2009 29/08

Беларускія палітыкі й грамадзкія дзеячы прынялі адкрыты зварот да Адміністрацыі прэзыдэнта, Мінгарвыканкаму, Нацыянальнага сходу й Рады міністраў, у якім заклікалі спыніць перасьлед вернікаў царквы “Новае жыцьцё”. Аўтары звароту нагадваюць кіраўніцтву Беларусі “аб адказнасьці й перад Богам, і перад людзьмі за дэстабілізацыю сытуацыі ў краіне”. (далей – правапіс першакрыніцы)

Ліст падпісалі пісьменнік Уладзімір Арлоў, лідэр Партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, мастак Аляксей Марачкін, лідэр руху “За свабоду” Аляксандр Мілінкевіч, лідэр “Маладога фронту” Зміцер Дашкевіч ды іншыя.

БелаПАН нагадвае, што грамадзянская справа паміж царквой і сталічнымі ўладамі па пытанні зносу будынка, дзе збіраюцца вернікі, вялася з 2005 года. Сёлета Вышэйшы гаспадарчы суд пацвердзіў законнасць рашэння гарвыканкама, за будынак царква мусіла атрымаць 37,5 млн рублёў. Днямі вернікі ў чарговы раз адмовіліся перадаць будынак.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Беларуские политики и общественные деятели приняли открытое обращение к Администрации президента, Мингорисполкома, Национального схода и Советы министров, в котором призвали остановить преследование верующих церкви “Новая жизнь”. Авторы обращения напоминают руководству Беларуси “об ответственности и перед Богом, и перед людьми за дестабилизацию ситуации в стране”.

Обращение подписали писатель Владимир Орлов, лидер Партии БНФ Лявон Боршчевский, художник Алексей Марочкин, лидер движения “За свободу” Александр Милинкевич, лидер “Молодого фронта” Дмитрий Дашкевич и другие.

БЕЛАПАН напоминает, что гражданское дело между церковью и столичными властями по вопросу сноса здания, где собираются верующие, велось с 2005 года. В этом году Высший хозяйственный суд подтвердил законность решения горисполкома, за здание церковь должна была получить 37,5 млн рублей. Днями верующие в очередной раз отказались передать здание.

Паводле “Эўрапейскага радыё”,
Алесь ЛЕТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*