2008 09/10

Euraparlament abmerkavau …Паводле Хартыі 97, Вясны 96 …Дэпутаты заявілі, што «парлямэнскія выбары» у краіне былі несвабоднымі й недэмакратычнымі ды выказаліся за супрацоўніцтва з апазыцыяй у пытаньнях дэмакратызацыі Беларусі. Па выніках абмеркаваньня будзе прынятая адпаведная рэзалюцыя. (далей выкарыстоўваецца правапіс – адной з перашакрыніцаў)

На пачатку дыскусіі ў Эўрапарлямэнце старшыня паседжаньня Эўрапарлямэнту вітала на трыбуне Аляксандра Мілінкевіча і Аляксандра Казуліна і іншых сяброў беларускай дэлегацыі, Паўла Севярынца і Віктарку Карняенку, паведамляе “Радыё Свабода”.

Дакладчык па беларускім пытаньні, дзяржаўны міністар Францыі па справах Эўропы, Жан П’ер Жуе (Jean-Pierre Jouyet): “Выбары ў Беларусі нас не задаволілі”. “Эўразьвяз максымальна адкрыты для Беларусі, і мы павінны пачынаць супрацоўніцтва ня толькі з ўладамі, але і з грамадзянамі”.

Эўракамісар Чарлі Маккрыві (Charlie McCreevy) таксама выказаў расчараваньне мінулымі выбарамі: “Як мы можам гарантаваць, што болей ня будзе палітвязьняў у Беларусі? Што далей?” “Лічым, што трэба падтрымліваць палітычны дыялёг зь беларускімі уладамі. Важна дапамагчы беларусам у дэмакратычным разьвіцьці, мы мусім патрымліваць грамадзянскую супольнасьць, недзяржаўныя арганізацыі, незалежную прэсу і Эўрапейскі гуманітарны ўнівэрсытэт у Вільні. Беларусь ляжыць у сэрцы Эўропы. Мы мусім зрабіць крокі для фармаваньня дэмакратыі. У іншым выпадку будзе стагнацыя ў гэтай краіне і яе далейшая залежнасьць ад Расеі”.

Дэпутат Чарльз Тэнак (Charles Tannock) зь Вялікабрытаніі выказаўся за пачатак сурацоўніцтва зь Беларусьсю: “Мы павінны адрэагаваць на вызваленьне вязьняў, каб Беларусь пайшла далей у правільным кірунку. Мы павінны выкарыстоўваць палітытку бізуна і перніка, каб Беларусь заняла месца ў сям’і эўрапейскіх народаў”

Дэпутат Ян-Марынус Віерсма (Jan-Marinus Wiersma) з Галяндыі таксама выказаў незадаволенасьць вынікамі мінулых выбараў і выступіў за дыялёг. Але пры гэтым заклікаў не скасоўваць санкцыі супарць чыноўнікаў, а дыялёг зь беларускімі ўладамі весьці з удзелам апазыцыі.

Януш Анышкевіч з Польшчы зазначыў, што Лукашэнка хоча дыялёгу з Эўропай толькі на сваіх умовах, і заклікаў заходнія фірмы актыўней уключацца ў прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў, каб выціснуць расейскі капітал.

Элізабэт Шродтэр зь Нямеччыны ад імя групы зялёных заявіла, што ў Беларусі няма умоў для дэмакратыі, у тым ліку свабоды слова. “Патрэбныя адпаведныя ўмовы, каб зьмяніць сытуацыю й стварыць новы фінансавы інструмэнт для падтрымкі беларускай апазыцыі”, — сказала яна.

Польскі дэпутат Конрад Шыманскі заклікаў у дачыненьнях зь Менскам паслугавацца прынцыпам “Саступка за саступку”.

Прадстаўнік Гадяндыі Эрык Мэер выказаўся за абарону правоў грамадзян Беларусі, якія хочуць карыстацца роднай мовай.

Галяндзец Бастыян Бэльдэр (Bastiaan Belder) заклікаў зьменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў да 35 эўра — як для ўкраінцаў.

Польскі эўрадэпутат Яцэк Пратасевіч (Jacek Protasiewicz) заклікаў дамагацца ліквідацыі прычын, якія выклікалі ў Беларусі зьяўленьне палітвязьняў. Ён прапанаваў у рамках палітыкі “крок за крокам” на паўгоду замарозіць санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пры канцы ён нагадаў пра ўціск Саюзу палякаў з Анжалікай Борыс на чале.

Юстас Палецкіс зь Літвы заклікаў арганізаваць сапраўдную дыскусію між Беларусьсю і Эўразьвязам у самой Беларусі.

Жанін Гэніс-Плясшэрт (Jeanine Hennis-Plasschaert), з Галяндыі распавяла, што апазыцыя знаходзіцца ў вельмі складанай сытуацыі й патрабуе дапамогі. Яна заклікала зьменшыць цану шэнгенскіх візаў для беларусаў, а таксама прапанавала, каб у панядзелак у Парыжы разам з Мартынавым прынялі Казуліна зь Мілінкевічам.

Войцэх Рашкоўскі з Польшчы зьвярнуў увагу на небясьпеку страты незалежнасьці Беларусі: “Эканамічны ключ да сытуацыі ў Беларусі мае Расея”.

Прадстаўнік Румыніі Адрыян Севярын заклікаў разўмаўляць зь беларускім урадам, падтрымліваць дэмакратычную апазцыю, і скіраваць дыялёг на карысьць беларусаў, а не рэжыму.

Марыян Гаркін (Marian Harkin) з Ірляндыі зьвярнула ўвагу на спыненьне праектаў аздараўленьня чарнобыльскіх дзяцей зь Беларусі ў Эўропе.

Юзаф Пінёр (Jozef Pinior): “Палітыка Эўразьвязу цалкам павінна быць скіраваная на беларускае грамадзтва”.

Ян Гаўронскі (Jas Gawronski): “Нядаўнія выбары «палаты» ўзмацнілі вобраз Беларусі як бананавай рэспублікі”.

Лібар Роўчак (Libor Roucek): “Эўразьвяз павінен больш дапамагаць грамадзянскай супольнасьці, незалежным СМІ і няўрадавым арганізацыям Беларусі”. Прадстаўнік Чэхіі выказаўся таксама за адмену віз для беларусаў.

Сябра Рады Эўразьвязу Жан П’ер Жуе ў выніковым слове зазначыў, што Францыя, якая старшынюе ў ЭЗ, надае вялікую ўвагу суседзям Эўразьвязу, у тым ліку Беларусі: “ЭЗ гатовы зрабіць крок, калі ўлады ў Менску зробяць нейкія намаганьні. Нашая дапамога абумоўленая добрай воляй у Беларусі”.

Ён таксама заявіў, што зробіць усё, каб дзеці і студэнты зь Беларусі атрымлівалі бясплатныя візы ў Эўразьвяз. Паводле ягоных слоў, ЭЗ і надалей гатовы падтрымліваць беларускую апазыцыю.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

В Европарламенте прошли дебаты по ситуации в Беларуси

Депутаты заявили, что “парламентские выборы” в стране были несвободными и недемократическими и высказались за сотрудничество с оппозицией в вопросах демократизации Беларуси. По итогам обсуждения будет принята соответствующая резолюция. (дальше используется правописание – одного с первоисточников)

На начале дискуссии в Европарламенте председатель заседания Европарламента приветствовала на трибуне Александра Милинкевича и Александра Козулина и других членов беларуской делегации, Павла Северинца и Виктора Карниенку, сообщает “Радио Свобода”.

Докладчик по беларускому вопросу, государственный министр Франции по делам Европы, Жан Пьер Жует (Jean-Pierre Jouyet): “Выборы в Беларуси нас не удовлетворили”. “Евросоюз максимально открыт для Беларуси, и мы должны начинать сотрудничество не только с властями, но и с гражданами”.

Еврокомиссар Чарли Маккриви (Charlie McCreevy) тоже высказал разочарование прошедшими выборами: “Как мы можем гарантировать, что больше не будет политзаключенных в Беларуси? Что дальше?” “Считаем, что надо поддерживать политический диалог с беларускими властями. Важно помочь беларусам в демократичном развитии, мы должны поддерживать гражданское общество, негосударственные организации, независимую прессу и Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Беларусь находится в сердце Европы. Мы должны сделать шаги для формирования демократии. В ином случае будет стагнация в этой стране и ее дальнейшая зависимость от России”.

Депутат Чарльз Тэнок (Charles Tannock) с Великобритании высказался за начало взаимодействия с Белорусью: “Мы должны отреагировать на освобождения заключённых, чтобы Беларусь пошла дальше в правильном направлении. Мы должны использовать политику бича и пряника, чтобы Беларусь заняла место в семье европейских народов”.

Депутат Ян-Маринус Виерсма (Jan-Marinus Wiersma) с Голландии тоже высказал неудовольствие итогами прошедших выборов и выступил за диалог . Но при этом призвал ни отменять санкции против чиновников, а диалог с беларускими властями проводить с участием оппозиции.

Януш Анишкевич с Польши отметил, что Лукашенко хочет диалога с Европой только на своих условиях, и призвал западные фирмы активнее включатся в приватизацию беларуских предприятий, чтобы выжать российский капитал.

Элизабет Шродтер с Германии от имени группы зеленых заявила, что в Беларуси нет условий для демократии, в том числе свободы слова. “Нужные соответствующие условия, чтобы изменить ситуацию и создать новый финансовый инструмент для поддержки беларуской оппозиции”, – сказала она.

Польский депутат Конрад Шиманский призвал в отношениях с Минском пользоваться принципом “Уступка за уступку”.

Представитель Голландии Эрик Мэйер высказался за защиту прав граждан Беларуси, которые хотят пользоваться родным языком.

Голландец Бастиан Бельдер (Bastiaan Belder) призвал изменить цену на шенгенские визы для беларусов до 35 евро – как для украинцев.

Польский евродепутат Яцек Протосевич (Jacek Protasiewicz) призвал добиваться ликвидации причин, которые вызвали в Беларуси появления политзаключённых. Он предложил в рамках политики “шаг за шагом” на полугодие заморозить санкции против беларуских властей. В конце он напомнил про притеснение Союза поляков с Анжеликой Борис во главе.

Юстас Палецкис с Литвы призвал организовать настоящую дискуссию межу Белорусью и Евросоюзом в самой Беларуси.

Жанин Генис-Пласшерт (Jeanine Hennis-Plasschaert), с Голландии рассказала, что оппозиция находится в очень сложной ситуации и требует помощи. Она призвала уменьшить цену шенгенских виз для беларусов, а также предложила, чтобы в понедельник в Париже вместе с Мартыновым приняли Козулина с Милинкевичем.

Войцех Рашковский с Польши обратил внимание на опасность потери независимости Беларуси: “Экономический ключ к ситуации в Беларуси имеет Россия”.

Представитель Румынии Адриан Северин призвал разговаривать с беларуским правительством, поддерживать демократическую оппозицию, и направить диалог на пользу беларусов, а не режима.

Мариян Гаркин (Marian Harkin) с Ирландии обратил внимание на прекращение проектов по оздоровлению чернобыльских детей из Беларуси в Европе.

Юзеф Пинёр (Jozef Pinior): “Политика Евросоюза целиком должна быть направлена на беларуское общество”.

Ян Гавронский (Jas Gawronski): “Недавние выборы “палаты” усилили образ Беларуси как банановой республики”.

Либар Ровчак (Libor Roucek): “Евросоюз должен более помогать гражданскому сообществу, независимым СМИ и неправительственным организациям Беларуси”. Представитель Чехии высказался также за отмену виз для беларусов.

Член Совета Евросоюза Жан Пьер Жует в итоговом слове отметил, что Франция, которая председательствует в ЕС, придает большое внимание соседям Евросоюза, в том числе Беларуси: “ЕС готов сделать шаг, если власти в Минске сделают такие-же усилия. Наша помощь зависит от доброй воли в Беларуси”.

Он также заявил, что сделает всё, чтобы дети и студенты из Беларуси получали бесплатные визы в Евросоюз. Согласно его слов, ЕС и впредь готов поддерживать беларускую оппозицию.

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*