2009 12/04

Виктор КорнеенкоНа апошняй сесіі Камітэта ААН па правах чалавека разглядалася скарга намесніка кіраўніка Руху “За Свабоду” Віктара Карняенкі.

Па словах актывіста Руху “За Свабоду”, праваабаронцы Рамана Кісляка, Камітэт ААН прызнаў, што выкладзеныя ў скарзе на краіну Беларусь факты парушэньня правоў з боку дзяржавы Беларусь сапраўды мелі месца.

Падчас прэзыдэнскіх выбараў у 2006 годзе ў Віктара Карняенкі, які зьяўляўся даверанай асобаю кандыдата ў прэзыдэнты Аляксандра Мілінкевіча, па рашэньні суда Жлобінскага раёну былі сканфіскаваныя 28 тысячаў асобнікаў легальных агітацыйных матэрыялаў у падтрымку Аляксандра Мілінкевіча, што склала чвэрць усёй афіцыйнай агітацыйнай прадукцыі й магло паўплываць на вынікі выбараў. Суд пакараў Віктара Карняенку штрафам у 155 тысячаў рублёў за нібыта парушэньне заканадаўства аб выбарах (арт. 167-3 КоАП) і пастанавіў зьнішчыць надрукаваныя матэрыялы.

Усе нутраныя сродкі юрыдычнае абароны былі вычарпаныя. Беларускія ўлады абмежавалі права Віктара Карняенкі на свабоду распаўсюду агітацыйнай інфармацыі, пакаралі яго за зьмест агітацыйных матэрыялаў і не забясьпечылі яму роўнай абароны перад Законам з прычыны палітычных перакананьняў. Віктар Карняенка мусіў зьвярнуцца з скаргай на Рэспубліку Беларусь у Камітэт ААН.

Паводле Віктара Карняенкі, беларускія ўлады дапусьцілі парушэньне правоў, прадугледжаных у п.1 артыкула 14, п.2 артыкула 19, артыкуле 26 і парушэньне артыкула 25 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

По словам активиста Движения “За Свободу”, правозащитника Романа Кисляка, Комитет ООН признал, что изложенные в жалобе на страну Беларусь факты нарушения прав со стороны государства Беларусь действительно имели место.

Во время президенских выборов в 2006 году у Виктора Карнеенко, который являлся доверенным лицом кандидата в президенты Александра Милинкевича, по решению суда Жлобинского района были конфоскованы 28 тысяч экземпляров легальных агитационных материалов в поддержку Александра Милинкевича, что составило четверть всей официальной агитационной продукции и могло повлиять на итоги выборов. Суд наказал Виктора Корнеенку штрафом в 155 тысяч рублей за якобы нарушение законодательства о выборах (арт. 167-3 КОАП) и постановил уничтожить напечатанные материалы.

Все внутренние средства юридической защиты были исчерпанны. Беларуские власти ограничили право Виктора Корнеенко на свободу распространения агитационной информации, наказали его за зьмест агитационных материалов и не обеспечили ему равной защиты перед Законом вследствие политических убеждений. Виктор Корнеенко вынужден был обратиться с жалобой на Республику Беларусь в Комитет ООН.

Согласно Виктора Корнеенко, беларуские власти допустили нарушение прав, предусмотренных в п.1 статьи 14, п.2 статьи 19, статье 26 и нарушение статьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Milinkevich.org

Цэтлікі:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*