2016 26/04

espch-pic4_zoom-1000x-78038_big

Эўрапейскі суд па правах чалавека (ЭСПЧ) прызнаў затрыманьні адзіночных пікетоўцаў у Расеі парушэньнем артыкула Канвэнцыі аб абароне правоў чалавека і прысудзіў ім €35 тысячаў.

 

Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным прэс рэлізе да рашэньня гэтай міжнароднай судовай інстанцыі.

«У сёньняшнім рашэнні судовай калегіі па справе “Новікава ды іншыя супраць Расеі” Эўрапейскі суд па Правах Чалавека вынес рашэньне пра тое, што парушэньне артыкула 10 (свабода выказваньня) Канвэнцыі аб абароне Правоў Чалавека мела месца ў дачыненьні да ўсіх пецёх пазоўнікаў»,

– паведамляецца ў дакумэнце.

У рашэньні пазначаныя актывісты Марына Новікава, Юры Мацнёў, Віктар Саўчанка, Аляксандар Кірпічоў і Валерый Рамахін, якія былі затрыманыя падчас адзіночных пікетаў у Маскве, Астрахані, Калінінградзе й Растоўскай вобласьці ў 2006-2012 гадах.

 

Згодна з рашэньнем ЭСПЧ, расейскія ўлады павінны выплаціць:

 

 • па € 7,5 тысячНовікавай, Кірпічову й Рамахіну;

 • € 6 тысячаў – Саўчанку;

 • € 6 тысячы – астраханскім актывістам

  у кошт кампэнсацыі шкоды.

 

У 2014 годзе ЭСПЧ разгледзеў скаргі пікетоўцаў, якія былі аштрафаваныя па законе аб штрафах за парушэньні правілаў правядзеньня мітынгаў і сходаў, сярод якіх былі й затрыманыя за правядзеньне адзіночных пікетаў, пакараныя ў выніку штрафамі.

 • З сьнежня 2015 году ў Расеі дзейнічае закон, які дазваляе Канстытуцыйнаму суду (КС) РФ ігнараваць рэзалюцыі ЭСПЧ, а ў ліпені таго ж году КС прыняў пастанову, якая ўстанаўлівае вяршэнства Канстытуцыі РФ над рашэньнямі ЭСПЧ. Упершыню сваё права не выконваць рашэньні ЭСПЧ расейскі судовы ворган выкарыстаў 19 красавіка 2016 году.

У 1996 годзе Расея ратыфікавала Эўрапейскую канвэнцыю аб абароне правоў чалавека, якая ўстанаўлівае прыярытэт міжнародных судовых ворганаў над расейскімі ў выпадку,

«калі міжнароднай дамовай Расейскай Фэдэрацыі устаноўлены iншыя правiлы, чым прадугледжаныя законам».

 

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

 

ЕСПЧ признал нарушением задержание россиян на одиночных пикетах (документы)

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал задержания одиночных пикетчиков в России нарушением статьи Конвенции о защите прав человека и присудил им €35 тысяч.

Об этом говорится в опубликованном  пресс релизе о решении этой международной судебной инстанции.

«В сегодняшнем решении судебной коллегии по делу “Новикова и другие против России” Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что нарушение статьи 10 (свобода выражения) Конвенции о защите прав человека имело место в отношении всех пятерых истцов», –

сообщается в документе.

В решении указаны активисты Марина Новикова, Юрий Мацнев, Виктор Савченко, Александр Кирпичев и Валерий Ромахин, которые были задержаны в ходе одиночных пикетов в Москве, Астрахани, Калининграде и Ростовской области в 2006–2012 годах.

 

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти должны выплатить:

 

 • по € 7,5 тысячи – Новиковой, Кирпичёву и Ромахину;

 • € 6 тысяч – Савченко;

 • € 6 тысяч – астраханским активистам

       в счёт компенсации ущерба.

 

В 2014 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы пикетчиков, оштрафованных по закону о штрафах за нарушения правил проведения митингов и собраний, среди которых были и задержанные за проведение одиночных пикетов, наказанные в результате штрафами.

 • С декабря 2015 года в России действует закон, который позволяет Конституционному суду (КС) РФ игнорировать резолюции ЕСПЧ, а в июле того же года КС принял постановление, устанавливающее верховенство Конституции РФ над решениями ЕСПЧ. Впервые свое право не исполнять решения ЕСПЧ российский судебный орган использовал 19 апреля 2016 года.

В 1996 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека, которая устанавливает приоритет международных судебных органов над российскими в случае,

«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом».

 

ДАДАТКІ:

 

Паводле slon.ru
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*