2009 05/05

Зьміцер ХВЕДАРУК

Зьміцер ХВЕДАРУК

У чацьвер мэдыкі мусяць вызначыць, ці прыдатны актывіст Маладога Фронту да далейшай службы, альбо павінен быць скіраваны дахаты.

Пяты дзень актывіст Маладога  Фронту Зміцер Хведарук, які 28 студзеня быў арыштаваны а затым ваенным камісарыятам гвалтоўна накіраваны на вайсковую службу ў транспартную частку ў Жодзіна, ляжыць на чарговым ужо абследванні аб прыдатнасці яго да ратнай справы.

Кропку медыкі маюць паставіць у чацвер, а сам хлопец спадзяецца на, нарэшце, станоўчае для сябе рашэнне:

“Знаходжуся зараз у 432-м вайсковым шпіталі, праходжу дасканалы агляд і спадзяюся, што лекары нарэшце паставяць кропку ў маёй гісторыі, бо ў судзе гэтага, як бачылі, зрабіць, на жаль, не ўдалося. Апроч гэтага зараз ёсць цудоўны час, калі да мяне могуць спакойна прыйсці мае бацькі і паплечнікі, якім не трэба для сустрэчы са мною ехаць у іншы горад”

Акалічнасцю правы з’яўляецца тое, што накіраваць на цяперашнюю камісію моладзевага актывіста нават без ягоных просьбаў накіравалі супрацоўнікі санітарнай службы ягонай часткі, якія звярнулі ўвагу на тое, што з-за шматлікіх прызначэнняў Хведарук за тры месяцы сваёй службы правёў у шэрагу толькі лічаныя дні, таму менавіта зараз, у цэнтральным вайсковым шпіталі можа быць прынятае рашэнне камісаваць маладзёна.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

В четверг медики должны будут определить, пригодный ли активист Молодого Фронта к дальнейшей службе, либо должен быть направлен домой.

Пятый день активист Молодого Фронта Дмитрий Федорук, который 28 января был арестован а затем военным комиссариатом насильственно направлен на армейскую службу в транспортную часть в Жодино, лежит на очередном уже обследовании о пригодности его к ратному делу.

Точку медики имеют поставить в четверг, а сам парень надеется на, наконец, положительное для себя решение:

“Нахожусь сейчас в 432-м армейском госпитале, прохожу полный осмотр и надеюсь, что врачи наконец поставят точку в моей истории, ведь в суде этого, как видели, сделать, к сожалению, не удалось. Помимо этого сейчас есть прекрасное время, когда ко мне могут свободно прийти мои отцы и сподвижники, которым не надо для встречи со мной ехать в другой город”

Обстоятельством права является то, что направить на сегодняшнюю комиссию молодежного активиста даже без его просьб решили сотрудники санитарной службы его части, которые обратили внимание на то, что из-за многочисленных назначений Федорук за три месяца своей службы провел в строю только считанные дни, поэтому именно сейчас, в центральном армейском госпитале может быть принято решение комисовать юношу.

Барыс Гарэцкі, Радыё Рацыя, Менск

Падрыхтаваў Алесь Лета,
Licviny-INFA

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*