2009 26/06

imagessabПракуратура Маскоўскага раёну Менску даслала адказы грамадзянам, якія прасілі правесьці праверку прадпрыемства “Фаўна горада” ў сувязі зь негуманным стаўленьнем да бяздомных жывёлаў, якія ўтрымліваліся на гэтым прадпрыемстве.

Акрамя таго, заяўнікі зьвярталі ўвагу пракуратуры на прыкметы ў дзеяньнях  кіраўніка “Фаўны горада” парушэньняў статутных мэтаў і фінансавай дысцыпліны прадпрыемства, правоў грамадзянаў, зь якіх, згодна з заявамі валянтэраў і аматараў жывёлаў, фактычна вымагаліся сродкі пад пагрозаю усыпленьня ўтрымліваемых на прадпрыемстве гадаванцаў …

На падобныя заявы ад грамадзянаў, у якіх прадстаўляліся кантакты сьведкаў і ўтрымліваліся прозьбы правядзеньня належнага разьбіральніцтва, супрацоўнікі пракуратуры адказалі проста … Яны пераадрасавалі ўсе (!?) гэтыя скаргі кіраўніцтву аб’яднаньня “Менская гарадзкая жыльлёвая гаспадарка”.

Такім чынам, скаргі “на парушэньне дзейснага заканадаўства Рэспублікі Беларусь службовымі асобамі” КУП “Фаўна горада” скіраваныя службовымі асобамі пракуратуры для разгляду … – службовым асобам …  Як кажуць: “на каго скардзіліся – тыя й меры прымуць” (!?).

Таму зараз актывісты кампаніі супраць жорсткага абыходжаньня зь бяздомнымі жывёламі прапануюць жадаючым зьвярнуцца да пракурора горада Менску з адпаведнай скаргаю на дзеяньні пракуратуры Маскоўскага раёна сталіцы. Ейны  узор падаецца ніжэй у двух варыянтах (бел., рас.)

Пракурору горада Менску
Заяўнік:…………………….
Адрэса:……………………..

СКАРГА

“08” чэрвеня 2009 я зьвяртаўся ў пракуратуру маскоўскага раёну города Менску (копія прыкладаецца). У дадзеным зароце я зьвяртаў увагу пракурора раёну на неправамерныя дзеяньні кіраўніка прадпрыемства «Фаўна города», што знаходзіцца па вул. Гурскага, 42 у Менску. Пры гэтым, мною былі прыведзены спасылкі на розныя інфармацыйныя крыніцы: інтэрнэт (копіі прыкладаюцца) і телеперадачы «Зона Х» і «Панарама нядзелі».

Я прасіў:
1. Правесьці праверку на прадпрыемстве «Фаўна города» з апытаньнем
валянтэраў, што падпісаліся пад артыкулам з сайту www.belaruspartisan.org
8 029 772-72-72 Ірына
8 029 193 73 83 Настасься
8 029 705 58 98 Ксенія
8 029 703 94 57 Натальля;
2. Даць праўную ацэнку абыходжаньню з жывёламі на «Фаўне города»;
3. Прыняць меры пракурорскага рэагаваньня;
4. Аб выніках паведаміць пісьмова заяўніку.

“16” чэрвеня 2009 года я атрымаў адказ з пракуратуры маскоўскага раёну Менску за подпісам ……………… Ня гледзячы на тое, што ў дадатках фігуруюць моманты аб сур’ёзных, у тым ліку і фінансавых парушэньнях «Фаўны города», пракурор ………………. праігнараваў мой зварот. Ён перанакіраваў яго ў «Менскую гарадзкую жыльлёвую гаспадарку».

Лічу, што пракурор ……………. не выкарыстаў нададзеныя яму паўнамоцтвы ў адпаведнасьці з арт.27 Закону Рэспублікі Беларусь «Аб пракуратуры Рэспублікі Беларусь» цалкам фармальна падыйшоў да майго звароту, нават не апытаў валянтэраў, тэлефоны якіх пазначаныя у прозьбе маёй заявы. Тым самым ён парушыў арт. 15 Закону Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах грамадзянаў».

ПРАШУ:
1. Правесьці праверку па маёй скарзе;
2. Прыняць меры службовага рэагаваньня ў адносінах да пракурора …………..;
3. Ініцыяваць праверку па маім першым звароце ад «__» ______2009 году.
4. Адказаць у адпаведнасьці з Законом Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах грамадзянаў”.

Дадаткі:
– копія звароту пракурору маскоўскага раёну города Менску ад “_”____2009г.;
– артыкул з сайту www.belaruspartisan.org ад 04.06.2009;
– артыкул з сайту www.interfax.by от 09.06.2009;

«___» _______2009г.    ___________
подпіс

*

*

СКАРГА (рас.)

Прокурору города Минска

Заявитель: ………………………..

Проживающий:……………………..

ЖАЛОБА

«___»____________2009г. я обращался в прокуратуру Московского района города Минска (копия обращения прилагается). В данном обращении я обращал внимание прокурора Московского района на ужасные вещи, которые происходят на предприятии «Фауна города» по ул. Гурского, 42, ссылаясь на различные интернет источники (копии прилагаются) и сюжеты из телепередач «Зона Х» и «Панорама недели», и просил:

1. Провести проверку на предприятии «Фауна города» с опросом волонтеров подписавшихся под статьёй с сайта www.belaruspartisan.org

8 029 772-72-72 Ирина
8 029 193 73 83 Анастасия
8 029 705 58 98 Ксения
8 029 703 94 57 Наталья;

2. Дать правовую оценку обращению с животными на «Фауне города»;

3. Принять меры прокурорского реагирования;

4. О результатах сообщить письменно отправителю.

«____» _________2009г. я получил ответ из прокуратуры Московского района города Минска за подписью …………….. (имя подписавшегося прокурора) . Несмотря на то, что в приложениях фигурируют моменты о серьёзных финансовых нарушениях «Фауны города» ……………..(имя подписавшегося прокурора) проигнорировал  моё обращение перенаправив его в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Считаю, что ……………………….. (имя подписавшегося прокурора) не воспользовался своими полномочиями в соответствии со ст.27 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» формально отнесшись к моему обращению, даже не опросив волонтеров, телефоны которых указаны в просьбе моего обращения. Тем самым нарушив ст.15 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан».

ПРОШУ:

1. Провести проверку по моей жалобе;

2. Принять меры служебного реагирования по отношению к ………………………(имя подписавшегося прокурора);

3. Инициировать проверку по моему первому обращению от «___»________2009г.

4. Ответить в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан».

Приложения:

– копия обращения прокурору Московского района города Минска от «___»________2009г.

–  статья с сайта www.belaruspartisan.org от 04.06.2009;

– статья с сайта www.interfax.by от 09.06.2009;

«____»__________2009г.                 _____________

P/S
Адрэса Пракуратуры горада Менску:
220053, г. Менск, вул. Шчадрына,1
Тэлефоны: 223-53-81, 288-66-71

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*