Не забірай жыцьцё!
2008 17/10

U. Kacora (Homel)Намеснік старшыні Гомельскай абласной арганізацыі Аб’яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Кацора звярнуўся ў Канстытуцыйны суд з патрабаваннем выканаць рашэнне Камітэта ААН па правах чалавека аб аднаўленні дзейнасці грамадскага аб’яднання «Грамадзянскія ініцыятывы». (правапіс першакрыніцы)

У чэрвені 2003 года Гомельскі абласны суд па іску ўпраўлення юстыцыі вынес рашэнне аб ліквідацыі ГА «Грамадзянскія ініцыятывы», адным з заснавальнікаў якога з’яўляўся У.Кацора. Пасля таго як былі вычарпаны ўсе ўнутрыдзяржаўныя спосабы прававой абароны, старшыня грамадскага аб’яднання Віктар Карняенка звярнуўся ў Камітэт ААН па правах чалавека.

У кастрычніку 2006 года камітэт прызнаў, што ГА «Грамадзянскія ініцыятывы» падлягаюць аднаўленню на працягу 90 дзён пасля прыняцця згаданых меркаванняў аб парушэнні з боку Рэспублікі Беларусь права на свабоду асацыяцый.

«Шматразовыя звароты па пытанні выканання ўзважванняў камітэта ААН у кампетэнтныя дзяржаўныя органы Беларусі былі безпаспяховымі, бо ў нашай краіне адсутнічаюць юрыдычныя механізмы, скіраваныя на рэалізацыю грамадзянамі права, што замацавана артыкулам 61 Канстытуцыі», — гаворыцца ў звароце ў Канстытуцыйны суд.

У сувязі з гэтым У. Кацора просіць КС прыняць меры для рэалізацыі грамадзянамі сваіх правоў. Аналагічныя звароты накіраваны ў МЗС і Міністэрства юстыцыі.

Амаль адначасна Кацора звярнуўся да начальніка УКДБ па Гомельскай вобласці з просьбай вярнуць яму рызограф, сканфіскаваны 14 снежня 2007 года ў прыватным доме ў вёсцы Чкалава Гомельскага раёна, што належыць бацькам сябра АГП Зінаіды Шумілінай. Канфіскацыю тэхнікі супрацоўнікі КДБ патлумачылі правядзеннем аператыўна‑вышуковых дзеянняў у рамках распачатай крымінальнай справы ў адносінах да сябраў арганізацыі «Малады фронт».

Алена Германовіч,
БелаПАН

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Кацора обращается в Конституционный суд и КГБ (Гомель)

Заместитель председателя Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Кацора обратился в Конституционный суд с требованием соблюсти решение Комитета ООН по правам человека о возобновлении деятельности общественного объединения “Гражданские инициативы”.

В июни 2003 года Гомельский областной суд по иску управления юстиции вынес решение о ликвидации ГО “Гражданские инициативы”, одним с основателей которого являлся В.Кацора. После того как были исчерпаны все внутригосударственные способы правовой защиты, председатель общественного объединения Виктор Корниенко обратился в Комитет ООН по правам человека.

В октябре 2006 года комитет признал, что ГА “Гражданские инициативы” подлежат воссозданию в течение 90 дней после принятия упомянутых мнений о нарушении со стороны Республики Беларусь права на свободу ассоциаций.

“Многоразовые обращения по вопросу выполнения заключений комитета ООН в компетентные государственные органы Беларуси были безрезультатными, ведь в нашей стране отсутствуют юридические механизмы, направленные на реализацию гражданами права, что закреплено статьёй 61 Конституции”, – говорится в обращении в Конституционный суд.

В связи с этим В. Кацора просит КС принять меры для реализации гражданами своих прав.

Аналогичные обращения направлены в МИД и Министерство юстиции.
Почти одновременно Кацора обратился к начальнику УКДБ по Гомельской области с просьбой возвратить ему ризограф, подвергнуты конфискации 14 декабря 2007 года в частном доме в деревне Чкалова Гомельского района, который принадлежит родителям члена ОГП Зинаиды Шумилиной. Конфискацию техники сотрудники КГБ пояснили проведением оперативно розыскных действий в рамках открытого уголовного дела в отношении членов организации “Малады фронт”.

Алена Германовіч,
БелаПАН

Алесь Лета,
Licviny-INFA

4 thoughts on “Кацора зьвяртаецца ў Канстытуцыйны суд і КДБ (Гомель)”

 1. Alaksiej says:

  ВЯЛІКІ аптыМІСТЫЧНЫ КАМЭНТАР …

  Бо ў выніку – будзе так,
  як на тое ёсьц воля … – ГАСПОДНЯЯ!

  Зыходзячы з апошніх тэлевізыйна-выбарчых найвышэйшых афіцыйна-прапагандыскіх установак УСЁ МІЖНАРОДНА-ВОНКАВАЕ ў галіне стандартаў права ці дэмакратычных каштоўнасьцяў (якія ў іх адлюстраваныя) – ёсьць ІХНЫМІ ПАНЯЦЬЦЯМІ …, якія “вераломна” навязваюцца “правільнай беларускай сыстэме кіраваньня” і “хатня-калгаснаму дэмакратызму” (… – сваеасабліваму новаму “-ізму”).

  А ўсё ІХНАЕ (тым больш, без славяна-расавай “арыентацыі” ці “прапіскі”), аднім словам, “празаходняе” … – ёсьць НЯ НАШАЕ! А таму, падлягае, калі не масава-прылюднай ідэалягічна-прапагандыскай экзекуцыі (бо ДЫМА-кратызацыя ж), дык ужо – поўнаму ігнараваньню на практыцы.

  Калі падобны загад гучыць – на вышэйшым роўні, пра якія выкананьні міжнародных абавязальніцтваў можа ісьці размова!? Сыстэма цалкам працуе па загадзе – усе Прачынаюцца й “ходзяць пад дуламі” спэцоў у “шэрым” (у сыстэмы – свае “СПЭЦдакладчыкі” і свая АСАМБЛЕЯ) …

  У краіне, дзе ПАКАЗАЛЬНА-РЫТУАЛЬНА даўно растаптаная Канстытуцыя, зьняважаны Канстытуцыйны СУД (Ганчар, здаецца, адтуль …), адбылася расправа над суб’ектамі вышэйшай судовай сыстэмы, вайсковага кіраўніцтва (Захаранка), заканадаўчага прадстаўніцтва і палітычных апанэнтаў (ВС 13-га скліканьня, Карпенка)…, зьняважаны й падмануты народ, у якога адабранае права голасу й выбару (рэфэрэндум і пэрманэнтныя выРАбы) … – няма падставаў для рэальнай дэмакратызацыі і выкананьня (нейкіх там) рэкмэндацыяў КПЧ ААН …

  Сфэра правоў і свабодаў – варожая тэма, навязваемая для развалу СЫСТЭМЫ … (пра гэта ў голас ТРУБІЦЬ сам “кароль”)

  А з “кустоў” міжнароднага ведамства РБ адразу выходзіць усё той жа “драўляны” мужык у “шэрым” і проста так, “у лоб”, 1000 і 1 раз кажа па “БТ”: “А-а-а … дык гэта ж усяго толькі рэкамэнда-а-цы-і. Гэта не загад! Што-што!? У нас усё ў норме! У нас усё па нашым нутраным законе (хоць і ў зоне, аўт.) … А не па іхных – заходніх паняцьцях!!!”

  І ніхто, з гэтак званых, бліскучых Міжнародных інстытуцыяў права (і нават не права)… ніколі:
  1) не загадае “калгасьніку” зьняць “лапці бязглуздага невуцтва й ваяўнічай вясковай патрыярхальнасьці” у “храме ўласнай старажытна-праведнай краіны” …;
  2) не загадае … яшчэ шмат чаго, бо мова “загадаў” і “ультыматумаў” – гэта мова варожасьці й канфрантацыі, мова санкцыяў у міжнародным лексыконе …

  А Беларусь – ёсьць улюбёным дзіцём у калысцы ласкавае маці Эўропы. Беларусь – ёсьць ейнай душою й сэрцам …

  АДЗІНАЕ НА ШТО МОЖНА тут СПАДЗЯВАЦЦА – НА БОГА!

  Таму …
  Ойча наш, які ёсьц у нябёсах …
  ДА СЬВЯЦІЦЦА ІМЯ ТВАЁ …
  ДЫ ПРЫЙДЗЕ ЦАРСТВІЕ ТВАЁ,
  ДЫ БУДЗЕ ВОЛЯ ТВАЯ,
  ЯК НА НЕБЕ … ТАК І НА ЗЯМЛІ … … …
  на нашай спакутаванай ад зьдзеку й прыніжэньня зямлі…
  АМІН

 2. Губко says:

  Автор всё очень метко подметил

 3. WetGirl says:

  Выражаю признательность авторам сайта prava-by.info за замечательно проделанную работу.

  C уважением, бисексуальная Федора

 4. WetSexy says:

  Я хотела бы выразить искреннюю признательность создателям сайта prava-by.info за проделанную работу.

  С наилучшими пожеланиями, желающая познакомиться Психея

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*