Не забірай жыцьцё!
2008 13/10

Budynak KDB (Miensk)Начальнік упраўленьня КДБ па Гарадзенскай вобласьці І.П.Сяргеенка “ў інтарэсах дзяржавы” зьвяртаецца ў суд з заявай аб прызнаньні канфіскаванага супрацоўнікамі РАУС Іўеўскага раёну ў жніўні нумару незарэгістраванага выданьня “Свабода” № 127 (14-27.08.2008) экстрэміcцкім.

На думку супрацоўніка органаў бясьпекі ў газэце “зьмешчана інфармацыя, якая носіць адкрытую антыбеларускую накіраванасьць і зьвернутая на дыскрэдытацыю асноўных накірункаў унутранай і зьнешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Надрукаваныя ў ёй артыкулы утрымліваюць матэрыялы, якія прапагандуюць экстрэмісцкую дзейнасьць і генацыд грузінскіх уладаў у адносінах да асецінскага народу”. Як зазначана ў заяве аб устанаўленьні фактаў, якія маюць юрыдычнае значэньне, у артыкуле “Вайна ў Грузіі” прысутнічаюць прыкметы кампраментацыі дзейнасьці праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь, якія не дазволілі правесьці ля будынку расейкай амбасады актывістам незарэгістраванай моладзевай арганізацыі “Малады Фронт” радыкальна-экстрэмісцкага накірунку несанкцыянаванай акцыі на знак салідарнасьці з супрацьзаконнымі дзеяньнямі грузінскіх уладаў у дачыненьні да асецінскага народу.

Улічваючы ранейшую інфармацыю пра накіраваньне Гарадзенскім КДБ у суд адпаведных заяваў, можна адзначыць, што рэгіянальныя сьпецслужбы ажыцьцяўляюць маштабную аперацыю, накіраваную на падаўленьне свабоды слова і супраць апанентаў улады ў перыяд правядзеньня выбарчай кампаніі.

*
*
(Паведамленьне, рас..)

КГБ считает газету “Свабода” экстремистской

Начальник управления КГБ по Гродненской области И.П.Сергеенко “в интересах государства” обращается в суд с заявлением о признании конфискованного сотрудниками РАВД Ивьевского района в августе номера незарегистрированного издания “Свобода” № 127 (14-27.08.2008) экстремистским.
По мнению сотрудника органов безопастности в газете “размещена информация, которая носит откровенную антибеларускую направленность и обращена на дискредитацию основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь. Напечатанные в ней статьи содержат материалы, которые пропагандируют экстремистскую деятельность и геноцид грузинских властей в отношении асетинского народа”. Как отмечено в заявлении об установлении фактов, которые имеют юридическое значение, в статье “Война в Грузии” присутствуют признаки компроментации деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь, которые не разрешили провести у здания российского посольства активистам незарегистрированной молодежной организации “Малады Фронт” радикально-экстремистского направления несанкционированной акции в знак солидарности с противозаконными действиями грузинских властей в отношении асетинского народа.

Учитывая прежнюю информацию про направление Городненским КГБ в суд соответствующих заявлений, можно отметить, что региональные спецслужбы осуществляют масштабную операцию, направленную на подавление свободы слова и против оппонентов власти в период проведения избирательной компании.

17.09.2008.
Паводле spring96.org

Камэнтар праваабаронцы

2 thoughts on “КДБ лічыць газэту “Свабода” экстрэмісцкай”

  1. Ales` says:

    Скрайняй і антыбеларускай, экстрэмісцкай можна назваць усю палітыку, скіраваную на абыход Канстытуцыі РБ, трактоўкі міжнародных нормаў права з пазыцыяў ідэалягічнай мэтазгоднасьці й накарысьць адраджаемага такім чынам ФАНТОМНА-саюзнага “патрыятызму” замест натуральнага для незалежнае Беларусі, нацыянальна-беларускага …

    Менавіта падобная пазыцыя й дэструктыўна-правакацыйная дзейнасьць (палітычны перасьлед іншадумства, падаўленьне свабоды слова … з парушэньем агульнапрызнаных нормаў міжнароднага права ў галіне правоў чалавека) – ёсьць нічым іншым,як падрывам “канстытуцыйнага ладу” Рэспублікі Беларусь !!!

  2. Не смог удержатся и не сообщить, что у prava-by.info появился еще один постоянный читатель ;).
    Пишите чаще!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*