2009 30/04

Сябры працоўнай групы па стварэньні Асамблеі няўрадавых дэмакратычных арганізацый (Асамблеі НДА) Сяргей Мацкевіч, Алег Гулак і Алесь Бяляцкі падалі ў Вярхоўны суд Беларусі пазоў на Міністэрства юстыцыі Беларусі. Заяўнікі просяць прызнаць неправамерным рашэньне Мін’юсту аб адмове ў рэгістрацыі Асамблеі НДА.

Нагадаем, гэтае рашэньне было прынятае на пачатку красавіка. Мін’юст спаслаўся на шэраг недахопаў у дакумэнтах аб’яднаньня, у тым ліку на тое, што назва арганізацыі не адпавядае патрабаваньням закону.

“Мы нязгодныя з гэтым рашэньнем Мін’юсту і лічым яго палітычна матываваным”, — пракамэнтаваў адмову ў рэгістрацыі старшыня працоўнай групы Сяргей Мацкевіч.

“Калі Вярхоўны суд падтрымае рашэньне Мін’юсту, гэта будзе сьведчыць пра забарону на стварэньне асацыяцый грамадзкіх аб’яднаньняў”, — заявіў юрыст Юры Чавусаў, які рыхтаваў рэгістрацыйныя дакумэнты.

Нагадаем, заснавальнікамі Асамблеі НДА сталі 7 грамадзкіх аб’яднаньняў, у тым ліку Беларускі Хэльсынскі камітэт, цэнтар “Супольнасьць”, БНФ “Адраджэньне”, Цэнтар правоў чалавека і яшчэ тры грамадзкія арганізацыі зь Верхнядзьвінску, Віцебску і Магілёву.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Члены рабочей группы по созданію Ассамблеи неправительственных демократическіх организаций (Ассамблеи НГО) Сергей Мацкевич, Олег Гулак и Алесь Беляцкі подали в Верховный суд Беларуси иск на Министерство юстиции Беларуси. Заявители просят признать неправомерным решение Мин’юста об отказе в регистрации Ассамблеи НГО.

Напомним, это решение было принято в начале апреля. Мин’юст сослался на ряд недостатков в документах объединения, в том числе на то, что название организации не соответствует требованиям закона.

“Мы не согласны с этим решением Мин’юста и считаем его политически мотивированным”, – прокомментировал отказ в регистрации председатель рабочей группы Сергей Мацкевич.

“Когда Верховный суд поддержит решение Мин’юста, это будет свидетельствовать про запрет на создание ассоциации общественных объединений”, – заявил юрист Юрий Чаусов, который готовил регистрационные дакументы.

Напомним, основателями Ассамблеи НГО стали 7 общественных аб’единений, в том числе Беларуски Хельсинский коммитет, центр “Супольнасьць”, БНФ “Адраджэньне”, Цэнтр прав человека и еще три общественные организации из Верхнедвинска, Витебска и Могилева.

Паводле http://www.svaboda.org/Content/Article/1619016.html

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*