2009 14/11
Сяргей Гоўша, Баранавічы

Сяргей Гоўша, Баранавічы

Нарэшце праваабаронца з Баранавічаў Сяргей Гоўша дамогся “ўцямнага” адказу на свае запыты ў Міністэрства замежных справаў Беларусі наконт таго, хто мусіць выконваць рашэньні Камітэта па правах чалавеку ААН.

Сяргей Гоўша зьвярнуўся да МЗС з пытаньнем, чаму не выконваецца рашэньне Камітэту па правах чалавеку ААН адносна рэгістрацыі праваабарончага цэнтру “Вясна”, чаму дзяржавай парушана й да гэтага часу не ўзноўлена ягонае, Гоўшы, права на свабоду асацыяцыяў.  (далей – правапіс першакрыніцы)

З словаў Гоўшы, згодна з законам, калі гэта ня тычыцца МЗС, дык яны павінны былі толькі ўказаць, да каго зьвярнуцца.

16 кастрычніка Гоўша атрымаў адказ на гэты запыт у Міністэрства замежных спраў РБ, падпісаны намеснікам міністра МЗС Алейнікам. Намеснік міністра паведаміў заяўніку, што абарона правоў грамадзян РБ на ўнутрыдзяржаўным узроўні ўваходзіць у кампетэнцыю іншых дзяржаўных органаў РБ, а рашэнні Камітэта пра правах чалавека неабавязковыя для выканання дзяржаўнымі органамі Беларусі.

Тады праваабаронца падрыхтаваў яшчэ адзін зварот у МЗС, каб паведамілі, куды менавіта трэба звяртацца, каб пытанне вырашылася станоўча.

І вось чарговая адпіска МЗС: “У сувязі з вашай заявай ад 20 кастрычніка 2009 года паведамляем, што пытаньне выканання меркаванняў Камітэта па правах чалавека па справе №1296/2004, якое ўпамінаецца ў вашым звароце, знаходзіцца ў кампетэнцыі судовых органаў Рэспублікі Беларусь па месцы Вашага жыхарства.”

Вось так, маўляў, дамагайцеся выканання рашэння Камітэту ААН па месцы жыхарства, у Баранавічах, а МЗС тут ні пры чым.

Праваабаронца Сяргей Гоўша быў адным з заснавальнікаў ліквідаванага ўладамі ў 2003 годзе праваабарончага цэнтра “Вясна”. Па рашэнні Камітэта па правах чалавека ААН Рэспубліцы Беларусь было рэкамендавана аднавіць рэгістрацыю арганізацыі і выплаціць кампенсацыю за незаконнае скасаванне рэгістрацыі. Камітэт прасіў дзяржаву-удзельніцу ААН апублікаваць ягоныя меркаванні. Ні адно з рашэнняў Камітэта дзяржавай выканана не было.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


МИД советует Сергею Говше добиваться выполнения решения Комитета ООН по месту жительства

Наконец правозащитник с Баранович Сергей Говша добился “вразумительного” ответа на свои запросы в Министерство иностранных дел Беларуси насчет того, кто должен исполнять решения Комитета по правам человека.

Сергей Говша обратился в МИД с вопросом, почему не исполняется решение Комитета по правам человека ООН относительно регистрации правозащитного центра “Вясна”, почему государством нарушено и до этого времени не восстановлено его, С.Говши, право на свободу ассоциаций. По словам С.Говшы, согласно закону, если этот вопрос не касается МИД, то они должны были только указать, к кому обратиться.

16 октября С.Говша получил ответ на свой запрос в министерство, подписанный заместителем министра иностранных дел Алейником. Замминистра сообщил заявителю, что защита прав граждан РБ на внутригосударственном уровне входит в компетенцию других государственных органов РБ, а решения Комитета по правам человека необязательные для исполнения государственными органами Беларуси.

Тогда правозащитник подготовил еще одно обращение в МИД – с просьбой, чтобы ему сообщили, куда именно надо обращаться, чтобы вопрос решился положительно.

И вот очередная отписка МИДа: “В связи с вашим заявлением от 20 октября 2009 года сообщаем, что вопрос выполнения мнений Комитета по правам человека по делу №1296/2004, которое упоминается в вашем обращении, находится в компетенции судебных органов Республики Беларусь по месту Вашего жительства.”

Получается – мол, добивайтесь исполнения решения Комитета ООН по месту жительства, в Барановичах, а МИД тут ни при чем.

Правозащитник Сергей Говша был одним из основателей ликвидированного властями в 2004 году Правозащитного центра “Вясна”. По решению Комитета по правам человека ООН Республике Беларусь было рекомендовано восстановить регистрацию организации и выплатить компенсацию за незаконную отмену регистрации. Комитет просил государство-участника ООН опубликовать его мнения. Ни одно из решений Комитета государством исполнено не было.

Крыніца:spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*