2009 20/09

19 верасьня ў міліцыю выклікалі вілейскіх дэмактывістаў Уладзімера Малярчука, Аляксея Сюдака й Алеся Наркевіча. На іх быў складзены пратакол аб адміністратыўным цыйным правапарушэньні. Ім інкрымінуецца парушэньне Закону «Аб масавых мэрапрыемствах» падчас усталяваньня крыжоў памяці рэпрэсаваных. На наступным тыдні справа будзе перададзена ў суд.

Кожны з абвінавачаных 15 верасьня падпісаў заяву з па факце зносу памінальных крыжоў на месцы расстрэлу Расьціслава Лапіцкага. Але ж замест разьбіральніцтва па факце вандалізму, у міліцыі ім паведамілі, што ідзе адміністрацыйны працэс. Вілейскі райвыканкам зьвярнуўся ў РАЎС, каб міліцыя разабралася з удзельнікамі несанкцыянаванага мітынгу. Менавіта так, райвыканкамаўскія ідэолагі назвалі мэрапрыемства па ўсталёўцы крыжоў і грамадзкае паніхіды. Туды ж прыкладзена заява й дырэктара Вілейскага лясгасу сп. Касяка, які патрабуе “разабрацца” з крыжамі на тэрыторыі яго ўладаньняў.

Актывісты патлумачылі, што мэрапрыемства мітынгам ніяк назваць нельга. Бо на мітынгах “выказваюць патрабаваньні, абмяркоўваюць сацыяльна-палітычныя пытаньні, прыцягваюць увагу да праблемы і г.д.”. 1 верасьня, на дзень нараджэньня Расьціслава Лапіцкага, людзі проста ўсклалі кветкі на месца расстрэлу, усталявалі памінальныя крыжы ў акце грамадзянскай паніхіды. У выказваньнях гучала толькі тое, што места, дзе расстраляны Лапіцкі – гэта мэмарыял памяці, што мы павінны памятаць сваіх гэрояў.

Памяць продкаў – пад забаронаю!? А вандалізм …?! У Беларусі ён, аказваецца, таксама бывае ПРАВІЛЬНЫМ …!?

*
*
(Паведамленьне, рас.)

19 сентября в милицию вызвали вилейских дэмактывістаў Владимира Малерчука, Алексея Сюдака и Алеся Наркевича. На их был составленный протокол о административном правонарушении. Им инкриминируется нарушение Закону «О массовых мероприятиях» во время установления крестов памяти репрессированных. На следующей неделе справа будет передано в суд.

Каждый из обвинённых 15 сентября подписал заявление против сноса памятных крестов на месте расстрэла Растислава Лапицкого. Но вместо разбирательства конкретно самого заявления, в милиции им сообщили, что против их возбуждён административный процесс. Вилейскі райисполком обратился в РОВД, чтобы милиция разобралась с участниками несанкционированного митинга. Именно так, райисполкомовские идеологи назвали мероприятие по установке крестов. Туда же приложено заявление и директора Вилейского лесхоза г-на. Косяка, который требует “разобраться” с крестами на территории его угодий.

Активисты пояснили, что мероприятие митингом никак назвать нельзя. Ведь на митингах “высказывают требования, обсуждают социально-политические вопросы, привлекают внимание к проблемам и т. д.”. 1 сентября, на день рождения Растислава Лапицкого, люди просто возложили цветы на место расстрэла, установили памятные кресты в акте гражданской панихиды. В высказываниях звучало только то, что место, где расстреляли Лапицкого – это мемориал памяти, что мы должны помнить своих героев.

Память предков – пад запретом!? А вандализм … ?! В Беларуси он, оказывается, тоже бывает ПРАВИЛЬНЫМ?!!

1) Тэкст заявы ў міліцыю па факце руйнаваньня памінальных крыжоў

1) Міліцэйскі пратакол аб адміністратыўным правапарушэньні

Міліцэйскі пратакол аб адміністратыўным правапарушэньні

Паводле vialejka.org,

Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал.

One thought on “Памяць продкаў – пад забаронаю! А вандалізм…?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*