Не забірай жыцьцё!
2016 06/05

Sumilina_550_daprBLP_UK_r60_2016-05-06

Сёньня, 6 мая 2016 году, па новым фактам парушэньня свабоды выказваньня меркаваньня й мірных сходаў у Камітэт па Правах Чалавека ААН (КПЧ ААН) ад сябе ды іншых сябраў партыі зьвярнулася старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Аб’яднанай грамадзянскай партыі (АГП) Зінаіда Шуміліна. 

 

У студзені 2015 году яна сумесна з актывістамі партыі падавала заяўкі на правядзенне сэрыі пікетаў для прыцягненьня ўвагі грамадзянаў да фінансавага крызісу ў краіне з выказваньнем патрабаваньня  адстаўкі прэзыдэнта Беларусі.

Гомельскі гарвыканкам забараніў мірныя сходы, бо актывісты праігнаравалі патрабаваньні ўладаў па аплаце паслугаў мэдычных і санітарных службаў гораду, што ў такіх выпадках, як лічуць чыноўнікі, абавязковае. Лібералы мелі намер выказваць пратэсты ў цэнтры Гомеля, мэрыя ж лічыць дастатковым гэта рабіць на ўскрайку горада.

Судовыя інстанцыі падтрымалі мясцовых чыноўнікаў, у іхную абарону стала і Генэральная пракуратура, куды актывісты зьвярталіся з нагляднымі скаргамі. Пасьля ўсіх нутраных сродкаў праўнай абароны партыйцы заявілі калектыўную скаргу ў міжнародную інстанцыю пра парушэньне беларускімі ўладамі іхнага права на свабоду выказваньня меркаваньняў і мірных сходаў, прадугледжаных артыкуламі 19 і 21 Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах (МПГіПП).

 

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

 

Гомельчане снова пожаловались в ООН

 

Сегодня, 6 мая 2016 года, по новым фактам нарушения свободы выражения мнений и мирных собраний в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН) от себя и других членов партии обратилась председатель Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии (ОГП) Зинаида Шумилина.

 

В январе 2015 года она совместно с активистами партии подавала заявки на проведение серии пикетов для привлечения внимания граждан к финансовому кризису в стране с высказыванием требования отставки президента Беларуси.

Гомельский горисполком запретил мирные собрания, так как активисты проигнорировали требования властей по оплате услуг медицинских и санитарных служб города, что в таких случаях, как считают чиновников, обязательно. Либералы намеревались высказывать протесты в центре Гомеля, мэрия же считает достаточным это делать на окраине города.

Судебные инстанции поддержали местных чиновников, в их защиту стала и Генеральная прокуратура, куда активисты обращались с надзорными жалобами. После всех внутренних средств правовой защиты партийцы заявили коллективную жалобу в международную инстанцию ​​о нарушении беларускими властями их права на свободу выражения мнений и мирных собраний, предусмотренных статьями 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах (МПГиПП).

Паводле gomelspring.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота: старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Аб’яднанай грамадзянскай партыі (АГП) Зінаіда Шуміліна

Цэтлікі: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*