2009 05/08

сп-ня Бэлхацэн

Прэзыдэнту Міжнароднае фэдэрацыі правоў чалавека (FIDH) Сухайр Бэлхасэн было адмоўлена ў атрыманьні візы ў беларускім кансуляце ў Парыжы. (далей – правапіс першакрыніцы)

Пад час свайго плануемага  візіту ў Беларусь спадарыня Белхасэн намервалася сустрэцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, абмеркаваць сітуацыю з дэмакратызацыяй беларускага грамадства, а таксама прыняць удзел у слуханьні справы па адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб’яднаньня “Наша Вясна” у Вярхоўным Судзе, якое пачнецца 10 жніўня. Пытаньне з хранічнай нерэгістрацыяй праваабарончага аб’яднаньня “Наша Вясна”, як і іншых грамадскіх арганізацый хвалюе і непакоіць міжнародныя правабарончыя арганізацыі, у тым ліку і FIDH.

Увосень 2007 года  Прэзідэнт FIDH  Сухайр Белхасэн упершыню наведала Беларусь. Пад час знаходжання ў Менску яна накіравала афіцыйныя лісты ў Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства юстыцыі ды іншыя ўстановы, у якіх прасіла аб сустрэчы з кіраўніцтвам гэтых ведамстваў. Аднак афіцыйныя асобы праігнаравалі яе зварот.

Нагадаем, што з 2004 года ліквідаваны ўладамі праваабарончы цэнтр “Вясна” з’яўляецца сябрам гэтай уплывовай міжнароднай праваабарончай арганізацыі, якая аб’ядноўвае 155 арганізацый з многіх краін свету.  У 2007 годзе беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага абралі віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Прэзиденту Международной фдерации прав человека (FIDH) Сухайр Белхассен было отказано в получении визы в беларуском кансульстве в Париже.

Во время своего плануемого  визита в Беларусь госпожа Белхассен намеревалась встретиться с представителями гражданского общества, обсудить ситуацию с демократизацией беларуского общества, а также принять участие в слушании дела по отказу в государственной регистрации общественного правозащитного объединения “Наша Вясна” в Верховном Суде, которое начнется 10 августа. Вопрос с хронической нерегистрацией правозащитного объединения  “Наша Вясна”, как и других общественных организаций волнует и беспокоит международные правозащитные организации, в том числе и FIDH.

Осенью 2007 года  Президент FIDH  Сухайр Белхассен впервые навестила Беларусь. Во время нахождения в Менске она направила официальные письма в Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и другие учреждения, в которых просила о встрече с руководством этих ведомств. Однако официальные лица проигнорировали ее обращение.

Напомним, что с 2004 года ликвидированный властями правозащитный центр “Вясна” является членом этой влиятельной международной правозащитной организации, которая объединяет 155 организаций с многих стран мира.  В 2007 году беларуского правозащитника Алеся Беляцкого выбрали вице-президентом Международной федерации прав человека.

Паводле spring96.org,

Алесь ЛЕТА,

prava-by.info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*