2009 30/10
Леанід Судаленка, Гомель

Леанід Судаленка, Гомель

Грамадзкія і палітычныя дзеячы Гомельшчыны аб крымінальным перасьледзе Віцебскага праваабаронцы Леаніда Сьвеціка.

Леанід Судаленка (старшыня Гомельскага адзьдзяленьня РГА “Праўная ініцыятыва”, праваабаронца, Гомель)

– Мой калега зь Віцебску Леанід Сьвецік прызнаны вінаватым у адпраўцы лістоў з пагрозамі ад імя незарэгістраванай ультраправай арганізацыі “РНЕ” (“Рускае нацыянальнае адзінства”). Гэтыя дзеяньні падпадаюць пад артыкул 130.1 Крымінальнага кодэксу Беларусі (распальваньне расавай, нацыянальнай альбо рэлігійнай варожасьці альбо розні).

– Наколькі мне вядома, Л. Сьвецік як раз аказваў юрыдычную дапамогу асобам, што атрымлівалі такія лісты й за гэта пацярпеў. Цяпер ён абавязаны плаціць велізарны штраф, які роўны трохгадоваму сярэдняму заробку ў Беларусі, гэта каля 11 тыс. даляраў ЗША. Складаецца ўражаньне, што дзяржава проста вырашыла запрацаваць на праваабаронцы, на ягоным шматдзетнай сям’і.

– Упэўнены, Л. Сьвецік годна выйдзе з гэтай няпростай сытуацыі, бо прысуд ён дагэтуль не прызнае, абскардзіць яго, а значыцца, лічыць сябе невінаватым!

Васіль Палякоў, Гомель

Васіль Палякоў, Гомель

Васіль Палякаў (старшыня Гомельскай абласной арганізацыі АГП)
– Праваабаронцы заўсёды замінаюць уладам, асабліва ў недэмакратычных краінах. Адгэтуль і перасьледы, і такія драконаўскія пакараньні. Але ўсе гэтыя меры абарачваюцца рана ці позна супраць саміх жа ўладаў.

*

*

*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитники сами нуждаются в защите. И в первую очередь от государства!

Общественные и политические деятели Гомельщины об уголовном преследовании Витебского правозащитника Леонида Светика.

Леонид Судаленко (председатель Гомельского отделения РОО «Правовая инициатива», правозащитник, Гомель)

– Мой коллега из Витебска Леонид Светик признан виновным в отправке писем с угрозами от имени незарегистрированной ультраправой организации РНЕ (“Русское национальное единство”). Эти действия подпадают под статью 130.1 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни).

– Насколько мне известно, Л. Светик как раз оказывал юридическую помощь лицам, получившим такие письма и за это пострадал. Сейчас он обязан платить громадный штраф, который равен трехлетней средней заработной плате в Беларуси, это около 11 тыс. долларов США. Складывается впечатление, что государство просто решило заработать на правозащитнике, на его многодетной семье.

– Уверен, Л. Светик достойно выйдет из этой непростой ситуации, ведь приговор он до сих пор не признает, обжалует его, а значит, считает себя невиновным!

Василий Поляков (председатель Гомельской областной организации ОГП)

– Правозащитники всегда мешают властям, особенно в недемократических странах. Отсюда и преследования, и такие драконовские наказания. Но все эти меры оборачиваются рано или поздно против самих же властей

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*