2009 28/11
Тамара Шчапёткіна, Бяроза

Тамара Шчапёткіна, Бяроза

На незалежную журналістку аказваецца ўціск з мэтаю перашкодзіць ёй у прафэсыйнай дзейнсьці й выканананьні журналіскіх абавязкаў!?

Так, папярэджаньне ў пісьмовай форме атрымала пасьля гадзіны “бяседы” з намесьнікам пракурора Фёдарам Міховічам незалежная журналістка зь Бярозы, сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Тамара Шчапёткіна. Учора яе афіцыйна запрасілі зьявіцца ў раённую пракуратуру ў якасьці сьведкі.

Журналістку папярэдзілі за работу на акрэдытаванай ў Беларусі польскай радыястанцыі Беларускае Радыё Рацыя.

– Былі напісаныя два даносы. Я нядаўна брала інтэрвію ў галоўнага лекара Малейкінай Нэлі й ад камандзіра вайсковае часткі. Паведаміла, што я вольны журналіст, зьбіраю й прадаю інфармацыю, паколькі мне патрэбна жыць і вучыць дачку студэнтку.

“Тым ня меньш у іх былі загатоўленыя паперы з папярэджанямі, толькі заставалася паставіць мой подпіс. На блянку я напісала, што з папярэджаньнем я ня згодная”, – кажа Тамара Шчапёткіна.

Сёньня ў бярозаўскай пракуратуры папярэдзілі журналістку, што ў выніку паўторнага папярэджаньня яна будзе прыцягнутая да адміністратыўнай адказнасьці.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

На независимую журналистку оказывается давление с целью препятствовать ей в профессиональной деятельности и исполнении журналистских обязанностей!?

Так, предупреждение в письменной форме получила после часовой “беседы” с заместителем прокурора Федором Миховичем независимая журналистка из Берёзы, друга Беларуской ассоциации журналистов Тамара Щепёткина. Вчера её официально пригласили явиться в районную прокуратуру в качестве свидетеля.

Журналистку предупредили за работу на аккредитованной в Беларуси польской радиостанции Беларуское Радио “Рацыя”.

– Были написаны два доноса. Я недавно брала интервью у главного врача Малейкиной Нелли и от командира армейской части. Сообщила, что я свободный журналист, собираю и продаю информацию, поскольку мне нужно жить и учить дочку студентку.

“Тем не менее у их были загатоўлены бумаги с предупреждениями, только оставалось поставить мою подпись. На бланке я написала, что с предупреждением я не согласна”, – говорит Тамара Щепёткина.

Сегодня в березовской прокуратуре предупредили журналистку, что в результате повторного предупреждения она будет привлечена к административной ответственности.

Паводле Радыё “Рацыя”,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*