2009 15/10
Сяргей Гоўша, Баранавічы

Сяргей Гоўша, Баранавічы

Баранавіцкія праваабаронцы намагаюцца праз праваахоўныя органы спыніць ганебную практыку забароны масавых мерапрыемстваў мясцовымі ўладамі. Сяргей Гоўша, Карней Пятровіч і Віктар Сырыца падрыхтавалі заяву ў пракуратуру Баранавіцкага раёна з нагоды чарговай адмовы ў пікеце.

Па словах Сяргея Гоўшы, яны абураны самой формай адказу: “ваша заява аб правядзенні пікету ў горадзе Баранавічы не адпавядае дзейсным нарматыўным актам”. У сваёй заяве ў пракуратуру праваабаронцы звяртаюць увагу, што ім зусім не паведамлена, у чым справа, які нарматыўны акт яны парушылі. Таксама ўказваюць пра парушэнне тэрміну адказу. Згодна закона, адказ павінен быў прыйсці за 5 дзён да правядзення мерапрыемства, а прыйшоў за 2 дні. Калі б нават і быў дазвол, то не хапіла б часу на падрыхтоўку пікету, для таго, каб паведаміць у прэсу і г.д.

За дазволам на пікет праваабаронцы звярнуліся ў Баранавіцкі гарвыканкам 24 верасня бягучага года. Мэтай пікетавання было прыцягненне ўвагі грамадскасці і ўладаў да праблемы смяротнага пакарання ў краіне.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Барановичские правозащитники добиваются через правоохранительные органы прекращения позорной практики по запрете массовых мероприятий местными властями. Сергей Говша, Корней Петрович и Виктор Сырица подготовили заявление в прокуратуру Барановичского района по поводу очередного отказа в пикете.

По словам Сергея Говшы, они возмущены самой формой ответа: “ваше заявление о проведении пикета в городе Барановичи не соответствует действующим нормативным актам”. В своем заявлении в прокуратуру правозащитники обращают внимание, что им совсем не сообщено, в чем дело, какой нормативный акт они нарушили. Также указывают про нарушение срока ответа. Согласна закона, ответ должен был прийти за 5 дней до проведения мероприятия, а пришел за 2 дня. Если б даже и было разрешение, то не хватило б времени на подготовку пикета, для того, чтобы сообщить в прессу и т.д.

За разрешением на пикет правозащитники обратились в Барановичский горисполком 24 сентября текущего года. Целью пикетирования было привлечение внимания общественности и властей к проблеме смертного наказания в стране.

Паводле Радыё Рацыя,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*