ: “решение Барановичского горисполкома с 17.01.2006 года №4 “О порядке проведения в г. Барановичи массовых мероприятий” соответствует закону, а ваше обращение считаем необоснованным”.

Как сообщил активист “Движения “За свободу” Виктор Сырица, авторы обращения намерены обращаться в вышестоящие органы власти, чтобы отменить незаконное решение Барановичского горисполкома.

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал.

Крыніца: Прэс-служба А.Мілінкевіча

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*